SC Johnson od dekad utrzymuje tradycję podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zarówno dziś, jak i dla przyszłych pokoleń. 

Kroki milowe w zakresie przywództwa środowiskowego 

Odnawialna energia wiatrowa zasila SC Johnson
Firma SC Johnson została wiele razy uhonorowana za odpowiedzialność społeczną, m.in. dwa razy otrzymała Złoty medal Światowego Centrum Ochrony Środowiska. 
Ochrona środowiska stanowi priorytet we wszystkich aspektach naszej działalności i zawsze przyglądamy się sposobom ochrony najważniejszych zasobów Ziemi dla przyszłych pokoleń.

Walka z wylesianiem

Przez ponad 15 lat firma SC Johnson i organizacja Conservation International współpracowały w ramach inicjatyw zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony środowiska.
article img
Zachowanie bioróżnorodności: SC Johnson wspiera stowarzyszenie Caatinga Association w Brazylii, aby chronić lasy i ekosferę
 
article img
Inicjatywy SC Johnson w zakresie energii odnawialnej na całym świecie
 

Pod piętrem koron drzew: wycieczka w rzeczywistości wirtualnej

Kapucynka brodata w regionie Caatinga
SC Johnson i Conservation International przywracają Amazonię do życia, prezentując ją na filmie opartym na 360-stopniowej rzeczywistości wirtualnej.
SC Johnson promuje rozwiązania powstrzymujące wylesienie
OŚ CZASU
Postępowanie zgodne z naszym celem
1915 –
2017
Zobaczcie oś czasu
 
 

Badania w zakresie zrównoważonego rozwoju

SC Johnson finansuje badania w celu zrozumienia trendów zrównoważonego rozwoju i postrzegania środowiska
W ostatnich latach sfinansowaliśmy wiele badań, aby zrozumieć zachowania związane z ochroną środowiska i jej postrzeganie.
Wybierz karty recyrkulacyjne firmy z edytora zawartości.