Duurzame windenergie drijft SC Johnson aan

Windenergie drijft de grootste productielocatie van SC Johnson aan (en ook nog andere!)

De grootste internationale productielocatie van SC Johnson heeft de grootte van 36 Amerikaanse voetbalvelden. En het wordt aangedreven door duurzame energie.
Hoe voorkomt u jaarlijks bijna 6.000 ton broeikasgassen? Bouw je eigen windmolens.
Kijk maar eens omhoog. Nee, veeeeeel verder omhoog. De windturbines van Waxdale, de grootste productielocatie van SC Johnson, zorgen er met een hoogte van ruim 125 meter voor dat de meeste nabijgelegen gebouwen in het niet vallen. We moesten zelfs toestemming van de Amerikaanse Federal Aviation Administration krijgen om ze te bouwen. Onthoud dat ze niet in een afgelegen windparkveld staan. Ze steken boven onze fabriek en onze gemeenschap uit. 

Maar die hoge betrokkenheid heeft een groot voordeel als het om energiebesparing gaat. Onze windmolens genereren jaarlijks 8 miljoen kilowattuur elektriciteit, wat genoeg is voor 770 huizen, en besparen ongeveer 6.000 ton koolstofemissies in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen. 
De turbines zijn nog een symbool van onze toewijding aan toekomstige generaties.
Fisk Johnson, voorzitter en CEO van SC Johnson
Waxdale, gelegen in Mount Pleasant, Wisconsin, is de plaats waar enkele van onze meest populaire producten worden gemaakt, van Glade® by Brise® tot Pledge® en van Scrubbing Bubbles® tot Windex®. Het is zelfs onze grootste internationale productielocatie en heeft van het begin tot het einde de grootte van 36 Amerikaanse voetbalvelden. Het is dus geen kleinigheid om de elektriciteit te produceren die nodig is om deze uit duurzame energiebronnen te halen. 

We zijn in 2003 begonnen, toen we onze eerste warmtekrachtkoppelingsturbine in Waxdale installeerden. Met behulp van methaangasafval van een nabijgelegen openbare stortplaats produceerde de turbine 3.200 kilowatt elektriciteit en 8.550 kilo stoom per uur. Een tweede turbine, die in 2005 werd toegevoegd, gebruikt schoonbrandend natuurlijk gas om nog een groot deel van onze elektriciteitsbehoefte te produceren. 

Maar om ter plaatse nog meer duurzame energie te produceren, moesten we naar andere bronnen op zoek. Na het verkennen van de mogelijkheden van wind- en zonne-energie, zijn we in 2010 begonnen te werken met onze gemeenschap en lokale, federale en staatsregelgevers om toestemming te krijgen om ten minste één grote windturbine toe te voegen aan onze locatie in Waxdale. 
Waxdale is de grootste internationale productielocatie van SC Johnson. Het heeft een oppervlakte van ruim 204.000 vierkante meter en zorgt voor de productie van merken zoals Windex®, Glade® by Brise®, OFF!®, Pledge® en Scrubbing Bubbles® met behulp van windenergie.
Op dinsdag 18 december 2012 hebben we twee windturbines in Waxdale opgestart. Elke toren is ruim 125 meter hoog, en heeft bladen die speciaal ontworpen zijn om de kinetische energie van de wind te benutten en om te zetten in elektriciteit. In totaal produceren de turbines ongeveer 8 miljoen kilowattuur elektriciteit per jaar, wat genoeg is om 700 huizen van stroom te voorzien. 

En wat nog belangrijker is, is dat de windturbines in Waxdale ons hebben geholpen om elk jaar bijna 6.000 ton broeikasuitstoot te verminderen. Om dat in perspectief te plaatsen, zegt het Amerikaanse Environmental Protection Agency dat het gemiddelde personenvoertuig ongeveer 4,7 ton broeikasgassen per jaar uitstoot. Dat zijn dus ongeveer 1.300 auto's aan broeikasgassen die we jaarlijks uit onze productieprocessen hebben kunnen halen, waardoor onze ecologische voetafdruk is verminderd.
BOVENKANT : Een van de twee windturbines die 15% van de elektriciteit produceren voor de activiteiten van Waxdale. 
BODEM : Ons warmtekracht-koppelingssysteem, dat 85% van de elektriciteit van Waxdale genereert.
Windturbines op de productielocatie van SC Johnson in Waxdale
Waxdale kan nu gemiddeld 100% van zijn elektriciteit ter plaatse produceren. En het is niet onze enige inspanning voor alternatieve energie. Sterker nog, de wind van verandering waait al een tijd wat duurzame energiebronnen betreft.
 
In 2017 hadden we drie vestigingen die 100% op windenergie draaiden:
 
  • Bay City, Michigan, waar de zakken van het merk Ziploc® worden gemaakt; 
  • Mijdrecht, Nederland, waar merken zoals Glade® by Brise®, Mr Muscle® en Canard® worden gemaakt; en 
  • Gorzow, Polen, waar onder andere de merken Glade® by Brise®, Pronto® en Raid® worden gemaakt. 
 
Bay City en Gorzow kopen windenergie van nabijgelegen windparken. Mijdrecht doet dat ook, maar produceert ook ongeveer de helft van zijn energie met zijn eigen 80 meter hoge windturbine, die in 2009 geïnstalleerd werd. 
 
SC Johnson heeft ook projecten waarbij afval in energie wordt omgezet. Op twee productielocaties in Indonesië wordt voedselverspilling omgezet in een brandstofbron. In Medan gebruiken we palmdoppenafval als brandstof om water te verwarmen voor de productie van muggenspiralen. In Surabaya gebruiken we afvalschillen van rijstkorrels. In beide gevallen zetten de projecten een afvalproduct terug in de waardeketen in plaats van het simpelweg te verspillen.
 
Samen hebben al deze inspanningen ons geholpen om bijna 33% van ons wereldwijde energieverbruik uit duurzame bronnen te halen en onze broeikasuitstoot met meer dan 50% te verminderen in vergelijking met onze basis van 2000. 
 

Duurzame energieSC Johnson gebruikt energie van duurzame bronnen: wind, zon, voedselverspilling en afval

Duurzame energieInitiatieven voor duurzame energie binnen SC Johnson wereldwijd

MilieuMijlpalen van SC Johnson in milieuleiderschap

ArchitectuurDe "Boemerang" van Europlant van SC Johnson: Inspirerende architectuur blijft terugkeren

BedrijfFactsheet: SC Johnson-faciliteit in Waxdale

Volgende

Volgende

Volgende