Rozwijanie umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych: SC Johnson wspiera edukację i rozwój ekonomiczny poprzez rozbudowę szkół technicznych

Wspierając Gateway Technical College, firma SC Johnson wzmacnia naukę przedmiotów STEM, a w konsekwencji rozwój gospodarczy. 
Metalurgia. Automatyczne systemy produkcyjne. Robotyka przemysłowa. Studenci mogą spróbować swych sił w tych dziedzinach w centrum iMET firmy SC Johnson.
Jako firma produkcyjna bardzo angażujemy się w rozwój edukacji w zakresie nauk ścisłych (STEM), która rozwija wspaniałe umiejętności techniczne. Dlatego też na przestrzeni lat przekazaliśmy datki o łącznej wartości ponad 3,5 miliona USD szkole Gateway Technical College
Darowizny firmy SC Johnson na cele charytatywne pomagają w lepszym przygotowaniu uczniów w centrum iMet
Prezes i dyrektor generalny SC Johnson, Fisk Johnson, wygłosił podczas ceremonii otwarcia centrum iMET przemówienie, podkreślając ogromną wagę edukacji dla lokalnej gospodarki.
Wierzymy, że wspieranie edukacji w zakresie nauk ścisłych  za pomocą filantropii korporacyjnej pomoże nie tylko naszej społeczności, ale również naszej przyszłości. Nasz sukces zależy od innowacyjności naukowców, inżynierów i innych wykwalifikowanych osób.
 
Dlatego właśnie tak ogromną radość sprawiło nam wspólne świętowanie otwarcia w lutym 2013 roku centrum Integrated Manufacturing and Engineering Technology (iMET) firmy SC Johnson w Gateway Technical College. 
 
Rozbudowane centrum iMET stało się pierwszym w regionie „elastycznym” centrum szkoleń dotyczących produkcji. Zostało stworzone w celu zachowania statusu lokalnej siły roboczej jako najlepszego personelu w dziedzinie tworzenia umiejętności w zakresie produkcji. 
 
Uczniowie mogą zdobywać w nim umiejętności, takie jak wzornictwo przemysłowe i szybkie prototypowanie przez praktyczne doświadczenia z zaawansowaną technologią produkcyjną. W centrum iMET można zdobyć wiedzę w zakresie wielu dziedzin: zaawansowanej obróbki CNC, wytwarzania metali, konserwacji przemysłowej, robotyki i spawania.
Dzięki Gateway lokalna siła robocza jest umacniania dobrze przygotowanymi absolwentami, a ogólna jakość życia i sytuacja ekonomiczna w okolicy ulega poprawie.

Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Firma SC Johnson przekazała 1,7 mln dolarów w ramach programu Gateway na rozbudowę i oprogramowanie centrum iMET Center, w tym związany z kwestiami produkcyjnymi program „szkoleń terenowych”. 

Fisk Johnson, nasz prezes zarządu i dyrektor generalny, przemawiał na generalnym otwarciu i zaznaczył, że: „Jesteśmy dumni, mogąc wspierać organizacje, takie jak Gateway, które wykonują tak świetną robotę w naszej społeczności. Dzięki programom oraz szkoleniom praktycznym Gateway lokalna siła robocza jest uzupełniana dobrze przygotowanymi absolwentami, a ogólna jakość życia i sytuacja ekonomiczna w okolicy ulega poprawie.

EdukacjaBez opłat: Kierownictwo SC Johnson wspiera edukację i rozwój karier członków społeczności, przekazując fundusze na cele programu Gateway Promise

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

EdukacjaEdukacja w zakresie nauk ścisłych rozwija się w Niemczech dzięki wsparciu NeanderLAB przez SC Johnson

EdukacjaSC Johnson wspiera fundusze STEM, umiejętność czytania i pisania oraz innowacje

FilantropiaSC Johnson pomaga dzieciom w nauce pływania, funduje park wodny dla lokalnej społeczności

EdukacjaWynikiem zorganizowanego przez firmę SC Johnson konkursu czytelniczego było przeczytanie 1,8 mln książek w ciągu jednego roku szkolnego

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej