SC Johnson ürün içerik maddelerinin tamamı, güvenli olarak kullanılabilecek miktarın saptanması için bir zarar değerlendirmesinden geçer.

SC Johnson Greenlist™ Programı Güvenlik Standartlarını Belirliyor: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

SC Johnson, ürünlerde kullanılan her bir içerik maddesini, hangi oranda güvenli olup olmadığını belirlemek için değerlendirir. 
SC Johnson, hangi içerik maddelerini ne oranda kullanacağımızı belirlemek için, en kapsamlı ve olası kullanım alanını belirler ve onun da ötesine geçer.
Dünyadaki herhangi bir potansiyel içerik maddesi - oksijen ve su bile - yüksek oranda toksik olabilir. Düşük oranda her şey güvenlidir. Bu nedenle bir SC Johnson ürününde kullanılan her bir içerik maddesi, hangi oranda güvenli olup olmadığını belirlemek için değerlendirilir. Güvenlik konusunda elbette ki endüstri standartları bulunmaktadır. Fakat SC Johnson’da bundan fazlasını yaparız.

İşe, sürekli veri toplama sürecimizden elde ettiğimiz bilgileri kullanarak bir zarar değerlendirmesi ile başlarız. Ortada potansiyel bir zarar durumu varsa, içeriğin insan sağlığı veya çevreye herhangi bir olumsuz etki olmadan ne oranda kullanılabileceğini veya kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için değerlendiririz. Güvenli seviye budur.

Ardından maruz kalmaya odaklı ek bir değerlendirme gerçekleştiririz. SC Johnson bilim insanları bir ürünün nasıl kullanılması gerektiği ve tüketiciler tarafından nasıl kullanılabileceğine bakar. Hangi içerik maddelerini ne oranda kullanacağımızı belirlemek için, en kapsamlı ve olası kullanım alanını belirler ve onun da ötesine geçeriz.

Örneğin, haftada bir defa kullanılması olası olan bir temizlik ürünü için daha fazla adım atarız. Bir içerik maddesine maruz kalma seviyesinin ne olabileceğini değerlendirir, maddenin bir günde yalnızca bir defa değil çok defa kullanılma olasılığının olduğunu varsayarız. 

Ayrıca, tüketicilerin bir ürünü kullanabileceği veya ürünle temas edebileceği çeşitli yolları gözden geçiririz - örneğin yemek hazırlamak için kullanılan bir mutfak tezgahında kullanılan bir cam temizleme ürünü gibi. Bu kullanım senaryolarının her birini göz önüne alarak daha da büyük ve sıkı bir güvenlik faktörü yaratmak amacıyla sayılarını artırırız. 

Her bir senaryodaki hedefimiz, sıkı bir “güvenliden daha da güvenli” seviyesi belirlemektir. Ardından bu oran, SC Johnson bilim insanları tarafından ürün geliştirmeye devam edebilmek amacıyla izin verilen konsantrasyon haline gelir.
Dünyadaki herhangi bir içerik maddesi, yüksek oranda toksik olabilir. Bu nedenle bir SC Johnson ürününde kullanılan her bir içerik maddesi değerlendirilmelidir.

Zarar Değerlendirmesi

Değerlendirme sürecimiz, bir zarar değerlendirmesi ile başlar.

  • Zarar Saptama – Greenlist™ kriterlerini kullanarak, değerlendirilmesi gereken herhangi bir zarar riski olup olmadığına bakılması - ör. bir içerik maddesi insanlar veya çevre için zehirli olabilir mi?
  • Tepki Belirleme – (tedarikçilerden ve halka açık kaynaklardan gelen) Greenlist™ veri kaynaklarını kullanarak içerik maddesinin etki yaratmadan ne oranda kullanılabileceğini değerlendirme.

Ürün Gelişimine Uygulama

Tamamlanan değerlendirmeyi temel alarak, üründe izin verilen en yüksek içerik maddesi konsantrasyonunu belirleriz. Bu bilgiler ardından SC Johnson bilim insanları tarafından yeni ürün gelişimi ve mevcut ürünlerde gelişmeler için kullanılır.

SC Johnson’ın Greenlist™ programının bir sonraki adımını anlamak için, dört adımlı zarar değerlendirme sürecimiz hakkındaki bilgileri okuyun.

2017 Sürdürülebilirlik Raporu
25 yıldan uzun bir süredir, SC Johnson’ın çevre konusundaki çabaları ve etkisini halka rapor etmekle endüstrimize şeffaflık konusunda liderlik ettik. Şimdi en son elde edilen sonuçlara göz atabilirsiniz.
Rapora Göz Atın

GreenlistSC Johnson Greenlist™ Programı Hakkında: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

GreenlistSC Johnson Greenlist™ Programı İşe Verilerle Başlıyor: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

Fisk JohnsonBilgilendirilmiş Kararlar: SC Johnson’ın Başkan ve CEO’sundan 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuz Hakkında Bir Mektup

ŞeffaflıkBir Şeffaflık Geleneğinden Kaynaklanan Güven: SC Johnson’ın 2017 Sürdürülebilirlik Raporu’ndan Soru ve Cevaplar

İçerik MaddeleriHer şey kimyadır: SC Johnson Neden Sentetik Kimyasallar Hakkındaki Negatif Algılar ile Mücadele Ediyor

İçerik MaddeleriSC Johnson’ın Greenlist™ Programı: İnsan Sağlığı ve Çevreyi Daha İyi Korumak için Ürün İçeriklerini Seçme

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki