Arkusz informacyjny: SC Johnson i zapobieganie chorobom przenoszonym przez komary

Jako wiodąca firma wprowadzająca na rynek produkty domowe do zwalczania szkodników, SC Johnson podejmuje wysiłki w celu pomocy rodzinom w ochronie przed komarami.
Naukowcy SC Johnson mają ponad 60 lat doświadczenia w zakresie zwalczania szkodników. Firma wprowadziła marki Raid® i OFF!® w latach 50. XX w.
Miliony rodzin na całym świecie są narażone na ryzyko chorób przenoszonych przez komary, jak denga, malaria, chikungunya i Zika. Jako wiodąca na świecie firma wprowadzająca na rynek produkty domowe do zwalczania szkodników, SC Johnson codziennie podejmuje wysiłki, aby pomagać rodzinom się chronić oraz by edukować na temat unikania chorób przenoszonych przez komary.

Produkty pomagające rodzinom

Po wynalezieniu domowego środka owadobójczego Raid® w 1955 r., SC Johnson stała się pierwszą wielką firmą, która wprowadziła na rynek formułę odstraszającej owady substancji DEET, OFF!®, w roku 1957. Dziś wytwarzamy szeroką gamę produktów zabijających, kontrolujących i zapobiegających domowym szkodnikom, jak karaluchy, mrówki, stonogi, pająki i inne. Na całym świecie wprowadzamy także – do użytku osobistego oraz do spryskiwania obszarów – różnorodne produkty do odstraszania owadów, zawierające DEET oraz Picaridin. 

Nasze marki do zwalczania szkodników to Raid®, OFF!®, Baygon®, Autan®, Allout® oraz Ridsect®.

Edukowanie w celu poszerzania świadomości

Istotnym elementem wysiłków firmy SC Johnson na rzecz zapobiegania chorobom jest uświadamianie rodzinom, jak unikać owadów mogących przenosić choroby, szczególnie takie jak malaria czy denga, których nosicielami są komary w niektórych obszarach klimatu tropikalnego. Realizując programy sklepowe, współpracując z lokalnym rządem, prezentując próbki produktów i wykonując inne działania, czynimy wysiłki w celu edukowania na temat przyczyn tych chorób, a także niezmiernej ważnej kwestii unikania ukąszeń komarów. 

Ponadto, nasza edukacyjna strona internetowa na temat komarów oferuje porady, informacje pochodzące od ekspertów oraz klipy wideo dla rodzin zaniepokojonych komarami oraz potencjalnie przenoszonymi przez nie chorobami.

Sponsorowanie badań i modeli biznesowych

Firma SC Johnson od kilku lat współpracuje z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, sponsorując badania skuteczności rozpylanych w powietrzu środków odstraszających owady w zwalczaniu komarów zainfekowanych malarią. W ramach innych inicjatyw wysłaliśmy naukowców do krajów takich jak Ghana, Peru, Myanmar czy Indonezja, aby prowadzić bezpośrednie badania w celu ulepszania produktów i opracowywania nowych produktów, które lepiej będą spełniały potrzeby rodzin.

Jednocześnie inwestujemy w programy zwiększania dostępności środków odstraszających komary dla rodzin narażonych na ryzyko. Na przykład niedawny program realizowany we współpracy z The Coca-Cola Company pomaga w zwiększaniu dostępności środków odstraszających owady na wiejskich obszarach Ruandy.

Jednym z wcześniejszych programów była inicjatywa Healthy Children, Healthy Homes™ we wczesnych latach XXI w. Skupiała się ona na zwiększaniu wiedzy w zakresie zapobiegania malarii w Republice Południowej Afryki. Ten społecznościowy program edukacji w zakresie malarii, realizowany wraz z Krajowym Departamentem Zdrowia Republiki Południowej Afryki, Radą Badań Medycznych oraz RTI International, dotarł do ponad miliona osób w RPA. Następnie był on w pełni prowadzony przez regionalne departamenty zdrowia.

Filantropia w celu wspierania rodzin

Firma SC Johnson od dawna przekazuje fundusze i produkty na pomoc w walce z chorobami przenoszonymi przez komary. Przykładowo w lutym 2016 roku zobowiązaliśmy się do przekazania co najmniej 15 milionów dolarów na dostarczenie produktów i innych form pomocy rodzinom walczącym z chorobami przenoszonymi przez komary, takimi jak denga i Zika.

Do czerwca 2017 r. wywiązaliśmy się z tej deklaracji. W ciągu 16 miesięcy dostarczyliśmy ponad 4,8 milionów sztuk produktów odstraszających owady i owadobójczych SC Johnson do dystrybucji organizacji pozarządowych i niekomercyjnych, a także przekazaliśmy środki na pokrycie kosztów logistyki i dystrybucji oraz na materiały edukacyjne.

ZdrowieWalka z komarami i innymi szkodnikami domowymi: Ochrona, zapobieganie i edukacja

ZdrowieSC Johnson wspiera rodziny w Rwandzie, zapewniając im większy dostęp do opieki zdrowotnej oraz prewencji chorób przenoszonych przez komary

ZdrowieBadania entomologiczne: Zwalczanie chorób przenoszonych przez komary, aby pomóc rodzinom w zachowaniu dobrego zdrowia

ZdrowieSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

FilantropiaFirma SC Johnson przekazała 15 milionów dolarów na pomoc rodzinom zagrożonym chorobami przenoszonymi przez komary

Odpowiedzialność społecznaPrzedsiębiorstwo społeczne u podstawy piramidy: przypadek SC Johnson

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej