Stratejik İşbirlikleri SC Johnson’a Dünya genelinde sivrisinek tarafından taşınan Hastalıklar ile Mücadele Etmede Daha Fazlasını Yapmaya Nasıl Yardımcı Oluyor

Stratejik işbirlikleri SC Johnson’ın dünya genelinde daha büyük bir etki yaratmasında önemli bir rol oynuyor.
“SC Johnson, böcek araştırmaları konusunda bir liderdir ve insan esenliğinin özellikle böceklerin yol açtığı hastalıklardan korunması konusunda yardımcı olmaya kendimizi adadık.” – Fisk Johnson, SC Johnson Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
Dünyayı daha iyi hale getirmek devasa bir görev. Bu nedenle, bu sizin amacınız olduğunda, tek başınıza yapabileceklerinizin çok ötesine geçen etki yaratmak için stratejik işbirliklerinin önemini çabucak anlarsınız. 

SC Johnson’da biz, insanların sivrisinek ısırmalarından kaçınmaları ve sivrisinekler tarafından taşınan hastalıkları önlemeleri için çok sayıda anahtar işbirlikleri geliştirdik. Dünya genelinde devlet, endüstri ve NGO’lardaki ortaklarımız ile çalışarak, özellikle piramidin en altında yaşayanlar veya “BOP” için önemli bir etki yaratmayı amaçlıyoruz. 
Ruanda’nın kırsal kesiminde bir sivrisinek eğitim seansı. 

Ruandalıların yüzde 90’ına varan kısmı sıtma riski altında. SC Johnson, bu riske ve diğer halk sağlığı sorunlarına yanıt vermeye yardım etmek için, 2018’de Ruanda Sağlık Bakanlığı ve Ruanda Aile Sağlığı Derneği ile bir işbirliğini resmileştirdi.

Düşünce, daha güçlü ve bağlantılı bir sağlık sistemi oluşturmak ve hizmetleri daha erişilebilir kılmak için özel sektör, akademi ve sağlık hizmetleri liderlerini bir araya getirmekti. Ruanda Sağlık Bakanı Dr. Diane Gashumba, iş birliğinin “genel aile sağlığını iyileştirmeye yardımcı olacağını ve ülke genelinde sıtma gibi sağlık hizmetleri zorluklarına derhal yanıt vereceğini” söyledi.

Ruanda genelinde 10 sağlık noktası kurarak 60.000’i aşkın insan için sağlık hizmetlerine erişim sağladık. Bundan önce, ortalama bir Ruandalı’nın en yakın sağlık hizmetlerine ulaşmak için üç saate yakın yürümesi gerektiği tahmin ediliyordu.

 
Ruanda’da SC Johnson tarafından desteklenen sağlık noktası. 
2019’da, 200.000’den fazla insan için sağlık hizmetleri ve sıtma eğitimine erişimi genişletecek olan 40 ilave sağlık noktasının geliştirilmesini destekleme planlarımızı açıkladık. Heyecan verici ve, bir kez daha, bu noktaları işleten ortaklarımız olmadan gerçekleştiremeyeceğimiz bir adım. 

Ruanda Aile Sağlığı Derneği, Yetkili Müdürü Manasseh Gihana Wandera, sağlık noktalarının, ekibinin “kırsal kesimdeki topluluklara erişmesine, sıtmayı önleme yöntemleri hakkında eğitim vermesine ve sağlık hizmetlerine erişim için bütünsel bir yaklaşım sunacağını,” söylüyor.

Süregiden ortaklık, sivrisineklerin yol açtığı hastalıkların üzerine gitmek ve haşere ürünleri için yerel güvenlik ve etki düzeyi standartları belirlemek üzere ulusal standartlar belirlemeyi de kapsamaktadır. Standartlar, sivrisineğe karşı mekansal ve kişisel böcek kovucu ürünlerin dağıtımı ve kullanımı yanında sivrisineklerin taşıdığı hastalıkların potansiyel riskini azaltmak için olumlu davranış değişikliklerinin teşvik edilmesine odaklanacak.
Yerel ailelere yardım etmenin ötesinde, Ruanda Sağlık Bakanlığı ve Ruanda Aile Sağlığı Derneği ile yaptığımız bu işbirliği dünya genelinde diğer ülkelerde sıtma ile mücadelemizde bize yardımcı olacak içgörüler ve en iyi uygulamalar sunuyor.
Fisk Johnson, SC Johnson Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
Mevcut sağlık noktalarından birini ziyaret eden Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Fisk Johnson çalışanlar ve hastalardan dinlediği hikayelerin üzücü ve güçlü olduğunu söyledi. Aynı derecede önemli olan, işbirliklerinden çıkarılan derslerin gelecekte daha fazla çabaya katkıda bulunabilecek olması. 
İnsanları sivrisinekler tarafından taşınan hastalıklardan koruma mücadelemizde bir diğer ortağımız Notre Dame Üniversitesi’dir. Vektör aracılı hastalık araştırmasında saygın bir lider olan üniversite mekansal kovucuların halk sağlığı değerini kanıtlamak için çalışıyor.

Notre Dame Üniversitesi’nde Araştırma Doçenti olan Nicole L. Achee, Ph.D., “İnsanları sıtma ve dengue ateşi gibi eklem bacaklıların bulaştırdığı hastalıklardan korumada kovucuların rolü, ilk olarak 50 yıldan uzun zaman önce tanındı,” diyor ve ekliyor. 

“Ancak, mekansal kovucu ürünler, halk sağlığı programlarına dahil edilmek için henüz tam olarak önerilmedi. Şimdi, bu ürünleri en çok ihtiyaç duyan topluluklara yaygınlaştırmak için ekibimize fırsat ve sorumluluk verildi.”

Şubat 2019’da üniversite, çalışmaları desteklemek için tek bir öneriye şimdiye kadar aldığı olan en büyük araştırma hibesini aldı. Hibe Unitaid’den geliyor ve Notre Dame’in sıtma, dengue ve Chikungunya gibi sivrisinekler tarafından taşınan hastalıkları önlemede mekansal kovucu ürünlerin verimliliğini belirleyecek olan beş yıllık bir araştırmanın yönetimini, gözetimini ve uygulanmasını yapmasına olanak tanıyacak.
EN : Indiana, USA’de bulunan Notre Dame, sivrisinek tarafından taşınan hastalıklara karşı mekansal kovucuları inceleyen araştırmalara öncülük ediyor.
ALT : Dünya genelinde yaklaşık olarak 3.500 sivrisinek türü bulunur.
SC Johnson bu çabada, mekansal kovucu dağıtım yöntemini geliştirmek, böceklerin taşıdığı hastalıklar üzerinde araştırmaları ilerletmek ve dünya genelinde sıtmanın endemik olduğu yerlerde ürünü test etmek için ekip ile birlikte çalışan sektör ortağıdır. 
 
Notre Dame Üniversitesi’nde Araştırma Doçenti olan Neil Lobo, Ph.D. “mekansal kovucular, sivrisinek cibinliği ve kapalı mekan kalıcı spreyleme gibi geleneksel müdahalelerin tam olarak etkili olmadığı durumlarda hastalığın yayılmasını önlememize olanak tanıyabilir,” diyor ve ekliyor.

“Mekansal kovucuların böcek ilacına dirençli olanlara karşı etkili olduğunu gösteren veriye sahibiz, bu, halk sağlığı görevlilerinin günümüzde karşı karşıya kaldığı çok sayıda zorluktan biri olan böcek ilacına karşı direnç geliştirmenin sınırlanması için potansiyele sahip olabilir. Kalıcı spreyleme sonrası bulaşma da önemli bir küresel endişe kaynağı ve diğer araçlar ile birleştirildiğinde daha da etkili olduklarını kanıtlamalarını bekliyoruz.”
Mekansal kovucuların halk sağlığı programlarında yer alması için tam olarak tavsiye edilmesi hala gerçekleşmedi. Şimdi, bu ürünleri en çok ihtiyaç duyan topluluklara yaygınlaştırmak için ekibimize fırsat ve sorumluluk verildi.
Nicole L. Achee, Ph.D., Notre Dame Üniversitesi’nde Araştırma Doçenti
SC Johnson, birbirini tamamlayan perspektiflere sahip olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile çeşitli BOP girişimlerinde birlikte çalışıyor.

Girişime bağlı olarak, ortak ekiplerimiz, sıklıkla tıbbi böcek bilimi, farmakoloji, küresel halk sağlığı sunumu, pazar şekillendirme, üretim ve ürün tedariği gibi çeşitli disiplinlerde uzman insanları bir araya getiriyor. 

Hepsinden önemlisi, hepimiz ekiplerimize teknik uzmanlık kazandırıyoruz, çözümlerin son kullanıcılarımızın günlük yaşamlarında temellendiği sürece anlamlı bir etki yapacağına dair inancı paylaşıyoruz. Bu nedenle, hizmet etmeye çalıştığımız insanların yaşadığı toplumlarda birlikte zaman geçiriyoruz.
Bill & Melinda Gates Vakfı, aşırı yoksulluk altındakileri sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları kaynaklar ile destekliyor. 
Kimse sıtma korkusu ile yaşamamalı. Kovucular, hızlı tanı testleri, sivrisinek cibinlikleri ve ilaçlar dahil yayılmasını önlemede rol oynayan çok sayıda çözüm bulunuyor. Fakat, sıtma bulunan alanlarda yaşayanlar bu çözümleri her zaman kabul etmiyor veya kullanmıyor. 

Bazen yanlış kullanılıyorlar veya insanların varolan rutinlerine, günlük hayatlarına ve varolan alışkanlıklarına uymadıklarında hiç kullanılmıyorlar. Bu içgörüler Bill & Melinda Gates Vakfı ile çalışmalarımızı yönlendiriyor. İnsan odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz, son kullanıcılarımızın önceliklerini, nasıl yaşadıklarını ve onlar için neyin önemli olduğunu anlamak için onların hayatlarının içine giriyoruz.

Ekipler, ailelerin evinde onlarla birlikte sivrisinek cibinliklerinin içinde uyuyor, göçmen işçiler ile birlikte kauçuk korularında ağaçlardan reçine çıkarıyor veya kırsal topluluklarda bakım sunmak için ebelerle birlikte seyahat ediyor. 
Sıtma riski altındaki aileler ile zaman geçirerek, ihtiyaçlarına ve gündelik yaşamlarına uygun çözümler geliştirebiliriz.
Teknik uzmanlığımızı sıtma riski altındaki insanların yaşamlarında temellendirerek, bu işbirliği çabaları ihtiyaçları ve fırsatları gerçekten anlamamıza yardımcı oluyor. Bir gün sürdürülebilir çözümler üretme umudumuzun, sıtma dünyasında bu yaşam perspektifi ile yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

SağlıkSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

EğitimUygulamalı Bilim: Güney Afrika’da Mr Muscle Bilim Laboratuvarı STEM Eğitimini Destekliyor

Sosyal SorumlulukPiramidin En Altında Sosyal Girişim: SC Johnson’dan bir Vaka İncelemesi

HayırseverlikSC Johnson Kendi Kentimizin Toplumu İçin Çocukların Yüzme Öğrenmesine Yardımcı Oluyor, Su Sporları Merkezine Fon Sağlıyor

Sosyal SorumlulukRuanda’da Sürdürülebilir Çiftçilik ve Ekonomik Kalkınma: SC Johnson Pire Otu Çiçeği Tarımını Destekliyor

Sosyal SorumlulukSC Johnson Ruanda’daki Kadın Girişimcileri Destekliyor ve EKOCENTER’lar Sayesinde Sıtmayla Mücadele Ediyor

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki