Beleid omtrent productveiligheid, gezondheid en milieu van SC Johnson Global

Verklaring

Wij zetten ons, volgens de principes van "Dit Geloven Wij", in voor het bieden van een veilige en gezonde werkplek en het beschermen van het milieu in de gemeenschappen waarin wij actief zijn. Wij tonen leiderschap bij het nastreven van dit doel door toepasselijke vereisten na te leven en de beste praktijken toe te passen om vervuiling te voorkomen, bronnen te beschermen en door het beoordelen en aanpakken van onze risico's en impact. Hiervoor meten, evalueren en documenteren wij regelmatig onze prestaties en communiceren wij geleerde lessen, omdat wij streven naar constante verbetering.

H. Fisk Johnson
Voorzitter en Chief Executive Officer

Principes

Onze productiefaciliteiten voldoen op vele manieren aan de verplichtingen van ons VGM-beleid en vooral door het volgende:
 
1.   Zorgen dat dit beleid regelmatig wordt herzien, gedocumenteerd, geïmplementeerd, gecommuniceerd naar het personeel en beschikbaar wordt gemaakt voor het publiek;

2.   Voldoen aan of overtreffen van toepasselijke VGM-wet- en regelgeving van de overheid, SCJ zakelijke VGM-vereisten en andere VGM-normen waar het bedrijf zich aan houdt;

3.   Pleiten voor VGM-prioriteiten binnen de industrie, via professionele verenigingen, overheidsinstellingen en publieke groepen;

4.   Voorbereiden op potentiële noodgevallen, prompt reageren op noodsituaties en, indien toepasselijk, communiceren van geleerde lessen bij VGM-incidenten;

5.   Communiceren over significante VGM-aspecten van onze activiteiten aan medewerkers, en op verzoek, aan overheidsinstellingen en andere betrokken belanghebbenden;

6.   Geven van training met de nadruk op individuele verantwoordelijkheid en garanderen dat alle medewerkers onze VGM-praktijken en -procedures begrijpen en zich hieraan houden;

7.   Bieden van medische diensten, initiële en preventieve onderzoeken en gezondheidsprogramma's voor onze medewerkers;

8.   Stellen van VGM-doelstellingen en -doelen die betrekking hebben op significante aspecten van onze activiteiten; 

9.   Betrekken van medewerkers van alle niveaus bij de toewijzing van bronnen om deze principes te implementeren.

MilieuBeleid omtrent productveiligheid, gezondheid en milieu van SC Johnson Global

MilieuZakelijk activisme: The Consumer Goods Forum, The Charter for Sustainable Cleaning

MilieuZakelijk activisme: The Consumer Goods Forum, The Charter for Sustainable Cleaning

MilieuBosbescherming: SC Johnson gaat door met inspanningen om ontbossing te stoppen

MilieuBosbescherming: SC Johnson gaat door met inspanningen om ontbossing te stoppen

PrijzenPrijzen en erkenning voor SC Johnson wereldwijd

Volgende

Volgende

Volgende