Fisk Johnson spaceruje po ulicy ze zbieraczem plastiku w Indonezji

Globalne partnerstwo z Plastic Bank pozwala rozwiązać problem zanieczyszczenia oceanu oraz ubóstwa

W wyniku globalnego partnerstwa między SC Johnson i Plastic Bank otwarto ponad 500 centrów recyklingu na całym świecie, aby zmniejszyć poziom zanieczyszczenia oceanów plastikiem.
„Kluczem do rozwiązania tego problemu jest budowa infrastruktury, która pozwala zapobiec przedostawaniu się plastiku do oceanu. Cieszymy się, że nasze partnerstwo z Plastic Bank umożliwia rozwiązanie tego problemu i zarazem stanowi sposób na walkę z ubóstwem”. – Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

W 2018 roku rozpoczęliśmy partnerstwo z Plastic Bank – jedną z wiodących organizacji dążących do redukcji zanieczyszczenia oceanów plastikiem oraz otworzyliśmy dziewięć centrów recyklingu w Indonezji, których celem jest zapobieganie przedostawaniu się plastiku do oceanu. 

Oprócz pozytywnego wpływu na środowisko, partnerstwo to odgrywa również istotną rolę w zakresie poprawy jakości życia rodzin w obszarach dotkniętych ubóstwem. Właściwe postępowanie względem naszej planety i jej mieszkańców jest bardzo ważne dla SC Johnson, toteż w 2019 r. rozszerzamy partnerskie relacje z Plastic Bank poprzez zawarcie przełomowej trzyletniej umowy, która zakłada utworzenie łącznie 509 punktów zbiórki plastiku na całym świecie. 

Każdego roku do oceanu wycieka ponad 8 milionów ton plastiku, dlatego kluczem do rozwiązania tego problemu jest budowa infrastruktury, która pozwala zapobiec przedostawaniu się plastiku do oceanu. Szczególnie cieszy mnie, że ten program opracowany wraz z Plastic Bank pomaga rozwiązać problem ubóstwa oraz ten krytyczny problem środowiskowy równocześnie.

Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Podczas trzech lat prac powstanie infrastruktura do recyklingu obejmująca ogromny obszar rozciągający się na pięć krajów, w tym Indonezję, Tajlandię, Filipiny i Wietnam – cztery z pięciu krajów, z których do oceanów trafiają największe ilości plastiku – a także Brazylię.

Oczekuje się, że w ciągu trzech lat w 509 punktach zebranych zostanie 30 000 ton metrycznych plastiku Social Plastic®. Odpowiada to zapobiegnięciu przedostania się około 1,5 miliarda plastikowych butelek do wód i oceanów.

Punkty zbiórki zapewniają także mieszkańcom możliwość otrzymania cyfrowych tokenów za zbieranie plastikowych odpadów. Zebrany plastik jest następnie poddawany recyklingowi i sprzedawany na rynku jako Social Plastic®, który kupujemy ponownie po wyższej cenie, a w 2020 roku będziemy wdrażać tę filozofię do naszej kultowej marki Windex®, która działa w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 

Wraz z SC Johnson mamy teraz możliwość, by zamknąć obieg i promować gospodarkę cykliczną, rozwijając również infrastrukturę w obszarach, w których jest najbardziej potrzebna.
David Katz, założyciel i dyrektor generalny Plastic Bank

Rozwiązanie Social Plastic®, opracowane przez Plastic Bank, to ekosystem tworzący infrastrukturę dla recyklingu w najbiedniejszych regionach świata. Umożliwia on mieszkańcom otrzymywanie stabilnych dochodów poprzez dołączenie do działań związanych z recyklingiem. 

Według Plastic Bank zbieracze plastiku mogą znacznie zwiększyć swoje dochody, gdyż za zebrany plastik uzyskują najwyższą na rynku stawkę oraz bonus. Zbieraczom wystawiane są bony cyfrowe w technologii blockchain. Można je wykorzystywać do zakupu towarów i usług. W Indonezji zbieracze mogą rocznie zarobić 300 000 USD lub 4,2 mld rupii indonezyjskich. 

Nowo nawiązana współpraca firmy SC Johnson z Plastic Bank to tylko jeden z wielu sposobów, w jakie spełniamy nasze zobowiązanie do pomocy w walce z problematycznym zanieczyszczeniem plastikiem. Systematycznie zwiększamy wykorzystanie plastiku z recyklingu, pochodzącego od konsumentów (PCR) w naszych produktach, a także zmniejszamy nadmiar plastiku wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

  • Do 2025 roku 100% naszych plastikowych opakowań będzie tak tworzone, aby podlegało recyklingowi, mogło być ponownie wykorzystywane lub podlegało kompostowaniu.
  • Plastik z recyklingu, pochodzący od konsumentów (PCR) jest stosowany w przypadku kilku linii produktów, w tym Windex®, Scrubbing Bubbles® i Glade®.
  • W roku podatkowym 2018/2019 z podstawowych opakowań usunięto ponad 1,7 mln kg plastiku.

Za każdym razem, gdy konsument wybiera produkt skoncentrowany, ilość plastiku, jaką zużywa, spada o prawie 80%. Właśnie dlatego od momentu wprowadzenia koncentratów Windex® w 2011 roku poszerzamy nasz wybór uzupełnień , oferując je w ramach innych popularnych marek produktów do czyszczenia, w tym Mr Muscle®, Scrubbing Bubbles® oraz fantastik®.

Najnowsza linia koncentratów firmy SC Johnson, którą w lipcu 2019 roku wprowadzono w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, obejmuje uzupełnienia do produktów Scrubbing Bubbles®, Windex® oraz fantastik®. Następnie jesienią 2019 roku, wprowadzono kolejną serię skoncentrowanych uzupełnień, udostępniając je w Meksyku, Chinach, Japonii i Wielkiej Brytanii, a także obejmując nią międzynarodową markę domowych środków czyszczących, Mr Muscle®.

W 2018 roku naszego prezesa i dyrektora generalnego, Fiska Johnsona, wybrano jako jedynego z zaledwie kilku wytypowanych dyrektorów generalnych do podpisania Globalnego zobowiązania wobec nowej ekonomii plastiku. Inicjatywą tą zarządza Fundacja Ellen MacArthur we współpracy z Programem Ochrony Środowiska ONZ, a jej celem jest opracowanie wspólnej wizji dla firm, mającej pomóc w stworzeniu gospodarki obiegowej w zakresie plastiku. 
SC Johnson a problem zanieczyszczenia oceanów plastikiem
Dowiedz się, w jaki sposób dążymy do rozwiązania problemu plastiku w oceanach oraz zwiększamy świadomość w tym zakresie.
Zobacz więcej

PlastikKończąc z plastikowymi odpadami: Firma SC Johnson zobowiązała się do zwiększania skali ponownego wykorzystywania plastiku oraz zatrzymania zanieczyszczenia plastikiem

PlastikPlastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

Komunikat prasowySC Johnson Applauds Cleanup Efforts to Combat the Plastic Waste Crisis

Komunikat prasowyAn Ocean of Tweets Can Do the Ocean Some Good

RecyklingRecykling toreb Ziploc®: Przybliżanie społecznościom recyklingu domowego folii plastikowej

Ochrona środowiskaMinimalizacja odpadów: Projekt wykorzystania ładowności ciężarówek zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i zużycie paliwa

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej