Transparantieverplichting en ethiek voor de toeleveringsketen van SC Johnson

De leveranciersgedragscode van SC Johnson (Supplier Code of Conduct): De normen voor de manier waarop we samen werken om het leven te verbeteren

De toewijding aan transparantie van de toeleveringsketen van SC Johnson omvat beleid en een proces voor het melden van problemen. 
De gedragscode voor leveranciers van SC Johnson bevat eisen op het gebied van mensenrechten, veiligheid, gezondheid, milieu en bedrijfsethiek.
SC Johnson gelooft in het beter maken van elke plek waar we werken, want we hebben het al meegemaakt.

We zetten ons in om mensen te respecteren en universele mensenrechten te ondersteunen, lokale wetten en regels na te leven, positief bij te dragen aan onze gemeenschappen en onze impact op het milieu te minimaliseren.

Zoals onze voorzitter en CEO Fisk Johnson uitlegt: “Als familiebedrijf is er niets belangrijker dan mensen eerlijk en met respect te behandelen en de verwachtingen van toekomstige generaties waar te maken. Wij laten ons leiden door onze principes en wij verwachten van de leveranciers van SC Johnson dat zij deze inzet om te doen wat goed is, met ons delen.”
De gedragscode voor leveranciers van SC Johnson bevat de minimumeisen voor onze leveranciers op vier belangrijke gebieden: Mensenrechten & Arbeid; Veiligheid, Gezondheid & Milieu; Duurzaamheid; en Bedrijfsethiek. Wij eisen van al onze leveranciers dat zij de code naleven. Het beschrijft ook de wensen voor onze leveranciers om op langere termijn met ons samen te werken.

Wij verwachten van leveranciers, loonfabrikanten, aannemers, verkopers en andere zakelijke relaties en leveranciers van goederen of diensten dat zij onze ethiek en betrokkenheid delen. Wij behouden ons het recht om alle contracten en onze zakelijke relatie met leveranciers die niet voldoen aan de minimumeisen van deze code te beëindigen. 
Richtlijnen
De leveranciersgedragscode van SC Johnson  specificeert de minimumeisen waaraan leveranciers van SC Johnson moeten voldoen terwijl we, gezamenlijk, werken aan het verbeteren van het leven. 
Downloaden
Als u zich zorgen maakt over een leverancier van SC Johnson met betrekking tot zaken die onder de gedragscode voor leveranciers van SC Johnson vallen, is de beste eerste stap om met uw contactpersoon van SC Johnson te praten.

Als u om wat voor reden dan ook liever anoniem uw zorg aan SC Johnson wilt melden, kunt u dit doen door contact op te nemen met onze Ethics and Compliance Hotline. 
Wij laten ons leiden door onze principes en wij verwachten van de leveranciers van SC Johnson dat zij deze inzetten om te doen wat goed is, met ons delen.
Fisk Johnson, voorzitter en CEO van SC Johnson
De Ethics and Compliance Hotline van SC Johnson is alleen bedoeld voor het rapporteren van problemen die verband houden met de eisen en verwachtingen zoals beschreven in de gedragscode voor leveranciers van SC Johnson (Supplier Code of Conduct). Voor elke andere communicatie kunt u gebruik maken van uw normale manier om contact op te nemen met het bedrijf. De hotline is alleen bedoeld voor het rapporteren van met de code verband houdende kwesties.
  1. Een Engelstalig interviewspecialist beantwoordt uw oproep.  Indien van toepassing en beschikbaar voor uw locatie, geeft de interviewspecialist u de mogelijkheid om het gesprek in het Engels of in de lokale taal te voeren en zal een tolk die uw taal spreekt ingeschakeld worden. De interviewer stelt vragen en documenteert het rapport. Het gesprek wordt niet opgenomen en u hoeft uw naam niet op te geven, hoewel dit het onderzoek wel kan ondersteunen.
  2. De interviewer geeft u een meldingsnummer om de vertrouwelijkheid te waarborgen en kan u vragen om op een later tijdstip terug te bellen indien aanvullende informatie nodig is.
  3. Als u uw naam en contactgegevens opgeeft, kan iemand van SC Johnson rechtstreeks contact met u opnemen.
  4. Als u ervoor kiest om anoniem te blijven, kunt u op de geplande tijd met uw meldingsnummer terugbellen en kunnen u aanvullende vragen gesteld worden.
Voor gesprekken in de Verenigde Staten of Canada kunt u de Ethics and Compliance Hotline bereiken op 877-883-6676.
 
Volg voor gesprekken van buiten de Verenigde Staten of Canada deze stappen:

 

  1. Zoek de naam van uw land op in de onderstaande lijst. Houd er rekening mee dat u mogelijk alternatieve opties voor bepaalde landen moet gebruiken, afhankelijk van de locatie en/of het type telefoon waarmee u belt.
  2. Als er in uw land een optie voor direct kiezen is, kies dan het tolvrije telefoonnummer om verbinding te maken met de hotline.
  3.  Kies indien nodig de voor het land specifieke toegangscode om AT&T te bereiken. Voer vervolgens, wanneer hierom gevraagd wordt, het gratis telefoonnummer in om verbinding te maken met de telefonische hotline.
  4. Een opgenomen bericht (in uw taal) geeft informatie om u op het gesprek voor te bereiden.  De interviewspecialist geeft u de mogelijkheid om het gesprek in het Engels of in de lokale taal te voeren en zal een tolk die uw taal spreekt inschakelen.
 
Het teken ‘^’ dat in sommige toegangscodes voorkomt betekent ‘wacht op de tweede kiestoon.’
 
‘Beperkingscode’ verwijst naar mogelijke beperkingen van de toegang tot de telefonische meldpunten in bepaalde regio’s. Raadpleeg de lijst met beperkingscodes onderaan deze pagina.
 
Argentinië (Spaans) - Internationaal tolvrij: 0800-444-2715 (beperkingscode J)
 
België (Frans) - Internationaal tolvrij: 0800-7-8355 (beperkingscodes F, N)
 
Brazilië (Braziliaans Portugees) - Internationaal tolvrij: 0800-892-1698 (beperkingscodes M, P)
 
China - Noord (Mandarijn) - Internationaal tolvrij: 10-800-110-0704 (beperkingscodes 11, D, N, Q, T)
 
China - Zuid (Mandarijn) - Internationaal tolvrij: 10-800-711-0761 (beperkingscodes 11, D, M, O, Q, T)
 
Frankrijk (Frans) - Internationaal tolvrij: 0800-91-3245 (beperkingscode M)
 
Duitsland (Duits) - Internationaal tolvrij: 0800-181-7590 (beperkingscodes F, N)
 
Hongkong (Mandarijn) - Internationaal tolvrij: 800-90-0564 (beperkingscode M)
 
India (Hindi) - Gebruik toegangscode 000-117 om A&T te bereiken en daarna: 866-258-3003 (beperkingscode 13)
 
Indonesië (Indonesisch) - Internationaal tolvrij: 001-803-1-002-0715 (beperkingscodes 11, F, L)
 
Italië (Italiaans) - Internationaal tolvrij: 800-788816 (beperkingscodes A, M)
 
Japan (Japans) - Internationaal tolvrij: J4=0066-33-830391 (beperkingscodes A, F, K, M, Q, TNW1, TNW2, TNW3, TNW4, W)
 
Korea (Koreaans) - Internationaal tolvrij: 00308-13-2661 (beperkingscodes 03, A, M, P)
 
Mexico (Spaans) - Internationaal tolvrij: 001-866-258-3303 (beperkingscodes 11, S, U)
 
Nederland (Nederlands) - Internationaal tolvrij: 0800-023-1176 (beperkingscodes F, N)
 
Filippijnen (Filipijns) - Internationaal tolvrij: 1-800-1-111-0671 (beperkingscodes A, N, P, T)
 
Portugal (Portugees) - Internationaal tolvrij: 800-8-11442 (beperkingscodes D, N, P)
 
Rusland (Russisch) - Gebruik toegangscode 8^10-800-110-1011 om AT&T te bereiken en daarna: 866-258-3003 (beperkingscodes A, D)
 
Moskou - Gebruik toegangscode 363-2400 om AT&T te bereiken en daarna: 866-258-3003 (geen beperkingen)
 
Buiten Moskou - Gebruik toegangscode 8^495-363-2400 om AT&T te bereiken en daarna: 866-258-3003 (beperkingscodes 22, A, D)
 
Sint-Petersburg - Gebruik toegangscode 363-2400 om AT&T te bereiken en daarna: 866-258-3003 (beperkingscodes A, D)
 
Buiten Sint-Petersburg - Gebruik toegangscode 8^812-363-2400 om AT&T te bereiken en daarna: 866-258-3003 (beperkingscodes 22, A, D)
 
Spanje (Spaans) - Internationaal tolvrij: 900-98-1247 (beperkingscode N)
 
Zwitserland (Frans) - Internationaal tolvrij: 0800-89-2867 (beperkingscodes F, N)
 
Taiwan (Mandarijn) - Internationaal tolvrij: 00801-10-4136 (beperkingscodes L, P)
 
Thailand (Thai) - Internationaal tolvrij: 001-800-11-0020715 (beperkingscodes 03, 11, M, P)
 
Verenigd Koninkrijk (Engels) - Internationaal tolvrij: 0808-234-4261 (beperkingscodes F, M)
 
Oekraïne - Gebruik toegangscode 0^00-11 om AT&T te bereiken en daarna: 866-258-3003 (beperkingscodes 01, 31)
 
Als u problemen heeft met het kiezen van de hier vermelde specifieke toegangscodes voor landen raden wij u aan www.business.att.com/bt/access.jsp voor de meest recente informatie en instructies voor toegangscodes.
***Internationaal tolvrij***
03: Niet vanaf openbare telefoons of alle gebieden toegankelijk.
11: De telefoon moet toegang hebben tot het internationale net.
A: Publieke telefoons vereisen betaling met contanten of een kaart.
D: Mogelijk niet vanaf elke telefoon/publieke telefoon beschikbaar.
F: Niet beschikbaar via betaaltelefoons.
J: Beschikbaar via mobiele telefoons met ITFS, maar niet voor UIFN. Er kan een vergoeding voor beltijd worden gerekend.
K: Mobiele beschikbaarheid vereist dat mobiele klanten zich registreren bij de TA.
L: Beperkte beschikbaarheid vanaf mobiele telefoons. Er kan een vergoeding voor beltijd worden gerekend.
M: Beschikbaar vanaf mobiele telefoons. Er kan een vergoeding voor beltijd worden gerekend.
N: Beschikbaar vanaf mobiele telefoons.
O: Indien besteld bij China Telecom, moet bestellen bij China Netcom.
P: De telefoonadministratie kan het gebruik van gratis telefoonnummers beperken voor bepaalde toepassingen zoals doorverkoop, prepaidkaarten, telefoonkaarten, terugbelkaarten, call-back of oproepen van derde landen.
Q: Bestel voor de beste dekking de service van alle landenproviders.
S: Een algemene toeslag per gesprek kan aan de beller in rekening worden gebracht.
T: Alleen beschikbaar vanaf de telefoons van de provider.
TNW1: Werkt niet vanaf NTT of IDC.
TNW2: Werkt niet vanaf NTT.
TNW3: Werkt niet vanaf IDC.
TNW4: Niet tolvrij vanaf militaire bases.
U: Kan werken vanaf andere telefoons dan die van de provider. Andere telefoons dan die van de provider kunnen gesprekken behandelen als internationale interlokale gesprekken en niet tolvrij zijn.
W: Verkrijgbaar via mobiele telefoons met ITFS-formaat 0034-800-6XXXXX en UIFN. Er kan een vergoeding voor beltijd worden gerekend.
 
AT&T Direct:
01: Alleen landlijnen.
13: Alleen beschikbaar vanaf telefoons die internationale toegang mogelijk maken en de meeste openbare telefooncentrales; is mogelijk niet op alle locaties beschikbaar; mogelijk niet beschikbaar vanaf openbare telefoons.
22: Extra kosten zijn van toepassing wanneer u belt buiten Moskou, Sint-Petersburg.
31: Alleen beschikbaar via de benoemde provider.
A:  Publieke telefoons vereisen betaling met contanten of een kaart.
D: Mogelijk niet vanaf elke telefoon/publieke telefoon beschikbaar. 

MilieuBosbescherming: SC Johnson gaat door met inspanningen om ontbossing te stoppen

MilieuBeleid omtrent productveiligheid, gezondheid en milieu van SC Johnson Global

Onze overtuigingenSC Johnson verklaring over slavernij en mensenhandel

DiversiteitLeveranciersdiversiteit bij SC Johnson begint met het verbinden met gekwalificeerde leveranciers.

Onze overtuigingenBeleid van SC Johnson over conflictgrondstoffen

Volgende

Volgende

Volgende