SC Johnson finansuje badania w celu zrozumienia trendów zrównoważonego rozwoju i postrzegania środowiska

SC Johnson finansuje badania nad zrównoważonym rozwojem w celu zrozumienia percepcji i zachowań środowiskowych

SC Johnson inwestuje w badania środowiskowe, by poznać trendy i przekonania dotyczące zrównoważonego rozwoju i ich wpływ na konsumentów.

“By wprowadzić dalej idące zmiany, rząd, firmy oraz konsumenci muszą nadal brać odpowiedzialność i działać.”  – Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson o postępie środowiskowym.

Znacie to uczucie, gdy instynkt podpowiada wam, że zmiana jest konieczna, ale nie wiecie, jak przekonać do niej innych? My też, zwłaszcza gdy chodzi o środowisko i dokonywanie zrównoważonych decyzji. SC Johnson od dziesięcioleci stara się promować postęp. Ale czasem największą zmianą jest uzyskanie poparcia innych co do tego, co musi się stać.

Tu ważne jest zrozumienie myśli innych. Dlatego od dawna jesteśmy orędownikiem badań nad postrzeganiem środowiska i postępowaniem z nim.

Już dekady temu firma SC Johnson zleciła pionierskie badanie zatytułowane Środowisko: podejście publiczne i zachowania jednostek. Miało to dać wgląd w zaangażowanie Ameryki w ochronę środowiska w przyszłości. Badania przeprowadziła firma GfK Roper i stały się one inspiracją do powstania Green Gauge® Report, pierwszego badania na dużą skalę, mierzącego postawy oraz zachowania proekologiczne.

„W 1990 roku firma SC Johnson odegrała kluczową rolę w badaniu zachowań i działań amerykańskich konsumentów,” powiedział Timothy Kenyon, dyrektor GfK Roper Green Gauge® Report w 2011 r. „Od tego czasu udało się nam opracować skuteczne narzędzia analityczne pozwalające wprowadzić najlepsze praktyki biznesowe.”
Współpraca między GfK Roper a SC Johnson pozwoliła przeprowadzić dogłębną analizę zrozumienia oraz działań proekologicznych amerykańskiego konsumenta.
Timothy Kenyon, dyrektor GfK Roper Green Gauge® Report, 2011.

Nie ustając w staraniach, w 2011 pokryliśmy koszty badania GfK Roper, by zrozumieć, jak zachowania i zainteresowania konsumenta rozwinęły się przez 20 lat od pierwszego badania. W ramach ankiety z okazji 20-lecia Green Gauge®, sfinansowaliśmy analizę publicznego podejścia oraz zachowań jednostek związanych ze środowiskiem

Oto niektóre z wniosków:

  • 75% amerykańskich konsumentów stwierdziło, że czują się dobrze, dbając o środowisko, a pozytywne uczucie odzwierciedlała rosnąca ilość działań w zakresie jego ochrony.
  • W porównaniu do roku 1990, Amerykanie dwa razy chętniej segregują śmieci na nadające się do przetworzenia oraz kupują produkty i opakowania z materiałów pozwalających na recykling.
  • Zapytani, kto powinien podnosić kwestie problemów środowiskowych, 38% wskazało “na zwykłych obywateli”, a 29% “na firmy oraz przemysł.”
  • Okazało się, że zachęty finansowe oraz kary (49%) mają większy wpływ na proekologiczne zachowania konsumenckie niż nacisk ze strony rodziny, znajomych i rządu, a najmniejszy wpływ na poziomie 7% mają celebryci. 
  • W 1990 r. 39% badanych stwierdziło, że nie do końca rozumieją, co jest dobre, a co złe dla środowiska. W 2011 roku liczba osób, które odpowiedziały w ten sposób, spadła do 18%.

Sponsorując te badania, udało się nam zgłębić poglądy dotyczące zachowań środowiskowych oraz sposobów na zachęcanie do pozytywnych zmian. Spostrzeżenia te były siłą napędową naszych starań, takich jak rozpoczęta w 2012 roku sprzedaż skoncentrowanych środków czystości, by dać argumenty do ponownego wykorzystania opakowań, a także wprowadzenie w 2013 roku toreb nadających się na kompost marki Ziploc®.

Jak wyjaśniał nasz prezes i dyrektor generalny, Fisk Johnson: „By wprowadzić dalej idące zmiany, rząd, firmy oraz konsumenci muszą nadal brać odpowiedzialność i działać.  Dla SC Johnson oznacza to wzmożone poszukiwanie nowych sposobów, by pomóc rodzinom dokonywać bardziej proekologicznych wyborów”.

GÓRA : SC Johnson uruchomiło linię ponownego napełniania opakowań, by pokazać, jak łatwo zmniejszyć ilość plastikowych odpadów.
DNO : Plastikowe torby nadające się na kompost marki Ziploc® przeznaczone są dla społeczności, w których funkcjonują komercyjne programy kompostowe.
Badania nad zrównoważonym rozwojem zaowocowały powstaniem koncentratów Windex Mini

Krótko po tym badaniu, sfinansowaliśmy kolejny duży projekt badawczy, koncentrujący się na postawach, motywacjach i zachowaniach konsumentów,– tym razem na poziomie globalnym. 

The Regeneration Roadmap to wspólne przedsięwzięcie zainaugurowane przez GlobeScan i SustainAbility w celu stworzenia zarysu zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach. Skoncentrowano się na mobilizacji sektora prywatnego w celu poprawy strategii zrównoważonego rozwoju, zwiększenia wiarygodności i przyspieszenia wyników. 

W 2012 r. Roadmap wystartował z projektem Re:Thinking Consumption: Konsumenci & przyszłość zrównoważonego rozwoju. Raport opierał się na badaniu konsumentów w Brazylii, Chinach, Indiach, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

GÓRA : Sponsorowany przez SC Johnson etap przeprowadzanego od 20 lat sondażu Green Gauge® wraz z GfK Roper.
DNO : Raport był częścią The Regeneration Roadmap wraz z GlobeScan i SustainAbility.
Sondaż środowiskowy GfK Roper i SC Johnson – Green Gauge,

Według wyników badań The Regeneration Roadmap, 2/3 konsumentów zgadza się, że “jako społeczeństwo musimy zmniejszyć konsumpcję, by przyszłe pokolenia żyły w lepszych warunkach środowiskowych.” Ponadto czują się oni w obowiązku kupować produkty dobre dla środowiska oraz społeczeństwa. 

Co ważne, większość konsumentów wymieniła “przejrzystość składników” wśród najważniejszych czynników wpływających na zakup jedzenia, kosmetyków i artykułów gospodarstwa domowego.

Rozeznanie to bardzo pomogło SC Johnson, gdyż od uruchomienia w 2009 r. strony internetowej z listą naszych składników, zainwestowaliśmy w rozwój ich przejrzystości. Już wówczas wiedzieliśmy, że należy wprowadzić transparentność w kwestii składników. Teraz mamy dowód, że leży to też w interesie konsumentów.

Ostatnim elementem The Regeneration Roadmap było rozpoczęcie w 2013 roku Changing Tack, kolejnego raportu wspieranego przez SC Johnson. Miał on dać sektorowi prywatnemu receptę na wprowadzenie w przyszłości zrównoważonego rozwoju. 

Płynął z niego wniosek, że firmy mają do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu w przyszłości zrównoważonego rozwoju. SC Johnson z całego serca popiera ten wniosek, gdyż wierzymy w korporacyjne promowanie ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.

By wprowadzić dalej idące zmiany, rząd, firmy oraz konsumenci muszą nadal brać odpowiedzialność i działać. Dla SC Johnson oznacza wzmożone poszukiwanie nowych sposobów, by pomóc rodzinom dokonywać bardziej proekologicznych wyborów.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Wciąż zadajemy sobie pytania typu: „Jak zachęcić konsumentów, by dbali o zrównoważony rozwój przy wyborze produktów?” lub: „W jaki sposób dostarczamy wysokiej jakości, ekonomiczny i wysoce zrównoważony produkt w jednym?”

Nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale nigdy nie ustajemy w zadawaniu pytań. Zewnętrzne partnerstwa badawcze to wspaniały sposób na zdobycie pomocnych informacji na temat tego, co jest najważniejsze dla przyszłych pokoleń.

Będziemy nadal inwestować tam, gdzie możemy znacząco coś zmienić, pomagając firmom, rządowi, organizacjom pozarządowym i konsumentom w kierowaniu zrównoważoną ścieżką rozwoju. 

Ochrona lasówZachowanie bioróżnorodności: SC Johnson wspiera stowarzyszenie Caatinga Association w Brazylii, aby chronić lasy i ekosferę

Ochrona lasówWspółpraca na rzecz środowiska — firma SC Johnson i organizacja Conservation International wspólnie walczą z wylesieniem

Ochrona lasówSC Johnson wspiera Conservation International oraz jej inspirującą podróż w wirtualnej rzeczywistości po Amazonii

Ochrona lasówSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

PlastikPlastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

FilantropiaFilantropia SC Johnson oraz SCJ Giving, Inc.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej