H. Fisk Johnson nawołuje do wyższych standardów korporacyjnych oraz transparentności produktów

Świadome wybory: List przewodniczącego i dyrektora generalnego SC Johnson na temat naszego Raportu zrównoważonego rozwoju 2017

W tym roku SC Johnson publicznie podaje, jeszcze bardziej szczegółowo niż poprzednio, jak działa nasz program wyboru składników Greenlist™.
„Chcemy, aby wszyscy wiedzieli, że bierzemy pełną odpowiedzialność za decyzje podejmowane podczas tworzenia naszych produktów”. – Fisk Johnson

Mówi się, że wszystkich nas określają nasze wybory. Jako że jesteśmy firmą rodzinną, odpowiedzialność jest elementem każdej podejmowanej przez nas decyzji.

W końcu nie chodzi nam tylko o to, aby konsumenci stosowali nasze produkty. Na każdym z nich umieszczamy nazwisko naszej rodziny. Chcemy, aby konsumenci wiedzieli, że bierzemy pełną odpowiedzialność za wybory podejmowane podczas produkcji.

Od ponad 100 lat jesteśmy pionierami w naszych branżach, przewodzimy naszymi społecznościami oraz inwestujemy w naukę na najwyższym poziomie, aby móc wykraczać poza regulacje i postępować tak jak należy.

Czy było to odchodzenie od chlorofluorowęglowodorów (CFC) w latach 70. XX w., czy też wycofywanie lotnych metylosiloksanów (VMS), czy też wiele kroków milowych pomiędzy, ciągle dokonywaliśmy wyborów w oparciu o dokładną kontrolę składników. Kierujemy się najnowszymi i najlepszymi wynikami badań.

Co ma największe znaczenie: Zaufanie, jakim obdarzacie naszą firmę i produkty, a także nasze zaangażowanie, by mu sprostać, każdego dnia.

Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

I choć jesteśmy niezmiernie dumni z wyborów, jakich sami dokonujemy, jeszcze ważniejsze są dla nas wybory, jakich wy dokonujecie. Czyich produktów używasz. Czyje porady stosujesz. Czyim badaniom naukowym ufasz.

Dlatego właśnie w tym roku publicznie podajemy, z większą ilością szczegółów niż kiedykolwiek wcześniej, jak działa nasz program wyboru składników Greenlist™.
Greenlist™ to sprawdzony, oparty na badaniach naukowych program oceniający wpływ każdego stosowanego przez nas składnika na ludzkie zdrowie oraz środowisko . Oficjalnie zatwierdzony w 2001 r., nadal jest rozszerzany  i ulepszany. Rozwijamy go już od ponad 20 lat.

Marketing może manipulować. Firmy mogą oszukiwać, że są ekologiczne. Jednak nauka wyraźnie stwierdza, jaki wpływ mają składniki, jak można go złagodzić, a kiedy najlepiej jest danego składnika w ogóle nie stosować.

Nasz program Greenlist™ pomaga nam przeanalizować ogromne ilości danych od naszych dostawców oraz źródeł takich jak TOXNET amerykańskiego rządu oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów. Przyglądamy się czynnikom takim jak rakotwórczość, toksyczność dla ludzi i środowiska, biodegradacja oraz zdolność wywoływania alergii. Wykorzystując te informacje określamy, jak tworzyć nasze produkty, by były one skuteczne i bezpieczne.

Udostępniamy program Greenlist™, aby pokazać, jaką troskę wkładamy w tworzenie wszystkich naszych produktów, jak Glade®, Mr Muscle® czy OFF!®. A dla osób, które chcą uzyskać informacje o produktach, na naszej stronie WhatsInsideSCJohnson.com można znaleźć szczegółową listę składników każdego produktu, a także słownik składników, w którym znajdują się dalsze informacje.
Mówi się, że wszystkich nas określają nasze wybory. Jako że jesteśmy firmą rodzinną, odpowiedzialność jest elementem każdej podejmowanej przez nas decyzji.

Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

To właśnie mamy na myśli mówiąc o świadomych wyborach. W świecie plotek internetowych, oszukiwania na temat ekologiczności, a nawet ostrej krytyki produktów, staramy się robić, co możemy, aby zapewnić obiektywny, poparty naukowo pogląd na tworzone przez nas produkty oraz informować o staraniach jakie wkładamy w ich wytwarzanie.

W tym celu poświęciliśmy większość tego raportu zrównoważonego rozwoju na szczegóły dotyczące naszego programu Greenlist™, mając na celu zapewnienie solidnego i szczegółowego zrozumienia naszych kryteriów, procesów i zasad.

Jednak raport ten dostarcza również aktualnych informacji dotyczących innych bieżących zadań realizowanych przez firmę, aby chronić środowisko oraz poprawiać jakość życia rodzin na całym świecie. Dla nas podawanie aktualnych informacji jest częścią procesu edukowania konsumentów i interesariuszy. Jest to dowód na nasze zaangażowanie w działanie zgodnie z naszymi przekonaniami, a także składają się na raport z postępu jakiego dokonujemy.

Wśród wielu kroków milowych ostatniego roku, w ponad 65 procentach naszych obiektów produkcyjnych osiągnęliśmy zerowy poziom odpadów kierowanych na wysypiska, zwiększyliśmy nasze globalne zużycie energii odnawialnej do 35 procent, przekroczyliśmy nasze zobowiązanie do przekazania 15 milionów dolarów na walkę z chorobami przenoszonymi przez komary oraz wprowadziliśmy wiodący w branży program ujawniania alergenów skórnych.
Wiem, że mówię w imieniu 13 000 osób z SC Johnson, deklarując, że wszystkie te wybory traktujemy poważnie i jesteśmy dumni ze wspierających je wyników badań naukowych. Dokonywanie świadomych wyborów oraz przejrzystość, by inni też mogli to robić, to więcej niż tylko dobry biznes. To nasz obowiązek jako firmy rodzinnej. I tak rozumiemy to, co najważniejsze: Zaufanie, jakim obdarzacie naszą firmę i produkty, a także nasze zaangażowanie, by mu sprostać, każdego dnia.

Dla nas nie ma nic ważniejszego.

– H. Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny
RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2017
Od ponad 25 lat wyznaczamy standard przejrzystości w branży, publicznie relacjonując wysiłki SC Johnson w kierunku ochrony środowiska oraz wpływ firmy na środowisko. Zobaczmy nasze najnowsze wyniki.
Przeczytaj teraz

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

SkładnikiProgram Greenlist™ SC Johnson: Taki wybór składników produktów, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko

Ochrona lasówSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

Fisk JohnsonFisk Johnson, aktualny prezes i dyrektor generalny SC Johnson

PlastikPlastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

NagrodySC Johnson Europe najlepszym wielonarodowym miejscem pracy

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej