ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
SC Johnson มีประวัติอันยาวนานในฐานะองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะด้วยวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา หรือการใช้พลังงานหมุนเวียน และการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า
กรองตาม:
หัวข้อ
หมวด
ยี่ห้อ
ใหม่ที่สุด
  • ใหม่ที่สุด
  • เก่าที่สุด

สิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson North America

สิ่งแวดล้อม

การเคลื่อนไหวขององค์กร: กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค (The Consumer Goods Forum) กฎบัตรสำหรับการทำความสะอาดอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

SC Johnson ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

พลังงานหมุนเวียน

โครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก
หลักการที่เป็นแนวทางสำหรับธุรกิจของ SC Johnson เน้นไปที่การได้รับค่าความนิยมของผู้คนรอบตัวเรา

ความเชื่อของเรา

This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้): ค่านิยมของบริษัทของเราเป็นแนวทางให้กับ SC Johnson มากว่าห้ายุค
SC Johnson Europlant Boomerang

สถาปัตยกรรม

"บูมเมอแรง" ของ SC Johnson Europlant: สถาปัตยกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

เช่นเดียวกับคุณ เราทำงานเพื่อลดขยะ ใช้พลังงานหมุนเวียนและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ นี่คือความคืบหน้าล่าสุดของเรา
อ่านรายงานของเรา