Zarządzanie zgodnie z zasadą „zero odpadów”: 100% fabryk SC Johnson obecnie nie wysyła na wysypiska żadnych odpadów produkcyjnych

Cel SC Johnson został zrealizowany: 100% fabryk SC Johnson nie oddaje żadnych odpadów produkcyjnych na wysypiska.
W jaki sposób firma może zaprzestać przekazywania odpadów na wysypiska? Najpierw należy zapewnić zespołom możliwość szukania własnych rozwiązań. 
Bank Światowy przewiduje, że do roku 2021 ilość odpadów stałych produkowanych na świecie ulegnie niemal podwojeniu – z 1,3 miliarda ton do około 2,2 miliarda ton rocznie.* Nie chcemy zostawić po sobie takiej spuścizny na wysypiskach, ani dziś, ani dla przyszłych pokoleń.
 
Na zakończenie roku 2018/2019 zrealizowaliśmy swoje zobowiązanie – 100% naszych fabryk nie wytwarza żadnych odpadów produkcyjnych oddawanych na wysypiska.
Począwszy od roku 2000, obniżamy ilość odpadów wytwarzanych w zakładach SC Johnson. Staramy się zapobiegać powstawaniu odpadów i przeznaczać te, których powstawania nie możemy uniknąć, na cele ekologicznie odpowiedzialne.
 
Naszym celem było zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez firmę o 70% do roku 2016 – osiągnęliśmy ten cel już trzy lata wcześniej.
Nie oznacza to, że redukcja odpadów jest łatwa. Wymaga obserwacji i innowacji, które zapewniają nasze „Zielone zespoły” na całym świecie. 
 
Zespoły te pomagają monitorować i ulepszać nasze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także edukować o możliwościach zrównoważonego rozwoju poprzez sugerowanie zmian procesów w codziennej pracy. 
 
Oto jeden z przykładów: nasz zakład produkcyjny w Indonezji otrzymuje materiały w dużych metalowych cylindrach. Po wykorzystaniu cylindry były miażdżone i spalane, co powodowało tysiące funtów odpadów rocznie. 
 
Lokalny zespół dostrzegł w tym możliwość wprowadzenia zmian i opracował plan. Zamiast spalać cylindry, współpracujemy z lokalną firmą recyklingową, aby je odnowić. Następnie można je wykorzystać do recyklingu i zbierania śmieci na otwartym rynku. 
Innowacyjny program recyklingu beczek zapobiegł przekazaniu ponad 7500 beczek do spalenia.
Jestem dumy z ciężkiej pracy wszystkich osób pracujących w zakładach produkcyjnych SC Johnson na całym świecie, które zaczęły działać na rzecz ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

W 2017 roku fabryka w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej została jedną z sześciu fabryk SC Johnson, którym udało się osiągnąć status „zero odpadów produkcyjnych wysyłanych na wysypiska”. 

Nasze fabryki w Toluce w Meksyku, Ho Chi Minh w Wietnamie, Rosslyn w RPA, Kijowie na Ukrainie oraz Nairobi w Kenii poszły o krok dalej i w 2017 roku osiągnęły status „zero odpadów wysyłanych na wysypiska” – oznacza to, że nie wysłały na wysypiska żadnych odpadów, w tym odpadów biurowych i odpadów ze stołówek.

Osiągnęliśmy nasz cel na rok 2021, który polegał na zaprzestaniu wysyłania odpadów na wysypiska na zakończenie roku 2018/2019. Kilka lat temu pięć fabryk SC Johnson osiągnęło status „zero odpadów produkcyjnych wysyłanych na wysypiska”. Dziś wszystkie 25 fabryk nie wysyła odpadów produkcyjnych na wysypiska, a 21 z nich w ogóle nie wysyła na wysypiska żadnych odpadów zgodnie z zasadą „zero odpadów”.

Rozwiązania rzadko bywają uniwersalne. Właśnie dlatego „Zielone zespoły” są upoważnione do szukania rozwiązań spełniających indywidualne wymagania każdego zakładu. Zespoły te muszą umieć dopasować się do środowiska i podejmować najlepsze, najbardziej zrównoważone decyzje, odpowiednie dla danej sytuacji. 
 
Niektóre zakłady kompostują odpady żywnościowe i wykorzystują je przy pracach związanych z kształtowaniem krajobrazu. W innych zakładach ścieki są oczyszczane i wykorzystywane jako nawóz stosowany w parkach oraz innych terenach naturalnych.
 
Posłużmy się przykładem: w Nairobi w Kenii ludzie rzadko segregują odpady, ponieważ recykling i niezbędna infrastruktura nie są tam rozpowszechnione. Jednak tamtejsi pracownicy SC Johnson poznali korzyści wynikające z zarządzania odpadami i nauczyli się, jak segregować odpady firmy. Dzięki temu zakład w Nairobi wysyła teraz zero odpadów na wysypiska. 
Firmy na różne sposoby określają politykę nie składowania żadnych odpadów na wysypiskach. Dla nas „zero oznacza zero” i mamy tego ścisłą definicję. Zakład musi przez odpowiedni okres utrzymywać zerową ilość odpadów wysyłanych na wysypiska, zanim zostanie uznany za zakład typu „zero odpadów”. 
 
Deklarując „zerowe odpady”, niektóre firmy umieszczają przy tym stwierdzeniu gwiazdkę i przypis, co oznacza, że ​​mogą one oddawać na wysypiska niewielki procent odpadów, którymi można zarządzać w inny sposób. My tak nie robimy. 
 
To również oznacza, że przetwarzanie odpadów komunalnych przyczynia się do realizacji polityki „zero odpadów” w SC Johnson tylko wtedy, gdy odpady te są kompostowane lub pozyskuje się z nich metan. (Wyjątkiem są odpady stanowiące zagrożenie biologiczne, odpady medyczne i niektóre odpady niebezpieczne, stanowiące bardzo niewielki odsetek łącznej ilości naszych odpadów, gdyż lokalne przepisy czasem wymagają stosowania szczególnych sposobów ich usuwania).
 
Traktujemy to poważnie. Ze względu na ludzi i naszą planetę będziemy codziennie pracować, aby mądrze korzystać z zasobów i zachować je na przyszłość. Przynajmniej tyle możemy zrobić dla waszych i naszych dzieci.
 

* World Bank (2012) What A Waste – A Global Review of Solid Waste Management (Seria Urban Development: Knowledge Papers). Rozdział 3.

RecyklingRecykling toreb Ziploc®: Przybliżanie społecznościom recyklingu domowego folii plastikowej

Produkty mające określony celPlastikowe torebki nadające się na kompost marki Ziploc® ułatwiają pracę w kompostowniach i zmniejszają ilość odpadów składowanych na wysypiskach

RecyklingSCJ Recyklinguje: Zwiększenie skali recyklingu w Ameryce Łacińskiej dzięki innowacjom, edukacji

PlastikPlastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

Ochrona środowiskaOchrona lasów: SC Johnson kontynuuje wysiłki, aby powstrzymać wylesianie

Ochrona środowiskaMinimalizacja odpadów: Projekt wykorzystania ładowności ciężarówek zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i zużycie paliwa

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej