SC Johnson Greenlist™-programma evalueert productingrediënten

Het Greenlist™-programma van SC Johnson: Kiezen van productingrediënten om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen

Sinds 2001 helpt het Greenlist™-programma SC Johnson bij het kiezen van ingrediënten om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen.
Ieder ingrediënt dat SC Johnson gebruikt, gaat door een wetenschappelijke evaluatie van vier stappen, waarbij gekeken wordt naar gevaar en risico. 
Als u iets nieuws maakt voor uw familie, overweegt u waarschijnlijk de ingrediënten die u gebruikt om er zeker van te zijn dat het goede keuzes zijn waar uw familie van zal genieten. Ons productontwikkelingsproces is niet heel anders. 

Sinds 2001 heeft het SC Johnson Greenlist™-ingrediëntenselectieprogramma ons geleid, en geholpen bij het constant verbeteren van onze producten door de keuze voor ingrediënten die de menselijke gezondheid en het milieu beter beschermen.

Het is niet duur en het gaat verder dan wat wettelijk vereist is. Maar het is onze belofte aan u en iedere familie die onze producten gebruikt, dat we er altijd alles aan doen om de meest geïnformeerde keuzes te maken die we kunnen. Dat betekent tijd en hulpbronnen besteden aan het evalueren van ingrediënten en deze informatie gebruiken om te bepalen hoe we onze producten effectief en veilig kunnen maken.
Ieder ingrediënt in ieder SC Johnson product gaat door onze grondige Greenlist™-programma. De basis is een wetenschappelijke evaluatie in vier stappen waarbij gekeken wordt naar gevaar en risico. Het is gebaseerd op de allerbeste dataverzameling en wordt gedreven door onze toewijding aan het constant verbeteren van onze producten.

We besteden veel zorg aan het kiezen van ingrediënten die door iedere stap van onze evaluatie komen. Er zijn een klein aantal gevallen waarbij het best beschikbare ingrediënt, zoals het actieve ingrediënt in een insecticide, bij een van deze stappen tekortschiet. In zo’n geval gaat het door een productrisicobeoordeling om het niveau te bepalen dat veilig is voor mensen en het milieu. Dan passen we een extra mate van voorzichtigheid toe.

Onze evaluatie kijkt naar de volgende criteria:

Stap 1: Chronische gevaren voor menselijke gezondheid, zoals de potentie om kanker of voortplantingskwalen te veroorzaken. Onze databronnen hiervoor zijn o.a. California Proposition 65 en het Internationale agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie voor onderzoek naar kankermonografieën. We steken veel voorzorg in deze stap en het grootste deel van de ingrediënten die we gebruiken, komt door deze stap. Voor de weinige die er niet doorheen komen, zijn over het algemeen ingrediënten in producten zoals insecticides, stellen we een veiligheidsfactor in die meer dan duizendmaal lager is dan het laagste niveau dat impact kan hebben om de menselijke gezondheid of het milieu.

Stap 2: Milieugevaren op de lange termijn, dat betekent de potentie in het milieu te blijven en te accumuleren en giftig te zijn. Dit staat bekend als een “PBT.” Onze databronnen hiervoor zijn o.a. het Europe Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), de lijst van zeer zorgwekkende stoffen van de ECHA en de PBT Profiler van de Amerikaanse Environmental Protection Agency en criteria voor de beoordeling van PBT. Net als bij stap 1 veroorzaakt enige indicatie van PBT dat een ingrediënt de evaluatie niet behaald, waardoor een beoordeling wordt gestart voor het veilige gebruik, zoals hieronder uitgelegd.

STAP 3: Acute risico’s op de gezondheid van mens en milieu
, zoals toxiciteit voor zoogdieren of aquatische toxiciteit. In plaats van de effecten op de lange termijn die worden onderzocht in stappen 1 en 2, kijkt deze stap naar de mogelijke effecten op de korte termijn, zoals huidirritatie of het vrijlaten van vluchtige organische stoffen (VOS) in de lucht. Onze databronnen hiervoor zijn o.a. veiligheidsinformatiebladen van leveranciers, het Amerikaanse National Institutes of Health’s TOXNET en de richtlijnen van de Organization for Economic Cooperation and Development. Het beoogde gebruik van een aantal van onze producten is van invloed op deze evaluatie. We willen, bijvoorbeeld, dat onze insecticides giftig zijn voor ongedierte maar veilig voor mensen. Dus voor bepaalde ingrediënten als ze worden gebruikt in bepaalde producten, maken we verschillende impactniveaus mogelijk.

STAP 4: Andere potentiële effecten
, bijvoorbeeld of een ingrediënt een allergische reactie op de huid kan veroorzaken. Het Greenlist™-programma is ontwikkeld voor de constante verbetering, zowel van onze producten en het programma zelf. Deze laatste stap bekijkt gebieden waar data en methodologieën nog steeds worden ontwikkeld en we misschien nieuwe criteria willen toevoegen in de toekomst. Op dit moment ligt onze focus op huidallergenen. We wilden verder gaan dan gewoonlijk en grotere transparantie bieden, dus ontwikkelden we een wetenschappelijk, extern gevalideerd proces voor de identificatie van huidallergenen en transparantie. Ondanks dat deze ingrediënten alleen in dusdanige hoeveelheden worden gebruikt, dat het onwaarschijnlijk is dat ze problemen veroorzaken, hadden we het gevoel dat deze nieuwe Greenlist™-criteria nog meer nuttige informatie zou geven aan consumenten.
 
Wetenschap werpt een helder licht op de impact van ingrediënten, hoe deze impact kan worden beperkt en wanneer het de beste keuze is om iets helemaal niet te gebruiken.
Fisk Johnson, voorzitter en CEO van SC Johnson
Ieder potentieel ingrediënt op aarde, waaronder zuurstof en water, kan giftig zijn bij een dosis die hoog genoeg is. En bij blootstelling aan een kleine hoeveelheid, is alles veilig. Daarom moet ieder ingrediënt in een product van SC Johnson worden beoordeeld om te bepalen hoeveel wel en hoeveel niet veilig is. Er zijn natuurlijk branchenormen voor veiligheid. Maar bij SC Johnson gaan we verder.

We beginnen met een gevaarlijkheidsbeoordeling met behulp van informatie uit onze constante dataverzameling. Dat is de evaluatie in vier stappen, zoals hierboven omschreven. Wanneer er een mogelijk gevaar is, evalueren we het ingrediënt om te bepalen welke concentratie eventueel gebruikt kan worden zonder schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu. Dat is het veilige niveau.

Dan beoordelen we verder, gericht op blootstelling. Daarvoor kijken we naar hoe een product gebruikt dient te worden, maar ook hoe het verder gebruikt zou kunnen worden. Een glasreiniger kan bijvoorbeeld ook op een aanrechtblad worden gespoten waar voedsel wordt bereid. Of een product dat bedoeld is om eenmaal per week te worden gebruikt, wordt dagelijks gebruikt door iemand die schoonmaakwerk doet.

We overwegen het breedst mogelijke gebruik en gaan nog verder bij het selecteren van de ingrediënten die we gebruiken en op welk niveau.
VIDEO
Natuurlijk vs. chemisch
Ongeacht of iets synthetisch of natuurlijk is, sommige chemicaliën kunnen veel veiliger zijn dan andere. Bekijk hoe we dit weten. 
De ingrediëntenevaluatie in vier stappen die essentieel is voor ons Greenlist™-programma gebruikt leveranciersinformatie en publiekelijk beschikbare, wetenschappelijke gegevens. 

We houden ook een lijst bij met ingrediënten die niet toegestaan zijn, onze “Niet toegestaan”-lijst. Het bevat meer dan 200 unieke grondstoffen in ruim 90 materiaalcategorieën en meer dan 2.400 geurstoffen. 

Deze materialen voldoen allemaal aan wettelijke en regelgevende vereisten en worden vaak door onze concurrenten gebruikt. Maar ze voldoen simpelweg niet aan de normen van SC Johnson.

Sommige ingrediënten komen redelijk snel op de lijst, zoals PVC’s. Bij andere zijn uitgebreidere beoordelingen nodig met betrekking tot mogelijke blootstelling en risico-overwegingen voor producten. Onze Niet toegestaan-lijst wordt regelmatig opnieuw bekeken om te garanderen dat deze voldoet aan nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen of wijzigingen in overheidsbeleid of regelgeving. 

Ondanks dat we er alles aan doen om Niet toegestane materialen te voorkomen in SC Johnson-producten, ontstaan er soms situaties waarin we ze niet kunnen vermijden. Dit is gewoonlijk omdat er geen beschikbaar alternatief is dat dezelfde prestaties levert of voldoet aan de vereisten voor het productieproces, of omdat beschikbare opties te kostenbeperkend zijn.

In deze paar gevallen kan een uitzondering om verder te gaan met het gebruik van het materiaal worden toegestaan, maar deze uitzonderingen zijn zeldzaam en worden iedere twee jaar op het hoogste niveau in de organisatie beoordeeld.
De methodologie van de SC Johnson Greenlist™ is een grondige, consistente, wetenschappelijk sterke, flexibele en innovatieve methodologie om het bedrijf te leiden naar constante verbetering van het veiligheidsprofiel van hun formules.
Alexandra Maertens, Ph.D., een externe beoordeling van het Greenlist™-programma door een expert
In de afgelopen jaren, terwijl het SC Johnson Greenlist™-programma groeide en zich ontwikkelde, hebben wij het gedeeld met experts en wetenschappelijk autoriteiten. Het werd gecreëerd met de input van experts zoals het Britse Forum For the Future en de Amerikaanse Environmental Protection Agency en wordt beoordeeld door organisaties zoals het Wereldnatuurfonds.

Het heeft ook verschillende prijzen gewonnen zoals de World Environment Center Gold Medal Award in 2015, Safer by Design recognition 2011, de Presidential Green Chemistry Award in 2006 en de Ron Brown Award for Corporate Leadership in 2006.

We blijven evalueren en zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren. In 2017 deelden we de gegevens van het Greenlist™-programma met vooraanstaande deskundigen op het gebied van menselijke en milieu toxiciteit voor hun onafhankelijke beoordeling. Hun feedback valideerde het Greenlist™-programma, de onderliggende criteria en de gegevens die we gebruiken en onze wetenschappelijke benadering van de selectie van ingrediënten waarbij rekening wordt gehouden met gevaar en risico. 

Een van de beoordelaars is Alexandra Maertens, Ph.D., een toxicoloog voor het Consortium of Environmental Risk Management en onderzoeker aan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, merkte bijvoorbeeld op: 

“De methodologie van de SC Johnson Greenlist™ is een robuuste, consistente, wetenschappelijk sterke, flexibele en innovatieve methodologie om het bedrijf te leiden naar constante verbetering van het veiligheidsprofiel van hun formules. De methodologie omvat een uitgebreide analyse van gegevens, een duidelijke formule voor het evalueren van de kwaliteit van de gegevens en een zorgvuldige afweging van gevaar binnen de context van de verwachte blootstelling en daarmee het risico.”

Een andere beoordelaar noemde onze balans van gevaar- en risico-assessments “verfrissend om te zien.” 

Voor meer informatie over ons Greenlist™-programma ga naar ons SC Johnson Duurzaamheidsrapport 2017.

IngrediëntenAlles is chemie: Waarom SC Johnson de negatieve percepties over synthetische chemicaliën aanpakt

GreenlistHet Greenlist™-programma van SC Johnson verklaard: Een uittreksel van ons Duurzaamheidsrapport 2017

IngrediëntenGalaxolide is een voorbeeld van hoe SC Johnson op de wetenschap gebaseerde beslissingen neemt over ingrediënten

IngrediëntenSteun aan chemische en huishoudelijke veiligheid: SC Johnson helpt TSCA (Toxic Substances Control Act - Wet voor giftige stoffen) in de Verenigde Staten te hervormen

MilieuZakelijk activisme: The Consumer Goods Forum, The Charter for Sustainable Cleaning

TransparantieDe reis van SC Johnson naar transparantie over ingrediënten

Volgende

Volgende

Volgende