Wszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

W przypadku substancji chemicznych, ważniejsze od tego, czy są one naturalne czy syntetyczne, są ich skuteczność oraz bezpieczeństwo dla twojej rodziny.
Program Greenlist™ firmy SC Johnson pomaga w skrupulatnym zbadaniu każdej substancji chemicznej pod kątem jej bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka oraz dobrostanu środowiska naturalnego.
Czy zastanawialiście się kiedyś, co zawiera róża? Albo banan, malina czy brukselka? Składają się z substancji chemicznych — podobnie jak wszystko na Ziemi.

Może się to wydawać oczywiste, ale my często słyszymy od konsumentów, że chcieliby mieć dostęp do artykułów gospodarstwa domowego „bez chemii”. Dlatego chcieliśmy rozpocząć dialog na temat chemii, odpowiedzialności i przejrzystości oraz kroków podejmowanych przez firmę SC Johnson mających na celu podejmowanie bezpiecznych decyzji.
Wokół bezpieczeństwa składników stosowanych przez firmy nagromadziło się wiele niejasności. Martwi mnie to jako naukowca. Z kolei jako rodzic troszczę się o bezpieczeństwo produktów nie tylko ze względu na moją rodzinę, ale także na rodziny konsumentów.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Wiele osób wychodzi z założenia, że naturalne substancje chemiczne są lepsze niż syntetyczne. Niestety określenie „naturalny” w odniesieniu do produktów jest obecnie modnym trendem marketingowym. 

Jak wyjaśnia nasz prezes i dyrektor generalny, Fisk Johnson, „zbyt długo niektóry firmy utrwalały mit, że tzw. »naturalne« produkty nie zawierają substancji chemicznych lub są zawsze bardziej bezpieczne.

Co ważne, czasem syntetyczne substancje chemiczne mogą być odpowiedzialnym wyborem. Na przykład niezgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju uprawa naturalnego składnika, jakim jest na przykład olej palmowy, może mieć negatywne skutki, takie jak wylesienie. Ponadto naturalny składnik może zawierać alergen, który można wyeliminować w postaci syntetycznej.

Dlatego zdarza się, że składniki syntetyczne są lepszym wyborem. Z kolei czasem może się okazać, że naturalny składnik optymalnie sprawdzi się w formule produktu. Firma SC Johnson zawsze rozważa, jaki aspekt składnika jest najważniejszy, oceniając opcje dostępne w przypadku danego produktu oraz podejmując decyzje oparte na wiedzy.
Substancje naturalne a chemiczne
Wiele osób zakłada, że naturalne substancje chemiczne są lepsze lub bardziej bezpieczne niż syntetyczne. Ale czy jest tak rzeczywiście? 

Firma SC Johnson, poddaje dokładnej ocenie wpływ każdego używanego przez nas składnika chemicznego na zdrowie oraz środowisko. Opracowaliśmy metodę oceny składników, tzw. program Greenlist™, który opiera się na surowych standardach i pomaga nam stale ulepszać nasze produkty.

Jednym z jego celów jest ustalanie standardów bezpieczeństwa. Każdy potencjalny składnik na Ziemi — w tym tlen i woda — może okazać się toksyczny w określonej ilości. Tak więc każdy składnik produktów SC Johnson jest oceniany w celu ustalenia, jakie ilości są, a jakie nie są bezpieczne. Stosujemy bardziej surowe standardy bezpieczeństwa niż te obowiązujące w branży.

Co ważne, nie zakładamy, że znamy odpowiedź na wszystkie pytania. Program Greenlist opiera się na stałym gromadzeniu najwyższej jakości danych naukowych na temat składników oraz ich możliwego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko. 

Otrzymujemy informacje od dostawców oraz uzupełniamy braki za pomocą ogólnie dostępnych danych, które spełniają ścisłe wymogi naukowe. Ponadto poprosiliśmy panel ekspertów ds. toksyczności substancji dla organizmu człowieka oraz środowiska o niezależną ocenę całego programu.

Chcę, aby nasi konsumenci wiedzieli, że dokonujemy najlepszych możliwych wyborów dla nich i ich rodzin. Dlatego udostępniamy opinii publicznej informacje dotyczące naszego programu Greenlist™.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Informacje o programie Greenlist™ oraz deklaracji transparentności są obecnie dostępne w amerykańskiej wersji witryny internetowej poświęconej naszym składnikom  WhatsInsideSCJohnson.com. Można tam dowiedzieć się więcej na temat dialogu, do którego chcemy zachęcić, oraz dlaczego ma on znaczenie.

Nie wszystkie substancje chemiczne są sobie równe, ale jesteśmy zdania, że dzięki danym naukowym oraz odpowiedzialnym wyborom, wytwarzamy produkty do twojego domu, którym możesz zaufać. Sami oczekiwalibyśmy podobnych cech w przypadku produktów, które stosujemy w naszych domach.

GreenlistInformacje o programie Greenlist™ SC Johnson: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

SkładnikiProgram Greenlist™ SC Johnson: Taki wybór składników produktów, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson składa się z czterech kroków:

GreenlistProgram Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson ustanawia standardy bezpieczeństwa: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej