SC Johnson odpowiada na potrzeby konsumentów w Europie wiodąc w zapewnianiu dostępu do informacji o składnikach produktów i zapachów

Firma przewodzi na rynku w zakresie ujawniania informacji o składnikach, umożliwiając łatwy dostęp do składników produktów i zapachów dla konsumentów na cojestwewnatrzscjohnson.pl.

Racine, WI. 25 maja 2016 r– Dziś firma SC Johnson poszerzyła swój globalny program ujawniania informacji o składnikach oraz wyróżniającą się w branży stronę internetową cojestwewnatrzscjohnson.pl w krajach Europy, oferując konsumentom wyczerpującą listę składników produktów takich znanych marek, jak Glade®, Mr Muscle®, Raid®, Pledge®, Duck® i Autan®. SC Johnson jest wiodącą firmą zajmującą się produkcją towarów konsumenckich, która wymienia konkretne składniki zapachów znajdujących się w produktach sprzedawanych w Europie. Stanowi to ważny krok w długotrwałych wysiłkach firmy w kierunku transformacji w zakresie ujawniania informacji o składnikach.

„Uważamy, że konsumenci powinni znać składniki produktów, aby mogli dokonywać świadomych wyborów odnośnie produktow jakie uzywaja  w domu” – powiedział Fisk Johnson, Przewodniczący Zarządu i Dyrektor naczelny SC Johnson. „Zapewnianie jasnej i zrozumiałej informacji o składnikach umożliwia otwarty dialog na temat konkretnych składników”.

Johnson dodał, że w niedawnej ankiecie*, którą firma przeprowadziła wśród konsumentów w Europie, okazało się, że dwie trzecie badanych stwierdziło, iż ważne jest, by firmy produkujące pakowane towary dla konsumentów ujawniały  składniki. „Jest to zdecydowanie ważna kwestia w Europie. Ale widzimy także, że w innych miejscach na świecie ma ona nie mniejsze znaczenie”.

Strona internetowa firmy ze składnikami, cojestwewnatrzscjohnson.pl, , jest dostosowana do urządzeń mobilnych i pomaga konsumentom w Europie w łatwym dostępie i zrozumieniu informacji o składnikach. Strona zawiera teraz większość z ponad 3000 produktów sprzedawanych przez SC Johnson w 25 krajach w Europie, w tym w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech, w Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, na czym firma nie zamierza poprzestać. Strona podaje także wykaz konkretnych składników zapachów dla wielu sprzedawanych produktów, zamiast określania ich po prostu „zapachem" lub „perfumami”.

Ułatwianie dostępu i zrozumienia informacji

Przez wiele lat firmy sprzedające w Europie takie produkty, jak odświeżacze powietrza, środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym oraz środki odstraszające szkodniki wymieniały swoje składniki na stronach internetowych, aby działać zgodnie z prawem. Wyzwaniem dla konsumentów jest łatwość dostępu oraz korzystania z tego typu stron. Konsumenci odwiedzający te strony są często jeszcze bardziej zdezorientowani niż przed ich odwiedzeniem. Ankieta SC Johnson w Europie wykazała w istocie, że mniej niż jedna trzecia konsumentów uważa, że ma wystarczające informacje na temat składników produktów czyszczących oraz odświeżaczy powietrza.

SC Johnson wykracza poza wymagania regulacyjne UE w zakresie podawania podstawowych informacji o produktach dzięki stronie cojestwewnatrzscjohnson.pl, która podaje zrozumiałą/łatwą do zrozumienia listę składników każdego produktu oraz dodatkowe informacje o tym, dlaczego stosowane są konkretne składniki. Produkty są pogrupowane według języka i marki, ze zdjęciami produktów ułożonymi według kraju, dzięki czemu są one łatwo rozpoznawalne i dostępne po zaledwie kilku kliknięciach.

Ujawnianie składników zapachowych konkretnych produktów oraz historia przodownictwa SC Johnson

Strona cojestwewnatrzscjohnson.pl wymienia składniki zapachowe konkretnych produktów dla wielu sprzedawanych produktów i wykracza poza standard branżowy polegający na podawaniu niewielkiej ilości konkretnych alergenów i określaniu produktów po prostu „zapachem" bądź „perfumami". Tak naprawdę ujawniając składniki zapachowe konkretnych produktów, SC Johnson podaje ponad 99,9 procent składników większości formuł stosowanych w produktach.

„Zapachy odgrywają ważną rolę w wielu naszych produktach, a podawanie składników, z których się składają, pomaga budować zaufanie klientów i w rezultacie jest dobre dla naszej firmy” – zaznaczył Johnson. Zilustrował to spostrzeżenie, dodając, że w tej samej ankiecie niemal dwie trzecie odpowiadających stwierdziło, że ujawnienie informacji o składnikach pozytywnie wpłynęłoby na sposób postrzegania przez nich firmy oraz na decyzję o zakupie.

W przeszłości listy składników zapachowych były uważane za tajemnice handlowe, ściśle strzeżone przez dostawców zapachów oraz firmy produkujące produkty dla konsumentów. W swoich wysiłkach w kierunku zwiększenia przejrzystości SC Johnson współpracuje z dostawcami od 2008 roku w celu zwiększenia przejrzystości zarówno składników zapachowych, jak i niezapachowych. Kluczowe wydarzenia w zakresie udostępniania informacji o składnikach:

2009: Wprowadzenie programu ujawniania składników w USA, a niedługo później w Kanadzie.

2012: Publikacja Palety zapachów SC Johnson, pełnej listy zatwierdzonych składników produktów SC Johnson.

2014: Publikacja listy ograniczeń w zakresie składników w celu zapewnienia przejrzystości tego, w jaki sposób SC Johnson dokonuje wyborów składników.

2015: Wprowadzenie ujawnienia składników zapachowych konkretnych produktów i podanie ponad 99,9 procent składników większości formuł stosowanych dla produktów.

2016: Wprowadzenie Glade® Fresh Citrus Blossoms Collection ze 100-procentową przejrzystością zapachów.

2016: Wprowadzenie europejskiego programu przejrzystości składników na cojestwewnatrzscjohnson.pl.

Starsze kamienie milowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat składników SC Johnson, prosimy odwiedzić stronę cojestwewnatrzscjohnson.pl. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Greenlist™ SC Johnson oraz innych przykładów odpowiedzialności i przodownictwa firmy, prosimy pobrać Raport o zrównoważonym rozwoju SC Johnson za rok 2015.

PRZEJRZYSTOŚĆ SKŁADNIKÓW W SC JOHNSON — PYTANIA I ODPOWIEDZI

1.    Dlaczego firma SC Johnson wprowadziła ten program w Europie?

A.    By jeszcze wyraźniej zaznaczyć swoją przewagę nad konkurencją w zakresie przejrzystości składników, firma SC Johnson wprowadziła program przejrzystości składników również w Europie. Informacje o składnikach produktów są dostępne online oraz na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu. SC Johnson nie tylko stosuje się do przepisów i standardów branżowych, ale również umieszcza informacje o substancjach zapachowych określonych produktów. 

2.    W jaki sposób firma SC Johnson wykracza poza branżowe standardy w zakresie ujawniania zapachów?

A.    SC Johnson jest pierwszą wielką firmą zajmującą się produkcją pakowanych towarów dla konsumentów, która wymienia konkretne składniki zapachów dla produktów sprzedawanych w Europie i podaje ponad 99,9 procent składników większości formuł stosowanych dla produktów. Wykracza to poza standard branżowy polegający na podawaniu niewielkiej ilości konkretnych alergenów i określaniu składników po prostu „zapachem” bądź „perfumami”.

3.    Dlaczego firma SC Johnson wykorzystuje zapachy w swoich produktach?

A.    Konsumenci lubią zapachy z wielu powodów. Zapachy odświeżają powietrze, eliminują nieprzyjemną woń oraz sprawiają, że w pomieszczeniach panuje atmosfera jak tuż po wysprzątaniu. W ofercie firmy SC Johnson znajdują się również produkty bezzapachowe.

4.    W jakich europejskich krajach wprowadzono program?

A.    W pierwszej kolejności program został wprowadzony w następujących krajach (w odpowiadających im językach): w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech, w Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. W najbliższych miesiącach SC Johnson wprowadzi program w pozostałych krajach: w Estonii, Finlandii, na Islandii, Łotwie, Litwie i Malcie.

O SC Johnson

SC Johnson to firma rodzinna, skupiona na innowacyjnych produktach wysokiej jakości, doskonałości w miejscu pracy oraz długotrwałym zobowiązaniu wobec środowiska i społeczności, w których działa. Posiadająca swoją siedzibę w USA, firma ta jest jednym z wiodących na świecie producentów środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym oraz produktów do przechowywania domowego, oczyszczania i odświeżania powietrza, usuwania szkodników oraz pielęgnacji obuwia, jak również produktów mających zastosowanie w różnego rodzaju działalności gospodarczej. Oferuje ona na rynku znane marki, takie jak GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® oraz ZIPLOC® w i poza USA, jak również marki sprzedawane na rynkach poza USA, takie jak AUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® i RIDSECT®. Firma, istniejąca już 130 lat i generująca 10 miliardów USD sprzedaży, zatrudnia około 13 000 osób na całym świecie i sprzedaje produkty dosłownie w każdym kraju na świecie. www.scjohnson.com

*Firma SC Johnson zleciła Ipsos Operations GmbH przeprowadzenie ankiety w Internecie wśród dorosłych Europejczyków w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i we Włoszech. Ankieta została przeprowadzona w dniach 25-27 marca 2016 r. Margines błędu w tym badaniu (n=1000 na kraj) wynosi co najwyżej +/- 3,7% na poziomie istotności rzędu 90%.