SC Johnson’s product recycling program helped waste workers sort recycling and separate aerosol cans from other materials.

SCJ Recycles: เพิ่มอัตราการรีไซเคิลของลาตินอเมริกาด้วยนวัตกรรมและการให้การศึกษา

โครงการ “SCJ Recycles” ของ SC Johnson ในอาร์เจนตินา ชิลี และอุรุกวัยทำให้มีการรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
“SCJ Recycles เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบ จริยธรรม และการใส่ใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า” – ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์รายใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา การรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์จึงมีความสำคัญสำหรับเรา ในทศวรรษที่ ค.ศ.1990 เราเป็นผู้นำในการรีไซเคิลกระป๋องเหล็กด้วยถังแยกตามขอบถนนในสหรัฐ เราต้องการให้ความช่วยเหลือเพื่อทำให้การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นในต่างประเทศด้วยเช่นกัน
 
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในปีค.ศ. 2016 เราจึงสร้างโครงการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนำไปสู่การรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในลาตินอเมริกา ในขณะที่จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานทุกคนที่โรงงานคัดแยกขยะ
โครงการนำขยะกลับมาใช้ (SCJ Recycles) เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่เราพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง เราต้องมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และรับรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า

ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson 

ในหลายประเทศในลาตินอเมริกา งบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้การคัดแยกขยะต้องใช้พนักงานดำเนินการ และมีวิธีการติดตามผลเพียงไม่กี่วิธี ซึ่งหมายความว่าการดำเนินการอาจไม่ครอบคุลมวัสดุที่รีไซเคิลได้บางชนิด

ทีมงานของ SC Johnson ในอาร์เจนตินา ชิลี และอุรุกวัยได้คิดค้นวิธีใหม่ ๆ ในการเพิ่มการรีไซเคิลด้วยการช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้มีพฤติกรรมที่เป็นบวกมากขึ้น
หลังจากการศึกษาเกี่ยวกับบรรทัดฐานในการนำเอาผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson กลับมาใช้และรีไซเคิล ทีมงานได้พัฒนาชุดรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ให้กับ “SCJ Recycles” เพื่อใช้ในโรงงานคัดแยก ชุดดังกล่าวช่วยให้คนงานสามารถคัดแยกขยะได้อย่างรวดเร็วและแยกกระป๋องออกจากวัสดุที่รีไซเคิลได้อื่น ๆ โดยใช้ตัวแยกแม่เหล็ก
 
หลังจากนั้นกระป๋องจะถูกนำไปกำจัดสิ่งปนเปื้อนอย่างปลอดภัย และอัดในเครื่องอัดขยะเพื่อให้เคลื่อนย้ายและขนส่งไปยังผู้แปรรูปขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
SC Johnson ทำงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศอาร์เจนตินา ชิลี และอุรุกวัยเพื่อนำเครื่องมือมาใช้ ในขณะที่ให้การฝึกอบรมและมอบอุปกรณ์ให้กับพนักงานรีไซเคิลเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานของพวกเขาให้ดีขึ้น
 
นอกจากนี้ เราได้เข้าร่วม CEMPRE ซึ่งเป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการลดปริมาณขยะ ใช้ขยะซ้ำ และนำขยะกลับมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
ทีมงานของ SC Johnson ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “SCJ Recycles” ควบคู่ไปกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ มีนักเรียนและผู้ใหญ่กว่า 5,500 คน เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นการจำลองแนวปฏิบัติในการรีไซเคิลและให้ความรู้หรือทักษะในเรื่องความยั่งยืน
 
พนักงานของ SC Johnson รวมทั้งครอบครัวและเพื่อน ๆ ร่วมกันเป็นอาสาสมัครเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 30 ครั้ง ในขณะที่ยังทำการรีไซเคิลของเสียจากสินค้าคงคลังที่เกิดขึ้นที่โรงงานของ SC Johnson และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในสำนักงาน
 
เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล ค.ศ. 2016 Western Hemisphere Corporate Citizenship Award จากหอการค้าลาตินอเมริกา&ประจำภูมิภาคคาริบเบียนสำหรับโครงการนี้
 
“SCJ Recycles เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่เราพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง” ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson กล่าว “ซึ่งเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ จริยธรรม และการใส่ใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติที่โครงการได้รับการยกย่องด้วยรางวัลนี้”

ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ถุงพลาสติก Ziploc® ที่ย่อยสลายได้สนับสนุนการหมักปุ๋ยจากขยะของเทศบาล ซึ่งช่วยลดการฝังกลบขยะ

การรีไซเคิลถุงรีไซเคิล Ziploc®: การช่วยให้ชุมชนสามารถรีไซเคิลฟิล์มพลาสติกที่บ้านได้

พลาสติกพลาสติกในทะเล: SC Johnson แก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกในอินโดนีเซียพร้อมกับให้ความช่วยเหลือครอบครัว

พลาสติกยุติการสร้างขยะพลาสติก: SC Johnson มีพันธกิจที่จะเพิ่มการนำพลาสติกมาใช้ซ้ำและหยุดมลพิษที่เกิดจากพลาสติก

สิ่งแวดล้อมการจัดการให้ไม่มีของเสีย: ปัจจุบันโรงงานของ SC Johnson ไม่มีของเสียจากการผลิตส่งไปยังที่ฝังกลบทั้ง 100%

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป