W ramach programu Greenlist™ firmy SC Johnson oceniane są składniki produktów

Informacje o programie Greenlist™ SC Johnson: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Program Greenlist™ firmy SC Johnson leżał u podstaw rozwoju produktów już od 2001 r. 
„Mamy nadzieję, że inne firmy podążą za nami i podzielą się informacjami o metodach naukowych, jakie stosują”. – Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson. 
Od 2001 r. program Greenlist™ firmy SC Johnson leżał u podstaw rozwoju produktów. Cel jest prosty — stałe ulepszanie naszych produktów poprzez dobór składników, które lepiej chronią nasze zdrowie i środowisko.

Ponieważ konsumenci są obecnie bardziej niż kiedykolwiek dotychczas zainteresowani składem stosowanych przez nich produktów, dzielimy się informacjami o tym, w jaki sposób wybieramy składniki naszych produktów. Żadna inna firma w branży nie udziela tak szczegółowych informacji. 

Jak wyjaśnił nasz prezes i dyrektor generalny Fisk Johnson: „Mamy nadzieję, że inne firmy podążą za nami i podzielą się informacjami o metodach naukowych, jakie stosują. Większa przejrzystość sprawia, że poprzeczka jest teraz wyżej dla wszystkich”.
Mamy nadzieję, że inne firmy podążą za nami i podzielą się informacjami o metodach naukowych, jakie stosują. Większa przejrzystość sprawia, że poprzeczka jest teraz wyżej dla wszystkich.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
W naszym raporcie zrównoważonego rozwoju 2017 r. można przeczytać, jak nauka i dbałość o zdrowie ludzkie oraz środowisko przyczyniają się do wyboru składników w produktach SC Johnson, takich jak Glade®, Pledge®, Mr Muscle® i OFF!®.

Program Greenlist™ znacznie wykracza poza wymogi ustawowe. Ponadto to znaczna inwestycja w czas oraz zasoby podczas podejmowania decyzji o zastosowaniu każdego składnika. Jest to jednak nasz wkład w zdrowie i dobre samopoczucie rodzin korzystających z naszych produktów: zawsze podejmujemy decyzje w oparciu o wszystkie dostępne dane oraz stale zwiększamy bezpieczeństwo naszych produktów i dbamy o środowisko naturalne.

Najważniejsze są dane

Program Greenlist™ opiera się na starannym gromadzeniu najwyższej jakości danych na temat składników oraz wpływu. Obejmuje to sprawdzenie informacji od dostawców oraz uzupełnienie brakujących szczegółów innymi dostępnymi publicznie danymi, spełniającymi wymogi naukowe ze źródeł takich, jak baza danych TOXNET amerykańskich Krajowych Instytutów Zdrowia oraz baza danych Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

Ustanawiamy standardy bezpieczeństwa

Wszystko może być toksyczne, nawet woda, jeśli ekspozycja będzie odpowiednio duża. A przy wystarczająco niskiej ekspozycji wszystko jest bezpieczne. Kluczem jest określenie poziomu, od jakiego danego składnika można używać bezpiecznie.

Nasza ocena zagrożeń jest dobrym punktem wyjścia. Jeśli z badań naukowych wynika, że składnik może stwarzać zagrożenie, oceniamy ryzyko w oparciu o sposób zastosowania produktu, osoby, które będą narażone na styczność z nim, ilość, czas i częstotliwość tej ekspozycji. 

Bierzemy pod uwagę możliwe najszersze scenariusze ekspozycji oraz dodatkowy margines, tak aby ustalić „najbardziej ostrożny poziom bezpieczeństwa”.

Cztery etapy ulepszeń

Każdy ze składników przechodzi czteroetapowy proces oceny zarówno zagrożeń, jak i ryzyka. Proces ten opiera się na danych i standardach bezpieczeństwa.

Podczas tych etapów każdy składnik jest sprawdzany pod kątem: 1) zagrożenia chronicznych problemów zdrowotnych; 2) długoterminowych zagrożeń dla środowiska; 3) znacznego ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz 4) innych potencjalnych skutków, takich jak reakcje alergiczne. 

Ocena ryzyka jest przeprowadzana w przypadku każdego składnika, który nie spełni kryteriów oceny zagrożenia. Wyniki stanowią podstawę do rozwoju naszych produktów.

Raporty zrównoważonego rozwoju 2017 r.
Od ponad 25 lat wyznaczamy standard przejrzystości w branży, publicznie relacjonując wysiłki SC Johnson w kierunku ochrony środowiska oraz wpływ firmy na środowisko. Zobaczmy nasze najnowsze wyniki.
Zapoznajcie się z raportem

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

TransparentnościZaufanie płynące z tradycji przejrzystego działania: Pytania i odpowiedzi z Raportu zrównoważonego rozwoju 2017 SC Johnson

Fisk JohnsonŚwiadome wybory: List przewodniczącego i dyrektora generalnego SC Johnson na temat naszego Raportu zrównoważonego rozwoju 2017

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

SkładnikiProgram Greenlist™ SC Johnson: Taki wybór składników produktów, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej