Punkt widzenia firmy SC Johnson na testowanie produktów na zwierzętach

W SC Johnson mocno się zastanawiamy nad kwestią zakończenia testowania na zwierzętach. Jeszcze tego nie osiągnęliśmy, lecz próbujemy. Ponieważ nasze produkty są stosowane przez rodziny na całym świecie, dostrzegamy istotną potrzebę badań toksykologicznych, zapewniających, że można je stosować bezpiecznie, z minimalnym wpływem na środowisko. Firma SC Johnson musi również spełniać najsurowsze wymogi prawne i regulacyjne krajów na całym świecie, które prawnie wymagają testowania pewnych produktów. Jednocześnie zgadzamy się, że testowanie na zwierzętach powinno być redukowane (Reduced); dopracowywane (Refined), w celu minimalizacji cierpienia; a ostatecznie zastępowane (Replaced) — co stanowi podejście „Trzech R” Russella i Burcha.

Mając takie przekonania, naszym pierwszym krokiem jest stosowanie, gdy tylko to możliwe, składników, które zostały już przetestowane, abyśmy mogli uniknąć dodatkowego testowania, jednak znali wpływ składników na ludzkie zdrowie oraz ich wpływ na środowisko. Zebraliśmy obszerne bazy historycznych danych testowania w celu minimalizowania dodatkowych testów, jeśli tylko to możliwe.

Jesteśmy również aktywni w opracowywaniu, potwierdzaniu i stosowaniu alternatywnych metod testowania, jak np. próby korozyjności oraz modele odpowiedników tkanek ludzkich, które znacznie zmniejszyły liczbę zwierząt wykorzystywanych przy testowaniu naszych produktów. Jesteśmy również wnoszącym wkład członkiem Instytutu Badań In Vitro, poświęconego postępom w metodach alternatywnego testowania. Nadal szukamy innych sposobów dokonywania kolejnych postępów.

Jednakże problem jest szerszy niż pojedyncza firma oraz to, co decydujemy się robić, ponieważ w wielu przypadkach na nasz wybór wpływają lokalne wymogi. Na przykład środki odstraszające komary muszą przejść ocenę toksykologiczną (która może obejmować testowanie na zwierzętach), aby mogły być sprzedawane w wielu regionach geograficznych, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Chociaż wszyscy chcielibyśmy uniknąć testowania na zwierzętach, produkty odstraszające owady odgrywają kluczową rolę w ochronie ludzi przed niebezpiecznymi chorobami przenoszonymi przez komary, jak malaria, denga czy wirus Zachodniego Nilu. W Stanach Zjednoczonych produkty te odstraszają także kleszcze jelenie, które mogą powodować śmiertelną boreliozę. Tak więc ważne jest, by produkty te nadal były produkowane i sprzedawane, nawet przy obecnym rządowym wymogu, by najpierw zostały przetestowane. I jakakolwiek firma sprzedająca te produkty podlega takim samym ograniczeniom.

W niektórych przypadkach testowanie może być także ważne w celu zapewnienia, że konsumenci mogą bezpiecznie stosować produkty, a substancje chemiczne zawarte w produktach nie spowodują długotrwałych skutków dla środowiska. Tak naprawdę celem takich inicjatyw jak REACH w Europie, a także Ustawa dot. kontroli substancji toksycznych oraz federalna Ustawa dot. środków owadobójczych, grzybobójczych oraz gryzoniobójczych w Stanach Zjednoczonych jest zwiększenie liczby testów, a nie na odwrót.

Na przykład niektóre grupy obrony konsumentów starają się wyegzekwować surowsze testowanie produktów mogących mieć skutki rakotwórcze oraz negatywnie wpływać na hormony — będzie to wymagało testowania na zwierzętach. A więc firmy takie jak SC Johnson starają się znaleźć równowagę. Zdecydowanie uważamy, że produkty muszą być bezpieczne dla konsumentów dziś oraz dla planety dla przyszłych pokoleń; celem jest zapewnienie tego przy absolutnym minimum niezbędnego testowania na zwierzętach.

Wiemy, że niektóre firmy twierdzą, że „nie testują na zwierzętach”. Szczerze mówiąc, jesteśmy co do tego sceptyczni — nawet jeśli to prawda, może to jedynie oznaczać, że nie produkują one nic nowego. Nowe innowacje produktowe – które mogą na przykład zapewniać ograniczony poziom oddziaływania na środowisko – mogą wymagać testowania ze względu na wykorzystywanie nowych substancji chemicznych bądź stosowania ich w nowy sposób. Firma, która nie wprowadza innowacji może nie mieć takiej potrzeby, jednak nadal będzie musiała spełniać nowe wymogi prawne, mogące pociągać za sobą testowanie na zwierzętach.  

Inne firmy, które twierdzą, że nie testują produktów na zwierzętach, mogą po prostu tuszować fakty. Nie oznacza to, że składniki, jakie wykorzystują, nie zostały w ten sposób przetestowane – prawdopodobnie zostały. Zdecydowana większość substancji chemicznych stosowanych w produktach została przetestowana pod kątem toksyczności. Jednak niektóre firmy unikają tej kwestii, gdyż ich surowce zostały przetestowane przez dostawców, od których kupują, lub przez innych dostawców, z których usług korzystają tamci dostawcy. A więc ich twierdzenia opierają się wyłącznie na tym, czy sami przetestowali konkretną formułę produktu… a nie na tym, czy w historii produktu miało miejsce testowanie.

Firma SC Johnson dba o uczciwość i przejrzystość swoich twierdzeń. Nie będziemy więc przedstawiać ogólnych, radykalnych twierdzeń, które wykraczają poza prawdę. Zamiast tego sensowne jest oznaczanie produktów wyraźnym językiem, stwierdzającym, że nie testowaliśmy produktów na zwierzętach.  
 
Musimy spełniać wymogi rządowe dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w zakresie naszych produktów, jednak staramy się znajdywać sposoby, by jednocześnie minimalizować testowanie na zwierzętach.

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby mogą zdecydować, że nie będą kupować produktów firmy SC Johnson, biorąc pod uwagę oburzenie, które ta kwestia u nich wywołuje. Mamy jednak nadzieję, że dadzą nam Państwo szansę, gdyż nadal jesteśmy jedną z firm, które ciężko pracują na rzecz postępu w tej dziedzinie. Szukajcie naszych produktów z etykietami zawierającymi informację, że nie były testowane na zwierzętach… może to nie wszystko, co byście chcieli, jednak możecie nam wierzyć.

TransparentnościPunkt widzenia firmy SC Johnson na testowanie produktów na zwierzętach

Łańcuch dostawKodeks postępowania dostawców SC Johnson: Standardy wspólnego działania, w celu poprawy jakości życia

Łańcuch dostawKodeks postępowania dostawców SC Johnson: Standardy wspólnego działania, w celu poprawy jakości życia

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

TransparentnościŚcieżka w kierunku przejrzystości składników SC Johnson

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej