SC Johnson podaje rodzinom wszystkie informacje dotyczące alergenów skórnych

W 2017 r. firma SC Johnson ogłosiła kolejny przełomowy krok: przejrzystość w zakresie alergenów skórnych wykraczającą poza regulacje oraz to, co robią inne firmy.
Alergeny skórne są teraz umieszczane na listach składników SC Johnson dla ponad 8700 produktów sprzedawanych na całym świecie.

Może Cię zaskoczyć, że firmy nie muszą podawać alergenów skórnych zawartych w produktach, jakie wytwarzają. W Unii Europejskiej wymagane jest udostępnianie 26 alergenów skórnych. W Stanach Zjednoczonych oraz w większości innych krajów nie ma reguł dotyczących przejrzystości w zakresie alergenów. Dla nas wydało się to niewłaściwe.

Tak więc w maju 2017 r. opublikowaliśmy listę 368 alergenów skórnych, które mogą pojawiać się w naszych produktach, a także zobowiązaliśmy się do przekazania szczegółów dotyczących konkretnych produktów wkrótce. Do końca roku dodaliśmy je do naszych list składników na stronie WhatsInsideSCJohnson.com dla ponad 8700 produktów. 

Dlaczego czynimy aż takie wysiłki? Opowiadamy się za pełną transparentnością. 

Przejrzystość to dla nas kwestia zasad. Chcemy pomagać wszystkim w podejmowaniu najlepszych decyzji dla ich rodzin… To po prostu kolejny krok na naszej ścieżce ku większej przejrzystości.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Dzięki naszej przejrzystości w zakresie alergenów skórnych firma SC Johnson ponownie wykroczyła poza naszą branżę oraz poza obecne regulacje w zakresie udostępniania składników. 

Alergeny skórne mogą występować wśród składników zapachowych oraz w innych formułach. Inne firmy stosują podobne składniki do naszych, lecz po prostu nie udostępniają informacji na temat alergii skórnych. Uważamy, że ujawnienie tych składników jest pomocne, szczególnie dla osób, które wcześniej miały alergię skórną.

Jak wyjaśnił nasz prezes i dyrektor generalny, Fisk Johnson: „Dla nas przejrzystość to kwestia zasad. Chcemy pomagać wszystkim w podejmowaniu najlepszych decyzji dla ich rodzin. Podobnie jak wówczas, gdy rozpoczęliśmy zamieszczanie informacji o konserwantach, barwnikach i zapachach, nie poprzestaliśmy na standardach obowiązujących w branży. Nie chcemy niczego ukrywać. To po prostu kolejny krok na naszej ścieżce ku większej przejrzystości.”  

Nasze oświadczenie zostało przywitane pochwałami orędowników przejrzystości. Ken Cook, prezes i współzałożyciel Environmental Working Group, powiedział: „Wykonując te kroki, firma SC Johnson pomoże milionom konsumentom w inteligentniejszym podejściu do substancji chemicznych w naszych produktach czyszczących, potencjalnie mogących spowodować reakcje alergiczne skóry. A firma SC Johnson znów podnosi poprzeczkę dla innych firm. Ten poziom przejrzystości rozprzestrzenia się na inne branże i szybko staje się nową normą dla firm takich jak SC Johnson, które kładą nacisk na podawanie konsumentom większej, a nie mniejszej ilości informacji o składnikach.”
 
Dla nas liczy się po prostu właściwe postępowanie. Przekazywanie informacji o niskich poziomach alergenów skórnych w produktach wymaga wiele pracy, lecz jest warte wysiłków. Kontynuujemy inicjatywę podawania coraz większej ilości informacji osobom kupującym nasze produkty, aby mogły one dokonywać najlepszych wyborów dla siebie i dla swoich rodzin.
Podejmując te kroki, firma SC Johnson pomoże milionom konsumentów w inteligentniejszym podejściu do substancji chemicznych zawartych w produktach do czyszczenia… SC Johnson ponownie podnosi poprzeczkę dla innych firm. 
Ken Cook, prezes i współzałożyciel Environmental Working Group
Aby określić naszą obszerną listę zapachowych i niezapachowych alergenów skórnych, naukowcy SC Johnson przeanalizowali ponad 3000 zestawów danych ze źródeł publicznych i branżowych pod kątem potencjalnych alergenów skórnych określonych na krajowych listach regulacyjnych, listach branży zapachowej, w informacjach przekazanych przez Europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów, danych z klinik dermatologicznych oraz na kartach charakterystyki od poszczególnych dostawców. 
 
Następnie przekazaliśmy nasze odkrycia do weryfikacji ekspertów w branży dermatologii, immunotoksykologii, toksykologii zapachów oraz alergenów. W skład panelu ekspertów odpowiadającego za zatwierdzanie metod badań weszli: 
 
  • David Basketter, D.Sc. – niezależny konsultant i uznany międzynarodowy ekspert w zakresie alergii; dawny dyrektor ds. badań nad bezpieczeństwem w Unilever 
  • David Bickers, M.D. – przewodniczący departamentu dermatologii na Uniwersytecie Columbia 
  • Peter Cadby, Ph.D. – dawny dyrektor ds. bezpieczeństwa produktów w Firmenich 
  • Axel Schnuch, M.D. – Uniwersytet w Getyndze; emerytowany szef Sieci Informacyjnej Departamentów Dermatologii (Information Network of Departments of Dermatology, IVDK) 
  • Peter Thorne, Ph.D. – szef departamentu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Iowa; dyrektor Environmental Health Sciences Research Center (Centrum badań naukowych nad zdrowiem środowiskowym)
 
Obecnie branża towarów konsumenckich stosuje 3700 składników zapachowych opublikowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Substancji Zapachowych (IFRA). Jednakże my wykluczamy 2400 z nich z powodu możliwego braku podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub ponieważ nie spełniają one wystarczająco wysokiego standardu. 
 
W związku z tym informujemy nasze zespoły opracowujące produkty, że przy tworzeniu nowego produktu lub unowocześnieniu istniejącego zapach musi pochodzić z naszej ograniczonej Palety zapachów SC Johnson składającej się z 1300 komponentów. W ramach tego programu udostępniania alergenów skórnych dokonaliśmy przeglądu zarówno naturalnych, jak i syntetycznych alergenów skórnych w naszych produktach. W wielu przypadkach produkty naturalne mają więcej alergenów skórnych niż produkty syntetyczne.
Swędząca ręka
Największe znaczenie w określaniu reakcji alergicznej skóry ma poziom ekspozycji, czy też „dawka”.
Alergen skórny to każda substancja, którą system immunologiczny uzna za zagrożenie i którą atakuje. Obecność alergenu skórnego nie oznacza jednak, że automatycznie spowoduje on rozwinięcie u danej osoby alergii skórnej, czy też reakcję alergiczną skóry. 
 
Znaczenie ma dawka i stopień ekspozycji. Społeczność naukowa jednomyślnie twierdzi, że dawka poniżej 0,01% prawdopodobnie nie spowoduje reakcji na większość alergenów skórnych w produktach do spłukiwania. Nasza przejrzystość w zakresie alergenów skórnych w konkretnych produktach spowoduje ujawnianie alergenów skórnych o udziale od 0,01 procent, co jest takim samym standardem, jak ten stosowany przez Unię Europejską.
 
Z tego pomocnego artykułu Scientific American Custom Media możesz dowiedzieć się więcej na temat alergenów skórnych i tego, w jaki sposób działają.
 
W SC Johnson dbamy o to, aby wykorzystywać składniki zawierające alergeny skórne wyłącznie w małych ilościach. Dzięki temu jest wysoce nieprawdopodobne, żeby wywołały one nową alergię skórną lub uruchomiły reakcję alergiczną.
Film
Anatomia alergenu
Dzięki naszej współpracy z Scientific American Custom Media możesz zobaczyć 3-etapowy proces, który powoduje rozwój alergii. 

Po dodaniu informacji na temat alergenów skórnych program przejrzystości w zakresie składników SC Johnson obejmuje teraz informacje dotyczące zapachów i alergenów skórnych występujących w ponad 8700 produktach sprzedawanych przez firmę na całym świecie. 

W 2017 r. wprowadziliśmy nasz program przejrzystości w regionie Azji i Pacyfiku, w związku z czym nasza strona internetowa z listą składników, WhatsInsideSCJohnson.com, obecnie obsługuje ponad 5 miliardów konsumentów na całym świecie.

Biała księga
Dlaczego przejrzystość ma znaczenie? Firma SC Johnson nawiązała współpracę z GlobeScan, aby porozmawiać z ponad 30 globalnymi liderami opinii na temat dokumentu „Building Trust: Why Transparency Must Be Part of the Equation” („Budowanie zaufania: przejrzystość jest warunkiem koniecznym”).
Poznaj ich opinie

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

TransparentnościZobowiązanie do korporacyjnej transparentności: SC Johnson mówi więcej o składnikach zapachowych

TransparentnościBez tajemnic: SC Johnson wprowadza 100% przejrzystość składników zapachowych

SkładnikiGlobalna przejrzystość produktów: SC Johnson udostępnia listy składników, abyście mogli świadomie podejmować decyzje wpływające na wasze rodziny

TransparentnościŚcieżka w kierunku przejrzystości składników SC Johnson

GreenlistInformacje o programie Greenlist™ SC Johnson: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej