Zarządzanie na zasadzie „zero odpadów”: Ponad 65% fabryk SC Johnson nie przekazuje już żadnych odpadów na wysypiska

Zmniejszanie ilości odpadów: Do roku 2021 żadna fabryka SC Johnson nie będzie już przekazywać jakichkolwiek odpadów na wysypiska. 
W jaki sposób firma może zaprzestać przekazywania odpadów na wysypiska? Najpierw należy zapewnić zespołom możliwość szukania własnych rozwiązań. 
Bank Światowy przewiduje, że do roku 2021 ilość odpadów stałych produkowanych na świecie niemal podwoi się – z 1,3 miliarda ton do około 2,2 miliarda ton rocznie.* Nie chcemy takich wysypisk ani teraz, ani dla przyszłych pokoleń. 
 
Poza staraniami nad zmniejszeniem ilości śmieci pozostających po naszych produktach, tak przekształciliśmy ponad 65% naszych fabryk, aby wysyłały zero odpadów produkcyjnych na wysypiska. Przewidujemy, że wkrótce takich fabryk będzie więcej.
Począwszy od roku 2000, obniżamy ilość odpadów wytwarzanych w zakładach SC Johnson. Staramy się zapobiegać powstawaniu odpadów i przeznaczać te, których powstawania nie możemy uniknąć, na cele ekologicznie odpowiedzialne.
 
Naszym celem było zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez firmę o 70% do roku 2016 – osiągnęliśmy ten cel już w 2013. Dziś na 100 kilogramów wysyłanych produktów przypada mniej niż 0,5 kilograma odpadów produkcyjnych. 
Nie oznacza to, że redukcja odpadów jest łatwa. Wymaga obserwacji i innowacji, które zapewniają nasze „Zielone zespoły” na całym świecie. 
 
Zespoły te pomagają monitorować i ulepszać nasze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także edukować o możliwościach zrównoważonego rozwoju poprzez sugerowanie zmian procesów w codziennej pracy. 
 
Oto jeden z przykładów: nasz zakład produkcyjny w Indonezji otrzymuje materiały w dużych metalowych cylindrach. Po wykorzystaniu cylindry były miażdżone i spalane, co powodowało tysiące funtów odpadów rocznie. 
 
Lokalny zespół dostrzegł w tym szansę na zmiany i opracował plan. Zamiast spalać cylindry, współpracujemy z lokalną firmą recyklingową, aby je odnowić. Następnie można je wykorzystać do recyklingu i zbierania śmieci na otwartym rynku. 
Innowacyjny program recyklingu beczek zapobiegł przekazaniu ponad 7500 beczek do spalenia.
Jestem dumy z ciężkiej pracy wszystkich osób pracujących w zakładach produkcyjnych SC Johnson na całym świecie, które zaczęły działać na rzecz ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Oprócz naszego celu globalnego, nakierowanego na zmniejszenie ogólnej ilości odpadów, pracujemy również nad tym, aby jak najwięcej naszych fabryk osiągnęło status „zero odpadów wysyłanych na wysypiska”. W 2017 roku fabryka w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej została jedną z sześciu fabryk SC Johnson, którym udało się osiągnąć status „zero odpadów produkcyjnych wysyłanych na wysypiska”. 

Nasze fabryki w Toluce w Meksyku, Ho Chi Minh w Wietnamie, Rosslyn w RPA, Kijowie na Ukrainie oraz Nairobi w Kenii poszły o krok dalej i w 2017 roku osiągnęły status „zero odpadów wysyłanych na wysypiska”. –Oznacza to, że nie wysłały żadnych odpadów na wysypiska, w tym odpadków z kafeterii czy odpadów biurowych. 

Pracujemy nad tym, aby do 2021 roku wszystkie nasze zakłady przestały wysyłać jakiekolwiek odpady produkcyjne na wysypiska. Pięć lat temu pięć fabryk SC Johnson osiągnęło status „zero odpadów produkcyjnych wysyłanych na wysypiska”. Dziś 17 fabryk nie wysyła odpadów produkcyjnych na wysypiska, a 14 z nich nie wysyła żadnych odpadów.
Rozwiązania rzadko bywają uniwersalne. Właśnie dlatego „Zielone zespoły” są upoważnione do szukania rozwiązań spełniających indywidualne wymagania każdego zakładu. Zespoły te muszą umieć dopasować się do otoczenia i podejmować najlepsze, najbardziej zrównoważone decyzje, odpowiednie dla danej sytuacji. 
 
Niektóre zakłady kompostują odpady żywnościowe i wykorzystują je przy pracach związanych z kształtowaniem krajobrazu. W innych zakładach ścieki są oczyszczane i wykorzystywane jako nawóz stosowany w parkach oraz innych terenach naturalnych.
 
Posłużmy się przykładem: w Nairobi w Kenii ludzie rzadko segregują odpady, ponieważ recykling i niezbędna infrastruktura nie są tam rozpowszechnione. Jednak tamtejsi pracownicy SC Johnson poznali korzyści wynikające z zarządzania odpadami i jak powinni segregować odpady firmy. Dzięki temu zakład w Nairobi wysyła teraz zero odpadów na wysypiska. 
Firmy na różne sposoby określają politykę oddawania zera odpadów na składowisko odpadów. Dla nas „zero oznacza zero” i mamy tego ścisłą definicję. Obiekt musi oddawać zero odpadów na składowisko odpadów przez określony czas, zanim zostanie mianowany jako stosujący taką politykę. 
 
Przy deklaracji „zera odpadów” w niektórych firmach znajduje się gwiazdka i przypis, co oznacza, że ​​mogą one zezwalać na niewielki procent odpadów trafiający na składowiska odpadów, który mógłby zostać zarządzony w inny sposób. My nie. 
 
Oznacza to również, że przetwarzanie odpadów komunalnych przyczynia się do osiągnięcia zerowej ilości odpadów w SC Johnson, jeśli odpady te zostaną przeznaczone do kompostowania lub konwersji metanu. (Robimy wyjątek w przypadku zagrożenia biologicznego, medycznego lub niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych, stanowiących niewielką część naszych całkowitych odpadów globalnych, ponieważ lokalne przepisy mogą wymagać ich specjalnej utylizacji).
 
Traktujemy to poważnie. Ze względu na ludzi i naszą planetę będziemy codziennie pracować, aby mądrze korzystać z zasobów i zachować je na przyszłość. Przynajmniej tyle możemy zrobić dla waszych i naszych dzieci.
 

*Bank Światowy (2012) Co za marnotrawstwo – Globalny przegląd zarządzania odpadami stałymi (seria Urban Development: dokumenty informacyjne). Rozdział 3.

PlastikPlastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

Produkty mające określony celPlastikowe torebki nadające się na kompost marki Ziploc ułatwiają pracę w kompostowniach i zmniejszają ilość odpadów składowanych na wysypiskach

RecyklingRecykling toreb Ziploc®: Przybliżanie społecznościom recyklingu domowego folii plastikowych

RecyklingSCJ Recyklinguje: Zwiększenie skali recyklingu w Ameryce Łacińskiej dzięki innowacjom, edukacji

Ochrona środowiskaOchrona lasów: SC Johnson kontynuuje wysiłki, aby powstrzymać wylesianie

Ochrona środowiskaMinimalizacja odpadów: Projekt wykorzystania ładowności ciężarówek zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i wykorzystanie paliwa

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej