Management voor nul afval: Meer dan 65% van de fabrieken van SC Johnson stort nu nul afval op stortplaatsen

Het verminderen van afval: In 2021 zullen de productielocaties van SC Johnson geen afval meer naar de stortplaatsen brengen.
Hoe kan een bedrijf geen afval meer naar de stortplaats brengen? Begin door teams in staat te stellen oplossingen te vinden. 
De Wereldbank schat dat de hoeveelheid wereldwijd geproduceerd vast afval in 2021 bijna verdubbeld zal zijn, van 1,3 miljard ton naar ongeveer 2,2 miljard ton vast afval per jaar.* Dat is een erfenis die we niet willen hebben op de stortplaatsen van vandaag de dag of voor toekomstige generaties.
 
Dus samen met onze inspanningen om afval van onze producten te verminderen, hebben we meer dan 65% van onze fabrieken zo getransformeerd dat ze geen productieafval meer naar de stortplaats brengen. En binnenkort volgen er meer.
Sinds 2000 werken we aan het verminderen van wereldwijd productieafval op de faciliteiten van SC Johnson. We proberen afval te verwijderen voordat het wordt gegenereerd en het opnieuw te gebruiken op een meer milieuverantwoorde manier.
 
Ons doel was om in 2016 wereldwijd het productieafval met 70% te verminderen, en we hebben dat doel drie jaar eerder dan gepland bereikt. Vandaag de dag hebben we minder dan 0,5 kilo productieafval per 100 kilo verzonden producten. 
Niet dat het verminderen van afval eenvoudig is. Het vereist observatie en innovatie, die wordt geleverd door onze “Groene teams” over de hele wereld. 
 
Deze teams helpen onze procedures voor duurzaamheid te controleren en te verbeteren, en geven informatie over mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid door procesveranderingen in de dagelijkse gang van zaken voor te stellen. 
 
Hier is slechts één voorbeeld: Onze productiefabriek in Indonesië ontvangt materialen in grote metalen vaten. Na gebruik werden die vaten samengeperst en verbrand, wat resulteerde in duizenden kilo’s afval per jaar. 
 
Het plaatselijke team zag dit als een mogelijkheid voor verandering en bedacht een plan. In plaats van de vaten te verbranden, zouden we samen kunnen werken met een lokaal recyclingbedrijf om ze op te knappen. Ze zouden vervolgens gebruikt kunnen worden voor recycling en afvalinzameling op de open markt. 
Een innovatief programma voor het recyclen van vaten leidde ertoe dat meer dan 7.500 vaten niet verbrand hoefden te worden.
Ik ben trots op het harde werk van de mensen bij SC Johnson in onze productiefabrieken over de hele wereld, die zich ingezet hebben om het milieu te beschermen voor toekomstige generaties.
Fisk Johnson, voorzitter en CEO van SC Johnson
Naast ons wereldwijde doel om het afval in het algemeen te verminderen, werken we er ook aan dat onze vestigingen geen afval meer naar stortplaatsen brengen. In 2017 werd Jeddah, Saoedi-Arabië, een van de zes productielocaties van SC Johnson die met succes de status van geen productieafval naar stortplaatsen behaalden. 

Onze vestigingen in Toluca (Mexico), Ho Chi Minh (Vietnam), Rosslyn (Zuid-Afrika), Kiev (Oekraïne) en Nairobi (Kenia), gingen in 2017 nog een stap verder en bereikten de status nul afval naar stortplaatsen, waaronder het afval uit cafetaria's en kantoorgebouwen.

We werken er aan dat in 2021 geen enkele productielocatie nog afval naar stortplaatsen brengt. Vijf jaar geleden hadden vijf vestigingen van SC Johnson de status van geen productieafval naar stortplaatsen. Tegenwoordig hebben 17 vestigingen de status van geen productieafval naar stortplaatsen en 14 van die vestigingen brengen nul afval naar stortplaatsen.
Oplossingen hebben zelden een enkele maat. Daarom zijn de Green Teams gemachtigd om oplossingen te vinden die voldoen aan de unieke vereisten op elke vestiging. Ze moeten klaar zijn om zich aan te passen aan de omgeving en de beste, meest duurzame keuzes voor de situatie te maken. 
 
Sommige vestigingen composteren voedselverspilling dat gebruikt wordt voor landschapsarchitectuur. In andere landen wordt afvalwater behandeld voor gebruik als meststof in parken en andere natuurgebieden.
 
In Nairobi, Kenia bijvoorbeeld, is het niet zo gewoon voor mensen om afval te scheiden, omdat recycling en de benodigde infrastructuur niet wijdverspreid zijn. Maar de mensen van SC Johnson hebben daar geleerd over de voordelen van afvalbeheer en hoe het bedrijfsafval goed te scheiden, en nu brengt de vestiging nul afval naar de stortplaats.
Bedrijven definiëren vaak op verschillende manieren nul afval om te storten. Voor ons betekent nul ook echt nul, en we hebben een strikte definitie. Een vestiging moet gedurende een bepaalde periode nul afval storten voordat dit als zodanig worden vermeld. 
 
Sommige bedrijven kunnen ‘nul afval’ claimen met een asterisk en een voetnoot, waarmee wordt aangegeven dat ze toestaan dat een klein percentage afval op een stortplaats terechtkomen, ook al had het een andere bestemming kunnen krijgen. Wij doen dat niet. 
 
Dit betekent ook dat de gemeentelijke afvalverwerking alleen bijdraagt aan het realiseren van nul afval bij SC Johnson als dat afval wordt bestemd voor compostering of methaanomzetting. (We maken wel een uitzondering voor biologisch gevaarlijk, medisch of bepaalde soorten gevaarlijk afval, een klein deel van ons totale wereldwijde afval, omdat lokale wetgeving mogelijk een speciale verwijdering van het afval vereist.)
 
We nemen dit serieus. In het belang van mens en planeet blijven we elke dag werken om middelen verstandig te gebruiken en te behouden voor de toekomst. Dat is het minste wat we kunnen doen voor uw en onze kinderen.
 

*Wereldbank (2012) What A Waste – A Global Review of Solid Waste Management (Urban Development Series: Knowledge Papers). Hoofdstuk 3.

PlasticPlastic in de oceaan: SC Johnson pakt vervuiling door plastic aan in Indonesië en helpt families

Producten met een doelZiploc® composteerbare plastic zakken ondersteunen de gemeentelijke compostering en verminderen afval op de stortplaats

RecyclingRecyclen van Ziploc®-zakken: Gemeenschappen dichter bij de afvalinzameling voor plastic film brengen

RecyclingSCJ recyclet: Toenemende recyclingcijfers in Latijns-Amerika met innovatie, onderwijs

MilieuBosbescherming: SC Johnson gaat door met inspanningen om ontbossing te stoppen

MilieuAfval minimaliseren: Vrachtwagenlaadvermogen-project vermindert broeikasuitstoot en brandstofverbruik

Volgende

Volgende

Volgende