SC Johnson’ın Greenlist™ Programı ürün içerik maddelerini değerlendiriyor

SC Johnson Greenlist™ Programı Hakkında: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

SC Johnson’ın Greenlist™programı, 2001 yılından beri şirketin gelişimine yön verdi. 
“Diğerlerinin de bizim yolumuzdan ilerleyeceğini ve kendi bilimsel yöntemlerini paylaşacağını umalım.” – SC Johnson Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Fisk Johnson. 
SC Johnson’ın Greenlist™ programı, 2001 yılından beri şirketin gelişimine yön verdi. Hedef basit: insan sağlığı ve çevreyi daha iyi koruyan içerik maddeleri seçme yoluyla ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmek.

Tüketicilerin, kullandıkları ürünlerin içindeki maddeleri öğrenme konusunda her zamankinden fazla ilgili olduğu günümüzde, ürünlerimizde kullanılan içerik maddelerinin seçiminde kullanılan kriterleri paylaşmaktayız. Endüstrimizdeki herhangi bir diğer şirketin sağladığından daha fazla detay sağlamaktayız. 

Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Fisk Johnson’ın da dediği gibi, “Diğerlerinin de bizim yolumuzdan ilerleyeceğini ve kendi bilimsel yöntemlerini paylaşacağını umalım. Daha fazla şeffaflık, çıtanın herkes için yükseltilmesi anlamına gelir.”
Diğerlerinin de bizim yolumuzdan ilerleyeceğini ve kendi bilimsel yöntemlerini paylaşacağını umalım. Daha fazla şeffaflık, çıtanın herkes için yükseltilmesi anlamına gelir.
Fisk Johnson, SC Johnson Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (İcra Kurulu Başkanı)
2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzda, Glade®, Pronto®, Mr Muscle® ve OFF!® gibi SC Johnson ürünlerindeki içerik maddelerinin seçiminde kullanılan bilim ve özeni görebilirsiniz.

Greenlist™ programı yasal olarak gerekenlerden fazlasını yerine getirir. Ve her bir içerik maddesi hakkında alınan kararlara zaman ve kaynak harcamak, önemli boyutta bir yatırım. Fakat bu ürünlerimizi kullanan ailelere olan taahhüdümüz: Ürünlerimizi olabildiğince güvenli ve çevresel açıdan sorumluluk sahibi kılmak için sürekli olarak çalışma yolunda her zaman için alabildiğimiz en bilgili kararları alacağız.

Her Şey Veriyle Başlar

Greenlist™ programı, içerik maddeleri ve etkileri hakkında sınıfının en iyisi verileri toplama konusunda sıkı, sürekli bir çabayı temel alır. Buna tedarikçi bilgilerini değerlendirmek ve herhangi bir boşluğu, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün TOXNET’i ve Avrupa Kimyasallar Ajansı veri tabanı gibi halka açık kaynaklardan elde edilen bilimsel açıdan sağlam verilerle doldurmak dahil. 

Güvenlik Standartlarını Belirleme

Yüksek oranda maruz kalınan her şey, su bile zararlı olabilir. Ve yeteri kadar düşük oranda maruz kalındığında her şey güvenlidir. İşin sırrı, bir içerik maddesinin güvenli olarak kullanılabileceği oranı saptamaktır.

Zarar değerlendirmemiz bir başlangıç noktası oluşturur. Ortada bilimsel olarak potansiyel bir zarar varsa, riski ürünün nasıl kullanılacağı, ürüne kimin, ne oranda, ne kadar süreyle ve ne sıklıkta maruz kalacağı gibi faktörlere göre değerlendiririz. 

Bir “güvenliden daha da güvenli” standardı belirlemek amacıyla ekstra bir marj olarak meydana gelmesi en mümkün maruz kalma senaryolarını değerlendiriyoruz.

İyileştirme İçin Dört Adım

Veriler ve güvenlik standartlarımızı temel alarak, her bir içerik maddesini zarar ve risk değerlendirmesini bir araya getiren dört adımlı bir süreçten geçiririz.

Adımlar, her içerik maddesini şu açılardan inceler: 1) insan sağlığı üzerinde kronik zararlar, 2) çevre üzerinde uzun dönemli zararlar, 3) insan ve çevre sağlığı üzerinde akut riskler ve 4) alerjik reaksiyonlar gibi diğer potansiyel etkiler. 

Risk değerlendirmeleri, zarar kriterlerini aşmayan tüm içerik maddeleri tarafından tetiklenir. Sonuçlar ürün geliştirme sürecimizi yönlendirir.

2017 Sürdürülebilirlik Raporu
25 yıldan uzun bir süredir, SC Johnson’ın çevre konusundaki çabaları ve etkisini halka rapor etmekle endüstrimize şeffaflık konusunda liderlik ettik. Şimdi en son elde edilen sonuçlara göz atabilirsiniz.
Rapora Göz Atın

GreenlistSC Johnson Greenlist™ Programı Güvenlik Standartlarını Belirliyor: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

GreenlistSC Johnson Greenlist™ Programı İşe Verilerle Başlıyor: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

Fisk JohnsonBilgilendirilmiş Kararlar: SC Johnson’ın Başkan ve CEO’sundan 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuz Hakkında Bir Mektup

ŞeffaflıkBir Şeffaflık Geleneğinden Kaynaklanan Güven: SC Johnson’ın 2017 Sürdürülebilirlik Raporu’ndan Soru ve Cevaplar

İçerik MaddeleriHer şey kimyadır: SC Johnson Neden Sentetik Kimyasallar Hakkındaki Negatif Algılar ile Mücadele Ediyor

İçerik MaddeleriSC Johnson’ın Greenlist™ Programı: İnsan Sağlığı ve Çevreyi Daha İyi Korumak için Ürün İçeriklerini Seçme

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki