Promowanie bezpieczeństwa w zakresie środków chemicznych i chemii gospodarczej: SC Johnson wspiera reformę TSCA w Stanach Zjednoczonych

Firma SC Johnson pomogła zbudować poparcie dla ustawy Lautenberg Act, podnosząc USA do rangi światowego lidera w dziedzinie zarządzania i polityki chemicznej.
„Modernizacja TSCA podwyższa standard dla wszystkich firm i może pomóc w zwiększeniu zaufania wśród społeczeństwa”. – Fisk Johnson
Chcesz wiedzieć, że produkty, z których korzystasz w domu są odpowiedzialne, a my chcemy w tym pomóc. Dlatego też poza pracą nad ciągłym doskonaleniem własnych produktów i standardów w SC Johnson, wspieramy również poprawę przepisów prawnych dotyczących sektora chemicznego i transparentność.
 
To zobowiązanie, którego nasza rodzina podejmuje się na rzecz Twojej rodziny: będziemy walczyć o to, co słuszne.
Ustawa o kontroli substancji toksycznych w Stanach Zjednoczonych – powszechnie określana jako TSCA , od czasu jej uchwalenia w 1976 r. nie była w znaczący sposób poprawiana aż do 2016 r. Ta 40-letnia przerwa mogła narazić na ryzyko zarówno rodziny, jak i firmy. 
 
Aby przyczynić się do zmian, w latach 2010-2016 współpracowaliśmy z prawnikami obu partii nad przygotowaniem odpowiedzialnych i praktycznych zmian poprawiających TSCA i przepisy w zakresie bezpieczeństwa środków chemicznych. Naszym celem było zbudowanie szerokiego publicznego i sektorowego poparcia oraz uczynienia ze Stanów Zjednoczonych światowego lidera w dziedzinie zarządzania substancjami chemicznymi i formowania polityk w tym zakresie.
Nowelizacja TSCA podwyższa standard obowiązujący wszystkie przedsiębiorstwa i może pomóc zagwarantować społeczeństwu, że produkty, z których korzysta w swoich domach są bezpieczne, jeśli są używane zgodnie z przeznaczeniem.

Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

W 2011 r. Kelly Semrau, starszy wiceprezes ds. korporacyjnych, komunikacji i zrównoważonego rozwoju SC Johnson, zeznawała w imieniu firmy przed senacką Komisją ds. Środowiska i Robót Publicznych, mówiąc o potrzebie zmian w ustawodawstwie USA w zakresie środków chemicznych.
 
Następnie pracowaliśmy na rzecz zbudowania obustronnego poparcia nowych przepisów, spotykając się z wieloma prawodawcami i ich pracownikami z obu partii politycznych. Dzięki tym działaniom większość Senatu USA wsparła ustawę Franka R. Lautenberga o bezpieczeństwie chemicznym w XXI wieku. 
 
Nawiązaliśmy również współpracę z organizacją pozarządową Environmental Defense Fund, aby jeszcze bardziej zaakcentować nasze wspólne poparcie dla wzmocnienia TSCA. Uważamy, że ważne było pokazanie, iż przemysł chemiczny i społeczność ekologiczna mogą wspólnie tworzyć rozwiązania w zakresie zarządzania substancjami chemicznymi na poziomie federalnym.
 
Zmiany legislacyjne zostały ostatecznie zatwierdzone przez Izbę Reprezentantów w maju 2016 r., a miesiąc później zostały podpisane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę.
Prezydent Obama podpisuje ustawę Lautenberg Act
Kluczowi amerykańscy prawodawcy i urzędnicy administracyjni są świadkami podpisania przez prezydenta Obamę ustawy Lautenberg Act.
Uchwalenie ustawy Lautenberg Act było przełomowym momentem dla bezpieczeństwa produktów w Stanach Zjednoczonych. 
 
Jak powiedział nasz prezes i dyrektor generalny Fisk Johnson: „Przyjęcie tej ustawy to zwycięstwo dla rodzin i jestem zadowolony, że została ona w końcu uchwalona. Nowelizacja TSCA podwyższa standard obowiązujący wszystkie przedsiębiorstwa i może pomóc zagwarantować społeczeństwu, że produkty, z których korzysta w swoich domach są bezpieczne, jeśli są używane zgodnie z przeznaczeniem”.
 
Prezydent Barack Obama zaprosił firmę do wzięcia udziału w ceremonii, która odbyła się w czerwcu 2016 r. w Białym Domu. Wyróżnił wtedy SC Johnson jako lidera w promowaniu tej reformy.
 
„Jestem absolutnie pewien, że możemy tworzyć przepisy dotyczące toksycznych środków chemicznych w sposób, który jest korzystny zarówno dla naszych rodzin, jak i dla biznesu oraz naszej gospodarki, ponieważ nikt nie potrafi wprowadzać innowacji lepiej niż ludzie w tym kraju i w naszych firmach”, powiedział prezydent Obama.
 
„Jest tutaj dzisiaj wielu liderów branżowych, od Amerykańskiej Izby Chemicznej po SC Johnson, którzy włożyli dużo wysiłku, aby to prawo powstało. Chcę im podziękować, ponieważ wiedzą, że daje im to pewność, której potrzebują, aby konkurować z firmami z innych części świata i wyprzedzać je w zakresie innowacji”.

W ramach znowelizowanej TSCA, amerykańska Agencja Ochrony Środowiska po raz pierwszy została zobowiązana do systematycznego ustalania priorytetów pod kątem oceny bezpieczeństwa wszystkich środków chemicznych znajdujących się obecnie w obrocie. 

Inne kluczowe zmiany w tym prawodawstwie:

  • Nałożenie na EPA (Agencja Ochrony Środowiska) obowiązku przeprowadzenia pozytywnej oceny bezpieczeństwa przed wprowadzeniem nowej substancji chemicznej do obrotu;
  • Promowanie większej przejrzystości w programie TSCA, poprzez reformę zasad ochrony i udostępniania poufnych informacji biznesowych;
  • Promowanie stosowania jednolitego federalnego programu zarządzania środkami chemicznymi, poprzez ograniczone i uzasadnione działania stanowej władzy ustawodawczej;
  • Zapewnienie EPA odpowiednich środków, poprzez opłaty nałożone na przemysł, pomagające pokryć koszty zarządzania znowelizowanym programem TSCA.
 
Dbamy o bezpieczeństwo środków chemicznych, ponieważ zależy nam na ludziach, którzy z nich korzystają i na planecie, na którą te środki mają wpływ. Będziemy kontynuować wspieranie tworzenia takiego ustawodawstwa, które pomaga chronić rodziny i zwiększać zaufanie do bezpieczeństwa środków chemicznych na całym świecie .

SkładnikiGalaksolid to przykład na to, jak firma SC Johnson podejmuje decyzje dotyczące składników w oparciu o naukę

SkładnikiProgram Greenlist™ SC Johnson: Taki wybór składników produktów, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistInformacje o programie Greenlist™ SC Johnson: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej