จากพลังงานหมุนเวียนไปจนถึงการต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าและการสนับสนุนการนำพลาสติกมาใช้ซ้ำ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการรีไซเคิลที่ดีขึ้น เราจะดำเนินงานต่อไปเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในวันนี้และเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ความร่วมมือระดับโลกเพื่อต่อสู้กับมลภาวะและความยากจน

ฟิสก์ จอห์นสันเดินไปตามถนนกับเจ้าหน้าที่เก็บพลาสติกในอินโดนีเซีย
ความร่วมมือระดับโลกกับธนาคารพลาสติก โดยมีเป้าหมายในการหยุดยั้งไม่ให้ขยะพลาสติกถูกทิ้งลงทะเล ในขณะที่ต่อสู้กับความยากจนไปด้วย ความพยายามเป็นระยะเวลาสามปี เพื่อเปิดจุดรับขยะพลาสติกจำนวน 509 จุด

มุ่งมั่นในการรีไซเคิลและการนำพลาสติกมาใช้ซ้ำ

ฟิสก์ จอห์นสัน กับชายหาดที่เต็มไปด้วยพลาสติก
ค.ศ. 2018 เป็นปีที่เราก้าวไปอีกขั้นในการแสดงความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการเป็นแนวร่วมธุรกิจกับรัฐบาลเพื่อแก้ไขวิกฤตมลพิษจากพลาสติกทั่วโลกที่หนักข้อขึ้น

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การรณรงค์หยุดการตัดไม้ทำลายป่าต่อไป

SC Johnson ส่งเสริมวิธีหยุดการตัดไม้ทำลายป่า
เรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และร่วมมือกับซัพพลายเออร์ องค์กรธุรกิจต่าง และองค์กรอนุรักษ์ เพื่อยุติการตัดไม้ทำลายป่าที่ผิดกฎหมายทั่วโลก

หลักการที่นำทางเรา

เราทำงานทุกวันเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง ตั้งแต่ส่วนผสมที่เราใส่ลงในผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริหารโรงงานของเรา
ดูวัตถุประสงค์ของเรา   

มุมมองครอบครัว

พวกเราสร้างทางเลือกต่าง ๆ ราวกับว่าผลที่ตามมาจะคงอยู่กับพวกเราบนโต๊ะอาหารเย็นของครอบครัวไปอีกนานหลายปี
นิยามของคำว่า บริษัทครอบครัว