Polityka w zakresie bezpieczeństwa dostaw produktów, BHP i ochrony środowiska SC Johnson na całym świecie

Oświadczenie

Zgodnie z zasadami „W to wierzymy”, jesteśmy zobowiązani wobec zapewniania bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy oraz ochrony środowiska w społecznościach, w jakich prowadzimy działalność. Wykazujemy przywództwo w dążeniu do tego celu poprzez zgodność z odpowiednimi wymogami oraz stosowanie najlepszych praktyk w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony zasobów, a także poprzez ocenę i reagowanie na ryzyko oraz nasz wpływ. W tym zakresie będziemy regularnie mierzyć, oceniać i dokumentować nasze wyniki oraz komunikować wyciągnięte wnioski, dążąc do ciągłych udoskonaleń.

H. Fisk Johnson
Prezes i Dyrektor Generalny

Zasady

Nasze obiekty produkcyjne będą spełniały zobowiązania naszej Polityki w zakresie BHP i ochrony środowiska na wiele sposobów, a konkretnie poprzez:
 
1.   Zapewnianie, by niniejsza Polityka była regularnie przeglądana, dokumentowana, wdrażana, komunikowana pracownikom oraz udostępniana ogółowi społeczeństwa;

2.   Spełnianie bądź wykraczanie poza obowiązujące rządowe przepisy i regulacje w zakresie BHP i ochrony środowiska, korporacyjne wymogi w zakresie BHP i ochrony środowiska SCJ oraz inne standardy w tym zakresie, które firma stosuje;

3.   Popieranie branżowych priorytetów w zakresie BHP i ochrony środowiska poprzez organizacje zawodowe, organy rządowe oraz grupy publiczne;

4.   Przygotowanie na potencjalne sytuacje nadzwyczajne, szybkie reagowanie na sytuacje nagłe oraz komunikowanie, w odpowiednim zakresie, wniosków wyciągniętych z incydentów w zakresie BHP i ochrony środowiska;

5.   Komunikowanie znaczących aspektów BHP i ochrony środowiska naszej działalności operacyjnej pracownikom oraz na prośbę organów rządowych i innych interesariuszy, na których one wpływają;

6.   Dostarczanie szkoleń podkreślających odpowiedzialność indywidualną oraz zapewniających, by wszyscy pracownicy rozumieli nasze praktyki i procedury w zakresie BHP i ochrony środowiska i ich przestrzegali;

7.   Dostarczanie usług medycznych, badań wstępnych i prewencyjnych oraz programów zdrowotnych dla naszych pracowników;

8.   Ustalanie celów związanych z BHP i ochroną środowiska, właściwych dla znaczących aspektów naszej działalności operacyjnej; 

9.   Zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach w kontekście alokacji zasobów, aby wprowadzać te zasady.

Ochrona środowiskaAktywizm korporacyjny: Forum Dóbr Konsumenckich, Karta zrównoważonego czyszczenia

Ochrona środowiskaOchrona lasów: SC Johnson kontynuuje wysiłki, aby powstrzymać wylesianie

NagrodyNagrody i uznanie SC Johnson na całym świecie

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

Ochrona środowiskaMinimalizacja odpadów: Projekt wykorzystania ładowności ciężarówek zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i zużycie paliwa

Ochrona lasówZachowanie bioróżnorodności: SC Johnson wspiera stowarzyszenie Caatinga Association w Brazylii, aby chronić lasy i ekosferę

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej