Galaksolid to przykład na to, jak firma SC Johnson podejmuje decyzje dotyczące składników w oparciu o naukę

Dysponując dowodami naukowymi potwierdzającymi stosowanie zamienników, firma SC Johnson rozpoczęła proces zastępowania galaksolidu innymi substancjami w swoich zapachach.
„Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych produktów, wolimy unikać założeń. Zamiast tego kierujemy się nauką”.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych produktów, wolimy unikać założeń. Nie chcemy domyślać się niczego, co dotyczy produktów, których będziecie używać w pobliżu członków rodziny, gdyż nie chcielibyśmy tak traktować naszej rodziny. Zamiast tego podejmujemy decyzje na podstawie najlepszych badań dostępnych w danym czasie. Kierujemy się nauką.

To podejście przejawiło się niedawno, gdy firma SC Johnson znalazła się pod atakiem internautów. Chodziło o pewien składnik zapachowy: galaksolid. Jest to substancja nazywana piżmem syntetycznym. (Piżma naturalnego nie używa się już od lat, gdyż pozyskiwane było z gruczołów jeleni piżmowych). 

Mimo braku naukowych dowodów wywierano na nas nacisk, aby usunąć galaksolid z naszych zapachów. Niektóre badania sugerują, że może on być coraz większym problemem dla organizmów wodnych. Jednak światowe autorytety naukowe nie stwierdziły, że galaksolid rzeczywiście jest szkodliwy nawet w zalecanych stężeniach. 

Wiedzieliśmy, że pojawiły się obawy dotyczące galaksolidu, dlatego jeszcze raz zbadaliśmy tę kwestię pod kątem naukowym. Jesteśmy otwarci na nowe idee, ale staramy się nie działać impulsywnie. Zanim podejmiemy decyzję, chcemy mieć pewność, że w pełni rozumiemy jej konsekwencje.

Nowe nie zawsze jest lepsze. Ocena nowych rozwiązań wymaga czasu i badań. Szanujemy ten proces. W kwestii galaksolidu pozostawaliśmy na bieżąco z badaniami. Ucieszyła nas informacja o tym, że niedawne badania zaowocowały odkryciem zamienników galaksolidu, które spełniają nasze wysokie standardy. Teraz, gdy mamy już dane na poparcie naszych decyzji, zmierzamy w kierunku, który wydaje się być jeszcze lepszy od poprzedniego.

Ale to dla nas nic nowego. Mamy długą historię podejmowania stanowczych działań w kwestii składników produktów, nawet jeśli wiążą się one z negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Udowodniliśmy to wiele razy: byliśmy jednymi z pierwszych, którzy usunęli niepokojące substancje chemiczne z produktów i od niemal 10 lat inwestujemy wiele milionów dolarów w naszą politykę udostępniania składników.


Ponadto szanujemy i wspieramy kierownicze organizacje naukowe badające chemiczną strukturę produktów. Tysiące naukowców pracuje dla rządów całego świata. To ludzie, którzy mają własne rodziny. Zależy im na bezpieczeństwie i przyszłości tak samo, jak nam na zdrowiu.

Kiedy ci eksperci uznają, że zapachowy składnik chemiczny nadaje się do stosowania w produktach, tak jak było w przypadku galaksolidu, szanujemy ich wytyczne. Nie będziemy ignorować wyników badań ani też demonizować składników, które zostały dokładnie zbadane. To prawda, że nauka się zmienia, ale wierzymy, że najbezpieczniejsze podejście to opieranie się na dostępnych danych wynikających z badań. 

W przypadku galaksolidu Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i Environmental Protection Agency (EPA) ze Stanów Zjednoczonych nie uznają galaksolidu za substancję trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji ani toksyczną (określane skrótem PBT).

Tak naprawdę badania ECHA i EPA potwierdziły, że zawartość galaksolidu w osadzie i kurzu nie zmienia się z czasem. Galaksolid nie nagromadza się i jego zawartość utrzymuje się na poziomie bezpiecznym dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych produktów, wolimy unikać założeń. Kierujemy się nauką.
Kluczem są bezpieczne poziomy. Wszystkie środki chemiczne mogą być szkodliwe na pewnym poziomie Woda jest toksyczna, jeśli wypije się jej zbyt dużo. Sól kuchenna może zniszczyć zdrowie, jeśli będzie spożywać się zbyt duże ilości. Ważne jest, aby w przypadku każdego składnika wiedzieć, ile można go użyć, aby nie przekroczyć bezpiecznego poziomu. To właśnie robimy we wszystkich naszych formułach.
 
Dla nas wybór składników opiera się na uczciwości. W naszych wyborach kierujemy się nauką i stopniowym podejściem, a nie podążaniem za trendami bez odpowiednich dowodów na ich poparcie. Chodzi o zrozumienie marginesów bezpieczeństwa dla poszczególnych składników i przestrzeganie ich w uczciwy i zachowawczy sposób.
 
Chodzi też o podtrzymanie procesu naukowego — poświęcenie czasu na zebranie danych i podjęcie świadomych decyzji. W ten sposób podejmujemy decyzje, z którymi i wy, i my możemy czuć się dobrze. Wiemy, że tego oczekujecie.

SkładnikiProgram Greenlist™ SC Johnson: Taki wybór składników produktów, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistInformacje o programie Greenlist™ SC Johnson: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

SkładnikiPromowanie bezpieczeństwa w zakresie środków chemicznych i chemii gospodarczej: SC Johnson wspiera reformę Ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA) w Stanach Zjednoczonych

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej