Standpunt van SC Johnson over dierproeven

Bij SC Johnson hebben we lang nagedacht over het stoppen van dierproeven. Zo ver zijn we nog niet, maar we proberen het wel. Omdat onze producten door families over de hele wereld worden gebruikt, zien we een belangrijke behoefte aan toxicologische onderzoeken die garanderen dat ze veilig gebruikt kunnen worden en met een minimale impact op het milieu. Daarnaast moet SC Johnson strikte wet- en regelgevingvereisten naleven van landen over de hele wereld, die wettelijk eisen dat bepaalde producten worden getest. Tegelijkertijd zijn wij het ermee eens dat dierproeven moeten worden verminderd (reduced); verfijnd (refined) om lijden te verminderen en uiteindelijk worden vervangen (replaced). Dit is de drie R'en benadering van Russell & Burch.

Gezien deze overtuigingen is onze eerste stap om waar mogelijk ingrediënten te gebruiken die al getest zijn, zodat we aanvullend testen kunnen vermijden maar wel de impact van de ingrediënten op de gezondheid van de mens en het milieu weten. We hebben uitgebreide databases met historische testgegevens verzameld, om verdere testen te minimaliseren waar mogelijk.

We zijn ook actief in het ontwikkelen, valideren en toepassen van alternatieve testmethodes, zoals corrosiviteitstesten en equivalenten van menselijk weefsel, waardoor het aantal dieren dat voor het testen van onze producten enorm is verminderd. Wij zijn ook een bijdragend lid van het Institute for In Vitro Sciences, dat toegewijd is aan de vooruitgang in alternatieve testmethodes. We zoeken constant naar andere manieren om verdere vooruitgang te boeken.

Maar deze kwestie is groter dan een enkel bedrijf en waarvoor wij kiezen, want in veel gevallen worden onze keuzes bepaald door wettelijke vereisten. Muggenafweermiddelen moeten bijvoorbeeld volgens de wet toxicologische beoordeling (soms met dierproeven) ondergaan om te mogen worden verkocht in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en in Europa.

Ondanks dat we allemaal dierproeven zouden willen voorkomen, spelen muggenafweermiddelen een essentiële rol bij het beschermen van mensen tegen gevaarlijke ziektes die door muggen worden overgedragen, zoals malaria, dengue en het West-Nijlvirus. In de Verenigde Staten worden deze producten ook gebruikt als afweermiddel tegen teken, die Lymeziekte kunnen veroorzaken. Dus is het belangrijk dat deze producten geproduceerd en verkocht blijven worden, zelfs gezien de eis van de overheid om ze eerst te testen. En ieder bedrijf dat deze producten verkoopt, is onderhevig aan dezelfde beperkingen.

In sommige gevallen kan testen ook belangrijk zijn om te garanderen dat producten veilig gebruikt kunnen worden door consumenten of dat de chemicaliën in de producten geen langdurige effecten op het milieu zullen hebben. In feite dringen organisaties zoals REACH in Europa en de Toxic Substances Control Act en de Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act in de Verenigde Staten aan op meer proeven, niet minder.

Sommige consumentenbelangengroepen, bijvoorbeeld, vragen om strikter testen van producten op kankerverwekkende effecten of hormoonontregeling. Voor beide zouden meer dierproeven nodig kunnen zijn. Dus proberen bedrijven zoals SC Johnson de juiste balans te vinden. Wij geloven sterk dat producten veilig moeten zijn voor consumenten vandaag en voor de planeet voor toekomstige generaties; het doel is om dit te garanderen met het absolute minimum aan noodzakelijke dierproeven.

Wij realiseren ons dat sommige bedrijven zeggen dat zij “geen dierproeven uitvoeren.” Wij zijn eerlijk gezegd sceptisch, maar zelfs als dit echt waar is, kan dit eenvoudigweg betekenen dat ze niets nieuws doen. Voor nieuwe productinnovaties, die bijvoorbeeld de impact op het milieu kunnen verminderen, kunnen proeven vereist zijn in verband met het gebruik van nieuwe chemicaliën of een nieuw gebruik ervan. Een bedrijf dat niet innoveert, hoeft misschien niet te testen ondanks dat het wel moet voldoen aan nieuwe juridische vereisten waarbij dierproeven verplicht kunnen zijn.  

Andere bedrijven die claimen geen dierproeven te doen, kunnen misschien de feiten verhullen. Dat betekent niet per se dat de ingrediënten die zij gebruiken, niet getest zijn. In feite is het zeer waarschijnlijk dat ze dat wel zijn. De overgrote meerderheid van chemicaliën die worden gebruikt in producten, zijn getest op toxiciteit. Maar sommige bedrijven draaien om de kwestie heen omdat de grondstoffen getest zijn door hun leveranciers of door andere leveranciers die leveren aan hun leveranciers. Dus hun claims worden alleen gebaseerd op het feit of zij zelf een bepaalde productsamenstelling hebben getest... niet of er eerder proeven hebben plaatsgevonden.

Bij SC Johnson zijn we eerlijk en transparantie over onze claims. Dus we maken geen uitgebreide, algemene claims die meer impliceren dan dat waar is. We vinden het logischer om in duidelijke taal op het label aan te geven dat we dat product niet op dieren getest hebben.  
 
Uiteindelijk moeten we voldoen aan overheids-, veiligheids- en milieuvereisten voor onze producten, maar we werken hard aan manieren om dit te doen met steeds minder dierproeven.

We weten dat sommige mensen gezien hun passie over dit onderwerp ervoor kiezen geen producten van SC Johnson te kopen. Maar wij hopen dat u ons een kans geeft, aangezien we een van de bedrijven zijn die hard werken aan vooruitgang op dit gebied. Zoek naar onze producten waarop staat dat ze niet op dieren zijn getest... het is misschien niet helemaal zoals u wilt, maar u kunt het wel geloven.

ToeleveringsketenDe leveranciersgedragscode van SC Johnson (Supplier Code of Conduct): De normen voor de manier waarop we samen werken om het leven te verbeteren

IngrediëntenAlles is chemie: Waarom SC Johnson de negatieve percepties over synthetische chemicaliën aanpakt

TransparantieDe reis van SC Johnson naar transparantie over ingrediënten

Ingrediënten

TransparantieVertrouwen door een traditie van transparantie: Vragen en antwoorden over het duurzaamheidsrapport 2017 van SC Johnson

Fisk JohnsonGeïnformeerde keuzes: Een brief van de voorzitter en CEO van SC Johnson over ons duurzaamheidsrapport 2017

Volgende

Volgende

Volgende