Specyfikacje dotyczące produktów do ochrony powietrza oraz informacje na temat zgodności z rozporządzeniem UE w sprawie detergentów

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 w sprawie detergentów, SC Johnson zapewnia stosowne informacje na temat detergentów w specyfikacjach produktów dla wszystkich produktów czyszczących do użytku domowego. Niniejsza informacja jest także dostępna dla produktów do ochrony powietrza w ramach naszego dobrowolnego zobowiązania do należytego informowania konsumentów.

Więcej informacji

Znajdź Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla produktów sprzedawanych poza USA i Kanadą. Możesz też odwiedzić naszą globalną stronę ze składnikami, aby znaleźć listy składników według produktu.