Etyka i przejrzystość łańcucha dostaw SC Johnson

Kodeks postępowania dostawców SC Johnson: Standardy wspólnego działania, w celu poprawy jakości życia

Zobowiązanie SC Johnson do przejrzystości łańcucha dostaw obejmuje zasady i proces zgłaszania uwag. 
Kodeks postępowania dostawców SC Johnson określa nasze wymagania w zakresie praw człowieka, bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i etyki w biznesie.
SC Johnson wierzy w ulepszanie każdego miejsca, w którym działa, ponieważ jesteśmy jego częścią.

Zobowiązujemy się do szanowania ludzi i wspierania uniwersalnych praw człowieka, przestrzegania lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, pozytywnego zaangażowania się na rzecz naszej społeczności i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

Jak wyjaśnia nasz prezes i dyrektor generalny Fisk Johnson: „Jesteśmy firmą rodzinną i nie ma dla nas nic ważniejszego niż traktowanie ludzi z szacunkiem i sprawiedliwie. Postępujemy tak, jak mogłyby oczekiwać od nas przyszłe pokolenia. Kierujemy się naszymi zasadami i oczekujemy, że dostawcy SC Johnson będą również postępować należycie.
Kodeks postępowania dostawców SC Johnson określa minimalne wymagania dla naszych dostawców w czterech kluczowych obszarach: prawa człowieka i praca; bezpieczeństwo; zdrowie i środowisko; zrównoważony rozwój; etyka biznesu. Wymagamy od wszystkich naszych dostawców przestrzegania zasad Kodeksu. Kodeks określa także aspiracje związane z naszym dążeniem do długoterminowej współpracy z dostawcami.

Oczekujemy, że dostawcy, podwykonawcy, kontrahenci i inne podmioty pozostające z nami w relacjach biznesowych oraz dostarczające towary lub świadczące usługi będą podzielać nasze zasady etyczne i zaangażowanie. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania wszelkich umów i zakończenia stosunków handlowych z każdym dostawcą, który nie spełnia wymogów niniejszego Kodeksu. 
Wytyczne
Kodeks postępowania dostawców SC Johnson określa minimalne wymagania względem dostawców SC Johnson w zakresie wspólnych działań mających na celu poprawę jakości życia. 
Pobierz
Jeśli masz obawy związane z dostawcą SC Johnson w zakresie kwestii objętych Kodeksem postępowania dostawców SC Johnson, porozmawiaj z pracownikiem SC Johnson wyznaczonym do kontaktów.

Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu wolisz anonimowo zgłosić swoje obawy do SC Johnson, możesz to zrobić, dzwoniąc na naszą Infolinię ds. Etyki i Zgodności. 
Kierujemy się naszymi zasadami i oczekujemy, że dostawcy SC Johnson również będą postępować należycie.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Infolinia ds. Etyki i Zgodności SC Johnson służy wyłącznie zgłaszaniu kwestii związanych z wymaganiami i oczekiwaniami opisanymi w niniejszym Kodeksie postępowania dostawców SC Johnson. W innych sprawach prosimy korzystać ze zwykłych sposobów kontaktowania się z firmą. Infolinia służy wyłącznie do zgłaszania kwestii związanych z Kodeksem.
  1. Twój telefon odbierze anglojęzyczny specjalista.  Jeśli to ma zastosowanie w Twojej lokalizacji, specjalista poinformuje Cię o możliwości odbycia rozmowy w języku angielskim lub w Twoim języku przy udziale tłumacza. Rozmówca zada pytania i udokumentuje zgłoszenie. Połączenie nie jest rejestrowane i nie musisz podawać swojego nazwiska, ale jego podanie może pomóc w wyjaśnianiu sprawy.
  2. Specjalista poda Tobie numer zgłoszenia, aby zapewnić poufność, może także poprosić o oddzwonienie w późniejszym terminie, jeśli będą potrzebne dodatkowe informacje.
  3. Jeśli zdecydujesz się podać swoje nazwisko i dane kontaktowe, ktoś z SC Johnson może skontaktować się z Tobą bezpośrednio.
  4. Jeśli zdecydujesz się na anonimowość, możesz oddzwonić w zaplanowanym czasie, podać numer zgłoszenia i odpowiedzieć na dodatkowe pytania.
Dzwoniąc ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, w celu skontaktowania się z Infolinią ds. Etyki i Zgodności dzwoń pod nr 877 883 6676.
 
Jeśli dzwonisz spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady, wykonaj następujące czynności:

 

  1. Znajdź swój kraj na poniższej liście. W przypadku niektórych krajów (w zależności od lokalizacji i/lub typu telefonu używanego do wykonania połączenia) konieczne może być skorzystanie z innych metod.
  2. Jeśli ze swojego kraju możesz wykonać bezpośrednie połączenie, wybierz bezpłatny numer telefonu w celu nawiązania połączenia z infolinią.
  3.  W razie potrzeby wybierz kod dostępu właściwy dla Twojego kraju, aby połączyć się z AT&T. Następnie, gdy usłyszysz takie polecenie, podaj bezpłatny numer telefonu w celu nawiązania połączenia z infolinią.
  4. W nagranej wiadomości (w Twoim języku) usłyszysz informacje przygotowujące Cię do rozmowy.  Specjalista, który odbierze telefon, poinformuje Cię o możliwości odbycia rozmowy w języku angielskim lub w Twoim języku przy udziale tłumacza.
 
Symbol „^” występujący w niektórych kodach dostępu oznacza „zaczekaj na drugi dźwięk sygnału wybierania”.
 
„Kod ograniczeń” odnosi się do potencjalnych ograniczeń dostępu do telefonicznych infolinii w niektórych regionach. Listę kodów ograniczeń można znaleźć na dole tej strony.
 
Argentyna (hiszpański) – bezpłatny numer międzynarodowy: 0800 444 2715 (kod ograniczeń J)
 
Belgia (francuski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 0800 7 8355 (kody ograniczeń F, N)
 
Brazylia (portugalski – brazylijski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 0800 892 1698 (kody ograniczeń M, P)
 
Chiny – północ (mandaryński) – bezpłatny numer międzynarodowy: 10 800 110 0704 (kody ograniczeń 11, D, N, Q, T)
 
Chiny – południe (mandaryński) – bezpłatny numer międzynarodowy: 10 800 711 0761 (kody ograniczeń 11, D, M, O, Q, T)
 
Francja (francuski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 0800 91 3245 (kod ograniczeń M)
 
Niemcy (niemiecki) – bezpłatny numer międzynarodowy: 0800 181 7590 (kody ograniczeń F, N)
 
Hongkong (mandaryński) – bezpłatny numer międzynarodowy: 800 90 0564 (kod ograniczeń M)
 
Indie (hindi) – użyj kodu dostępu 000 117, aby połączyć się z AT&T, a następnie wybierz: 866 258 3003 (kod ograniczeń 13)
 
Indonezja (indonezyjski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 001 803 1 002 0715 (kody ograniczeń 11, F, L)
 
Włochy (włoski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 800 788816 (kody ograniczeń A, M)
 
Japonia (japoński) – bezpłatny numer międzynarodowy: J4=0066 33 830391 (kody ograniczeń A, F, K, M, Q, TNW1, TNW2, TNW3, TNW4, W)
 
Korea (koreański) – bezpłatny numer międzynarodowy: 00308 13 2661 (kody ograniczeń 03, A, M, P)
 
Meksyk (hiszpański) – bezpłatny numer międzynarodowy: 001 866 258 3303 (kody ograniczeń 11, S, U)
 
Holandia (holenderski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 0800 023 1176 (kody ograniczeń F, N)
 
Filipiny (filipiński) – bezpłatny numer międzynarodowy: 1 800 1 111 0671 (kody ograniczeń A, N, P, T)
 
Portugalia (portugalski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 800 8 11442 (kody ograniczeń D, N, P)
 
Rosja (rosyjski) – użyj kodu dostępu 8^10 800 110 1011, aby połączyć się z AT&T, a następnie wybierz: 866 258 3003 (kody ograniczeń A, D)
 
Moskwa – użyj kodu dostępu 363 2400, aby połączyć się z AT&T, a następnie wybierz: 866 258 3003 (bez ograniczeń)
 
Poza Moskwą – użyj kodu dostępu 8^495 363 2400, aby połączyć się z AT&T, a następnie wybierz`: 866 258 3003 kody ograniczeń 22, A, D)
 
Petersburg – użyj kodu dostępu 363 2400, aby połączyć się z AT&T, a następnie wybierz: 866 258 3003 (kody ograniczeń A, D)
 
Poza Petersburgiem – użyj kodu dostępu 8^812 363 2400, aby połączyć się z AT&T, a następnie wybierz: 866 258 3003 kody ograniczeń 22, A, D)
 
Hiszpania (hiszpański) – bezpłatny numer międzynarodowy: 900 98 1247 (kod ograniczeń N)
 
Szwajcaria (francuski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 0800 89 2867 (kody ograniczeń F, N)
 
Tajwan (mandaryński) – bezpłatny numer międzynarodowy: 00801 10 4136 (kody ograniczeń L, P)
 
Tajlandia (tajski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 001 800 11 0020715 (kody ograniczeń 03, 11, M, P)
 
Wielka Brytania (angielski) – bezpłatny numer międzynarodowy: 0808 234 4261 (kody ograniczeń F, M)
 
Ukraina – użyj kodu dostępu 0^00 11, aby połączyć się z AT&T, a następnie wybierz: 866 258 3003 (kody ograniczeń 01, 31)
 
W razie problemów z wybraniem kodu dostępu właściwego dla swojego kraju zalecamy odwiedzenie strony www.business.att.com/bt/access.jsp, na której można znaleźć najnowsze informacje i instrukcje dotyczące kodów dostępu dla poszczególnych krajów.
***Bezpłatny numer międzynarodowy***
03: Niedostępny z telefonów publicznych lub we wszystkich obszarach.
11: Telefon musi umożliwiać wykonywanie połączeń międzynarodowych.
A: Telefony publiczne wymagają użycia monet lub karty płatniczej.
D: Może nie być dostępny z każdego telefonu/telefonu publicznego.
F: Niedostępny z telefonów publicznych.
J: Dostępny z telefonów komórkowych w ramach usługi bezpłatnych połączeń międzynarodowych (ITFS), ale nie powszechnej sieci bezpłatnych linii telefonicznych (UIFN). Mogą obowiązywać opłaty za połączenie.
K: Dostępność usług mobilnych wymaga zarejestrowania się klienta w urzędzie nadzoru nad telekomunikacją.
L: Ograniczona dostępność z telefonów komórkowych. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie.
M: Dostępny z telefonów komórkowych. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie.
N: Niedostępny z telefonów komórkowych.
O: Jeśli dyspozycja pochodzi z China Telecom, musi pochodzić z China Netcom.
P: Urząd nadzoru nad telekomunikacją może ograniczać korzystanie z bezpłatnych numerów w takich celach, jak odsprzedaż, karty przedpłacone, karty telefoniczne, oddzwanianie lub połączenia z wykorzystaniem państw trzecich.
Q: Aby uzyskać jak najlepszy zasięg, należy zamówić usługę u wszystkich operatorów w kraju.
S: Dzwoniący może ponieść ogólną opłatę dodatkową za połączenie.
T: Dostępny tylko z telefonów operatora.
TNW1: Nie działa za pośrednictwem przedsiębiorstw Nippon Telegraph and Telephone Corporation NTT) i International Data Corporation (IDC).
TNW2: Nie działa za pośrednictwem przedsiębiorstwa Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT).
TNW3: Nie działa za pośrednictwem przedsiębiorstwa International Data Corporation (IDC).
TNW4: Brak bezpłatnych połączeń z baz wojskowych.
U: Może być dostępny z telefonów podmiotów niebędących operatorami. Podmioty niebędące operatorami mogą traktować połączenia jako połączenia międzynarodowe i naliczać opłaty.
W: Dostępny z telefonów komórkowych za pośrednictwem usługi bezpłatnych połączeń międzynarodowych (ITFS) (format 0034 800 6XXXXX) oraz powszechnej sieci bezpłatnych linii telefonicznych (UIFN). Mogą obowiązywać opłaty za połączenie.
 
AT&T Direct:
01: Tylko telefony stacjonarne.
13: Dostępny tylko z telefonów umożliwiających wykonywanie połączeń międzynarodowych oraz za pośrednictwem większości publicznych centrów telefonicznych; może nie być dostępny ze wszystkich lokalizacji; niedostępny z telefonów publicznych.
22: W przypadku wykonywania połączeń spoza Moskwy i Petersburga obowiązują dodatkowe opłaty.
31: Dostępny tylko za pośrednictwem określonego operatora.
A:  Telefony publiczne wymagają użycia monet lub karty płatniczej.
D: Może nie być dostępny z każdego telefonu/telefonu publicznego. 

TransparentnościPunkt widzenia firmy SC Johnson na testowanie produktów na zwierzętach

Ochrona środowiskaOchrona lasów: SC Johnson kontynuuje wysiłki, aby powstrzymać wylesianie

Nasze przekonaniaOświadczenie SC Johnson dotyczące niewolnictwa oraz handlu żywym towarem

Ochrona środowiskaPolityka w zakresie bezpieczeństwa dostaw produktów, BHP i ochrony środowiska SC Johnson na całym świecie

RóżnorodnośćRóżnorodność dostawców SC Johnson rozpoczyna się od kontaktów z kwalifikującymi się dostawcami

Nasze przekonaniaPolityka SC Johnson dot. minerałów z obszarów konfliktowych

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej