Rolnictwo oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz rozwój ekonomiczny w Ruandzie: SC Johnson wspiera uprawy złocienia

Wzmocnienie produkcji złocienia na farmach stanowiących podstawę piramidy gospodarczej oznacza rozwój ekonomiczny dla naszych rodzin.
„Ta inicjatywa to przykład tego, jak wartościowa jest współpraca partnerska, która pomaga napędzać lokalną gospodarkę”. — Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

W ramach naszego zaangażowania w poprawę poziomu życia rodzin, przez ponad dekadę szukaliśmy możliwości inwestowania w rozwój ekonomiczny podstawy światowej piramidy gospodarczej, określanej jako „podstawa piramidy” lub „BOP” (base of pyramid). 

Ostatnim przykładem jest nasze partnerstwo z firmą Coca-Cola Company oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Rodzin w Ruandzie w programie EKOCENTER. W ramach tego programu lokalne sklepy prowadzone przez kobiety zapewniają repelenty przeciw komarom oraz inne środki potrzebne w społecznościach wiejskich.

Jednak nie jest to jedyny wysiłek podejmowany przez nas. Na przykład w latach od 2007 do 2015 inwestowaliśmy we wzmacnianie i rozszerzanie możliwości lokalnych spółdzielni rolniczych w Ruandzie. 

SC Johnson wspiera kobiety w biznesie oraz rolnictwo oparte na zrównoważonym rozwoju w Ruandzie
Celem naszych wysiłków w Ruandzie było zwiększenie dochodów oraz poprawa poziomu życia dla rolników uprawiających złocień, a także wsparcie dla kobiet prowadzących gospodarstwa rolne.

Pyretryna to roślinny środek owadobójczy pozyskiwany z koszyczków wysuszonego kwiatostanu złocienia. Złocień jest uprawiany przez rolników w Afryce.

SC Johnson używa pyretryny w produkcji niektórych z naszych produktów, takich jak środki owadobójcze Raid® i Baygon® sprzedawane na całym świecie. Dlatego dla naszej firmy ważne jest posiadanie niezawodnego źródła pyretryny. Rozpoczęliśmy odkrywanie możliwości wspierania rolników w Ruandzie w 2007 r., opierając się na 40-letniej historii nabywania pyretryny w Afryce Wschodniej oraz na naszych wysiłkach w tym rejonie mających na celu stabilizację dostaw. 

W 2009 r. pod nazwą projekt Pyretryna w Ruandzie rozpoczęliśmy formalne partnerstwo z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (U.S. Agency for International Development, USAID) oraz Instytutem Rolnictwa Międzynarodowego Normana Borlauga na uniwersytecie Texas A&M University. Celem jest poprawa dochodów i poziomu życia rolników uprawiających złocień, zwiększając zbiory oraz poprawiając jakość kwiatostanu złocienia, który uprawiają.

Przez lata partnerstwo przyniosło liczne korzyści:

  • Utworzono spółdzielnię rolników, aby propagować najlepsze praktyki zbioru i transportu złocienia. 
  • W ramach spółdzielni, grupy rolników wprowadziły nową organizację upraw, tak aby usunąć pośredników z łańcucha wartości złocienia i zatrzymać zyski w rękach rolników.
  • Udostępniono techniki agronomiczne, aby zwiększyć dochód, jaki rolnicy mogą uzyskać z tej samej powierzchni pola, na którym uprawiany jest złocień. 
 

Ta inicjatywa to przykład tego, jak wartościowa jest współpraca partnerska, która pomaga napędzać lokalną gospodarkę, tworząc jednocześnie zrównoważone uprawy zbóż, takich jak złocień.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
  • Rodziny rolników otrzymały od spółdzielni informacje na temat zdrowia, aby pomóc im zachować dobre samopoczucie. 
  • Członkowie spółdzielni otrzymali szkolenie w zakresie administracji finansowej, cech przywódczych oraz dobrego zarządzania, dzięki czemu będą mogli w przyszłości bardziej skutecznie prowadzić działalność.
  • Dzięki projektowi Pyretryna oddalone społeczności rolników otrzymały radia na dynamo, które zapewniają im stały dostęp do informacji dla rolników na temat trendów rynkowych oraz wellness, a także do programów o najlepszych praktykach rozmnażania z nasion i zbiorów.
  • Szkolenie na temat zrównoważonego rozwoju wprowadziło narzędzia uprawy rolnej oraz informacje na temat korzyści dla działalności rolniczej związanych z takim podejściem.

Fisk Johnson oraz rolnicy uprawiający złocień uczą się technik uprawy opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju w Ruandzie
W trakcie Programu Pyretryna w Ruandzie prezes i dyrektor generalny firmy, Fisk Johnson, przyjechał na wizytę, aby przyjrzeć się bliżej programowi oraz poznać jego uczestników. 

W momencie gdy Program Pyretryna w Ruandzie skończył się w czerwcu 2015 r., produkcja pyretryny w Ruandzie wzrosła o 371%, a wartość dla rolników zwiększyła się do ponad 1,5 mln dolarów w 2015 r.

Ponad 5000 rodzin rolników otrzymało pomoc dzięki programowi, który wspierał również rolniczki, tak aby miały taki sam dostęp do podejmowania decyzji oraz dzielenia się udziałami w ramach spółdzielni. 

Maria Nyirambonizanye, członek grupy 82 kobiet rolników uprawiających złocień, która zorganizowała kasę oszczędnościową za pośrednictwem programu, powiedziała, że finanse jej rodziny znacznie się poprawiły. „Nie muszę już martwić się o czesne za szkołę moich dzieci”, wyjaśniła.

Rolnicy pomogli podczas realizacji programu spółdzielni rolnej Pyretryna
Maria Nyirambonizanye i jej mąż znaleźli się wśród rolników, którzy uzyskali pomoc dzięki Programowi Pyretryna w Ruandzie.
Podczas ostatniego etapu partnerstwa odpowiedzialność za Program Pyretryna w Ruandzie oraz zarządzanie nim zostały przekazane lokalnym partnerom, aby upewnić się, że rolnicy uprawiający złocień oraz ich społeczności będą czerpać z niego korzyści jeszcze przez lata.

Odpowiedzialność społecznaSC Johnson wspiera kobiecą przedsiębiorczość, walczy z malarią w Rwandzie przy pomocy kiosków EKOCENTER

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

ZdrowieSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

ZdrowieSC Johnson wspiera rodziny w Rwandzie, zapewniając im większy dostęp do opieki zdrowotnej oraz prewencji chorób przenoszonych przez komary

Odpowiedzialność społecznaW jaki sposób strategiczne partnerstwa pomagają firmie SC Johnson w zwiększaniu działań przy zwalczaniu chorób przenoszonych przez komary na całym świecie

SpołecznośćSC Johnson razem z Dibujando un Mañana pomaga dziewczynkom odmienić ich życie

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej