SC Johnson verklaring over slavernij en mensenhandel

Al meer dan een eeuw wordt SC Johnson geleid door bepaalde basisprincipes over de mensen aan wie we verantwoording verschuldigd zijn en wiens vertrouwen wij willen verdienen. De belangrijkste zijn integriteit, verantwoordelijkheid en respect. Wij hebben een nultolerantiebeleid ten opzichte van mensenhandel of slavernij en we ondersteunen ondubbelzinnig de mensenrechten van al onze medewerkers en de medewerkers van onze wereldwijde leveranciers.

In lijn met deze belofte ondersteunen wij de universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties, ​de CGF Social Resolution on Forced Labor en zijn kernnormen en de kernnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie met betrekking tot dwangarbeid, kinderarbeid, vrijheid van vereniging en discriminatie. We ondersteunen ook de Transparantieverklaring in Supply Chains uit Californië (California Transparency in Supply Chains Act) uit 2010 (de "CA Act") en de verklaring van moderne slavernij uit het Verenigd Koninkrijk uit 2015 (United Kingdom's Modern Slavery Act) en hun bedoeling om slavernij en mensenhandel te voorkomen en elimineren uit wereldwijde supply chains door transparantie te vergroten. 

Onze overtuigingenBeleid van SC Johnson over conflictgrondstoffen

BedrijfSC Johnson is een familiebedrijf

GemeenschapVrijwilligers dragen genereus de nalatenschap van SC Johnson voort op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

Johnson-familieSam Johnson heeft SC Johnson getransformeerd met zijn visie en principes

Onze overtuigingenDit Geloven Wij: Onze bedrijfswaarden hebben SC Johnson al vijf generaties geleid

Johnson-familieHerbert F. Johnson Sr. stond op de tweede plaats maar was ongeëvenaard

Volgende

Volgende

Volgende