Het Greenlist™-programma van SC Johnson stelt de standaarden in voor veilig: Een uittreksel van ons Duurzaamheidsrapport 2017

SC Johnson beoordeelt ieder ingrediënt dat het gebruikt om te bepalen hoeveel wel en hoeveel niet veilig is. 
SC Johnson overweegt het breedst mogelijke gebruik en gaat nog verder bij het selecteren van welke ingrediënten te gebruiken en op welk niveau.
Ieder potentieel ingrediënt op aarde, waaronder zuurstof en water, kan giftig zijn bij een dosis die hoog genoeg is. Daarom moet ieder ingrediënt in een product van SC Johnson worden beoordeeld om te bepalen hoeveel wel en hoeveel niet veilig is. Er zijn natuurlijk branchenormen voor veiligheid. Maar bij SC Johnson gaan we verder.

We beginnen met een gevaarlijkheidsbeoordeling met behulp van informatie uit onze constante dataverzameling. Wanneer er een mogelijk gevaar is, evalueren we het ingrediënt om te bepalen welke concentratie eventueel gebruikt kan worden zonder schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu. Dat is het veilige niveau.

Dan beoordelen we verder, gericht op blootstelling. Wetenschappers van SC Johnson kijken hoe een product gebruikt zou moeten worden en hoe het gebruikt kan worden door consumenten. We overwegen het breedst mogelijke gebruik en gaan nog verder bij het selecteren van de ingrediënten die we gebruiken en op welk niveau.

Als voorbeeld: voor een schoonmaakproduct dat hoogstwaarschijnlijk eenmaal per week gebruikt zou gaan worden, gaan we vele stappen verder. We beoordelen wat het blootstellingsniveau van een ingrediënt kan zijn, er van uitgaande dat het niet eenmaal, maar veel vaker dan eenmaal per dag wordt gebruikt. 

We houden ook rekening met de verschillende manieren waarop consumenten een product kunnen gebruiken of ermee in aanraking kunnen komen, zoals een product om ramen te reinigen dat wordt gebruikt op een keukenaanrechtblad om eten te bereiden. We overwegen al die gebruiksscenario's en vermenigvuldigen ze zelfs nog verder om een nog grotere, nog conservatievere veiligheidsfactor te creëren. 

Bij ieder scenario is het ons doel om het conservatieve “veiliger dan veilig” niveau te bepalen. Dan wordt dat de toegestane concentratie voor de wetenschappers van SC Johnson om het product verder te ontwikkelen.
Ieder potentieel ingrediënt op aarde kan giftig zijn bij een dosis die hoog genoeg is. Dus moet ieder ingrediënt in een SC Johnson-product worden beoordeeld.

Evalueren van gevaren

Onze beoordeling begint met een gevarenbeoordeling:

  • Gevarenidentificatie - Met behulp van Greenlist™-criteria wordt bepaald of er gevaren zijn die moeten worden beoordeeld, bijv. is een ingrediënt toxisch voor mensen of het milieu?
  • Responsbepaling - Met behulp van Greenlist™-gegevensbronnen (van leveranciers en openbaar beschikbare gegevens) wordt bepaald hoeveel van het ingrediënt kan worden gebruikt zonder effect.

Toepassen op productontwikkeling

Gebaseerd op de afgeronde evaluatie bepalen we de hoogste concentratie van het ingrediënt dat toelaatbaar is in het product. Deze informatie wordt dan door de wetenschappers van SC Johnson gebruikt voor nieuwe productontwikkelingen en verbeteringen van bestaande producten.

Om de volgende stap van het Greenlist™-programma van SC Johnson te begrijpen, kunt u onze evaluatie in vier stappen voor gevaar en risico lezen.

Duurzaamheidsrapport 2017
Al meer dan 25 jaar leiden we onze industrie in transparantie door de milieu-inspanningen en -impact van SC Johnson publiekelijk te rapporteren. Laten we eens naar onze laatste resultaten kijken.
Bekijk het rapport

GreenlistHet Greenlist™-programma van SC Johnson verklaard: Een uittreksel van ons Duurzaamheidsrapport 2017

GreenlistHet Greenlist™-programma van SC Johnson begint met gegevens: Een uittreksel van ons Duurzaamheidsrapport 2017

GreenlistHet Greenlist™-programma van SC Johnson is een intercollegiaal getoetst programma: Een uittreksel van ons Duurzaamheidsrapport 2017

IngrediëntenAlles is chemie: Waarom SC Johnson de negatieve percepties over synthetische chemicaliën aanpakt

IngrediëntenGreenlist™-programma van SC Johnson: Kiezen van productingrediënten om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen

MilieuMijlpalen van SC Johnson in milieuleiderschap

Volgende

Volgende

Volgende