Nagrody i uznanie SC Johnson na całym świecie

Firma SC Johnson jest dumna z uznania jako wspaniałe miejsce pracy w krajach od Australii po Wenezuelę.
Firma SC Johnson dwukrotnie otrzymała prestiżowy złoty medal Światowego Centrum Środowiska za przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Spójrzmy na niedawne nagrody i wyrazy uznania otrzymane przez SC Johnson oraz filie firmy na całym świecie. 

 • Nagroda Przywództwa Klimatycznego za Doskonałość w Ustalaniu Celów dot. Zarządzania Emisją Gazów Cieplarnianych 2018 Centrum Rozwiązań Klimatycznych i Energetycznych (C2ES) oraz Rejestru Klimatycznego. 
 • W 2018 r. amerykańska Agencja ds. Ochrony Środowiska (EPA, Environmental Protection Agency) uznała firmę SC Johnson za jednego z największych użytkowników ekologicznej energii. Firma uplasowała się na miejscu 71 krajowej listy EPA 100 największych użytkowników ekologicznej energii w ramach programu Green Power Partnership.
 • Organizacja EcoHealth Alliance przyznała nam nagrodę EcoHealth Alliance 2018 jako wyraz uznania dla stałego zaangażowania firmy i przekazywania przez nią datków oraz materiałów edukacyjnych najbardziej zagrożonym rodzinom na całym świecie. Nagroda jest przyznawana co roku firmie lub osobie, która jest liderem odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.
 • Global Conservation Hero 2017 — nagroda Conservation International (CI). CI przyznaje tę nagrodę osobom i organizacjom, których zaangażowanie oraz działania na rzecz ochrony środowiska przyczyniły się do znaczących zmian na rzecz dobrostanu naszej planety i jej mieszkańców.
 • Nagrodę Western Hemisphere Corporate Citizenship Award 2016 od Stowarzyszenia Amerykańskich Izb Handlowych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (AACCLA) za nasz program „SCJ Recyklinguje” w Argentynie, Chile i Urugwaju. 
 • Uznanie 25 Najważniejszych Firm Prywatnych z 2016 r. magazynu Fortune, ze względu na naszą długą historię jako etycznej firmy rodzinnej oraz nasz ciągły lobbying, by uzyskać surowsze regulacje chemiczne oraz większą przejrzystość w zakresie produktów. 
 • Nagroda Founders Force for Good 2016, przyznana naszemu przewodniczącemu i dyrektorowi generalnemu Fiskowi Johnsonowi przez Komitet Na Rzecz Korporacyjnej Filantropii, który uważa, że strategia społeczna firmy determinuje jej sukces. 
 • Nagroda Przywództwa w zakresie Ekologicznej Energii 2016 Agencji Ochrony Środowiska USA, przyznana po raz drugi. Te coroczne nagrody uznają wiodących w kraju użytkowników ekologicznej energii za ich zaangażowanie i wkład w dokonywanie postępów na rynku dobrowolnej ekologicznej energii kraju.
 • Pięć nagród Cannes Lions za kampanie reklamowe Glade® i Ziploc® podczas prestiżowego Festiwalu Kreatywności Cannes Lions 2016. 
 • Złoty medal Światowego Centrum Środowiska 2015, nasza druga prestiżowa nagroda za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
 • Uznanie Najbardziej Szanowane Firmy 2015 Instytutu Reputacji, opierającego swoje rankingi na publicznej percepcji firm, w oparciu o innowacje, przywództwo, ład korporacyjny, obywatelstwo, miejsce pracy, wyniki oraz produkty/usługi. 
 • Nagroda za Przywództwo Korporacyjne 2015 Światowego Kongresu CSR, mająca na celu szerzenie odpowiedzialnych praktyk biznesowych.
 • Nagroda za Doskonałość SmartWay® 2014 Agencji Ochrony Środowiska USA trzeci rok z rzędu.
 • Krajowa Lista Czołowych 100 Firm 2014 Agencji Ochrony Środowiska USA dla największych w kraju użytkowników ekologicznej energii. Firma SC Johnson pojawiła się również na Liście AOŚ Czołowych 30 Firm Generujących Energię Samodzielnie, znajdując się w Klubie Przywództwa w zakresie Ekologicznej Energii AOŚ. 
 • Nagroda Mistrza Zrównoważonego Rozwoju 2013 2degrees za nasz projekt turbiny wiatrowej Waxdale w naszym największym obiekcie produkcyjnym. 
 • Nagroda za Przywództwo Klimatyczne i Agresywne Ustalanie Celów 2013 od Agencji Ochrony Środowiska USA.
 • Nagroda Wizjonerska za Przywództwo i Ład Korporacyjny 2013 WomenCorporateDirectors.
 • Nagroda Lidera Zmiany 2012 ONZ oraz Fundacji Zmian Społecznych podczas trzeciej dorocznej Globalnej Konferencji Zmian Społecznych: Biznesowy powód zrównoważonego rozwoju. 
 • Nagroda za Doskonałość w zakresie Czystości Powietrza 2012 Agencji Ochrony Środowiska USA.
 • Uznanie Bezpieczeństwo od Projektu 2011 Amerykańskiego Centrum Badań Środowiskowych i Polityki za wykorzystanie chemii ekologicznej oraz naszego innowacyjnego programu Greenlist™.
 • Nagroda Przywództwa w zakresie Ekologicznej Energii 2011 Agencji Ochrony Środowiska USA, za nasze wykorzystywanie energii odnawialnej.
 • Nagroda za Inicjatywy Zarządzania w zakresie Bezpieczniejszych Detergentów 2008 Agencji Ochrony Środowiska USA za wyeliminowanie środka powierzchniowo czynnego etoksylowanego nonylofenolu z naszych produktów.
 • Nagroda Prezydenta w zakresie Chemii Ekologicznej 2006 za nasz program Greenlist™.
 • Nagroda Rona Browna za Przywództwo Korporacyjne 2006, uznająca SC Johnson także za program Greenlist™. 
 • Nagroda za Całokształt Osiągnięć w zakresie Ochrony Atmosfery 2003 Agencji Ochrony Środowiska USA, pierwsza nagroda tego rodzaju. 
 • Złoty medal Światowego Centrum Ochrony Środowiska 1994 za Międzynarodowe osiągnięcia korporacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • SC Johnson Indie, Najlepsze miejsca pracy w Indiach (nr 44), 2019, 6 lat na liście
 • SC Johnson Nigeria, Najlepsze miejsca pracy w Nigerii (nr 2), 2019, 5 lata na liście
 • SC Johnson Europa, Najlepsze wielonarodowe miejsce pracy (nr 15), 2019,14 lat na liście
 • SC Johnson Ameryka Łacińska, Najlepsze wielonarodowe miejsce pracy (nr 22), 2019, 14 lat na liście
 • SC Johnson Wielka Brytania, Najlepsze miejsca pracy w Wielkiej Brytanii (nr 20), 2019, 9 lat na liście
 • SC Johnson Meksyk, Najlepsze miejsca pracy w Meksyku 500–5000 pracowników (nr 8), 2019, 18 lat na liście
 • SC Johnson Turcja, Najlepsze miejsca pracy w Turcji (nr 3), 2019
 • SC Johnson — główna siedziba regionu Europy, Najlepsze miejsce pracy w Szwajcarii (nr 8), 2019
 • SC Johnson Kanada, Najlepsze miejsca pracy w Kanadzie (nr 49), 2019, 12 lat na liście
 • SC Johnson Włochy, Najlepsze miejsca pracy we Włoszech (nr 8), 2019, 14 lat na liście
 • SC Johnson Grecja, Najlepsze miejsca pracy 20–49 pracowników (nr 1), 2019
 • SC Johnson Azja, Najlepsze wielonarodowe miejsce pracy (nr 22), 2019
 • SC Johnson Ameryka Środkowa, Najlepsze miejsca pracy w Ameryce Środkowej (nr 2), 2019, 12 lat na liście
 • SC Johnson Global, Najlepsze miejsce do pracy na świecie (nr 18), 2018, 6 lat na liście
 • SC Johnson Grecja, Najlepsze miejsca pracy w Grecji (nr 1), 2018, 5 lat na liście
 • SC Johnson Włochy, Najlepsze miejsca pracy we Włoszech (nr 19), 2018, 13 lat na liście
 • SC Johnson Niemcy, Najlepsze miejsca pracy w Niemczech (nr 17), 2018, 13 lat na liście
 • SC Johnson Kanada, Najlepsze miejsca pracy w Kanadzie (nr 45), 2018, 11 lat na liście
 • SC Johnson — główna siedziba regionu Europy, Najlepsze miejsce pracy w Szwajcarii (nr 22), 2018
 • SC Johnson Korea Południowa, Najlepsze miejsca pracy w Korei Południowej, 2018
 • SC Johnson Brazylia, Najlepsze miejsca pracy w Brazylii (nr 5), 2018, 4 lata na liście
 • SC Johnson Indie, Najlepsze miejsca pracy w Indiach (nr 36), 2018, 5 lat na liście
 • SC Johnson Europa, Najlepsze wielonarodowe miejsce pracy (nr 22), 2018, 13 lat na liście
 • SC Johnson Turcja, Najlepsze miejsca pracy w Turcji (nr 2), 2018
 • SC Johnson Ameryka Środkowa, Najlepsze miejsca pracy w Ameryce Środkowej i na Karaibach (nr 1), 2018, 11 lat na liście
 • SC Johnson Wielka Brytania, Najlepsze miejsca pracy w Wielkiej Brytanii (nr 52), 2018, 8 lat na liście
 • SC Johnson Meksyk, Najlepsze miejsca pracy w Meksyku 500–5000 pracowników (nr 5), 2018, 17 lat na liście
 • SC Johnson Nigeria, Najlepsze miejsca pracy w Nigerii (nr 3), 2018, 4 lata na liście
 • SC Johnson Ameryka Łacińska, Najlepsze wielonarodowe miejsce pracy (nr 4), 2018, 13 lat na liście
 • SC Johnson Wenezuela, Najlepsze miejsca pracy w Wenezueli (nr 1), 2018, 13 lat na liście
 • SC Johnson Argentyna, Najlepsze miejsca pracy w Argentynie (nr 8), 2018, 15 lat na liście
 • Firma SC Johnson uzyskała idealny wynik 100 procent w ankiecie i raporcie Korporacyjnego indeksu równości 2019. Już po raz czternasty otrzymujemy idealny wynik, a po raz siedemnasty zostajemy umieszczeni na liście Fundacji Kampanii Praw Człowieka.
 • W 2018 r. firma SC Johnson została umieszczona na liście 100 Najlepszych firm magazynu Working Mother. To był nasz 30. rok na liście, a firma SC Johnson była jedyną firmą z Wisconsin, która została wyróżniona przynajmniej 30 razy.
 • Firma SC Johnson została umieszczona przez DiversityComm, Inc. w magazynie HISPANIC Network na liście Najlepszych z najlepszych w 2019 r. Czołowych pracodawców i Czołowych firm wspierających środowisko LGBTQ+.
 • Firma SC Johnson została umieszczona przez DiversityComm, Inc. w dzienniku Black EOE na liście Najlepszych z najlepszych w 2019 r. Czołowych pracodawców oraz Czołowych firm wspierających środowisko LGBTQ+.
 • Firma SC Johnson została umieszczona przez DiversityComm, Inc. w magazynie Professional Women na liście Najlepszych z najlepszych w 2019 r. Czołowych pracodawców i Czołowych firm wspierających środowisko   LGBTQ+.

KarieraSC Johnson to wspaniałe miejsce pracy

NagrodySC Johnson Europe najlepszym wielonarodowym miejscem pracy

NagrodySC Johnson Polska Najlepszym miejscem pracy w roku 2017

NagrodyFirma SC Johnson Polska uznana najlepszym miejscem pracy

Komunikat prasowy

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej