W roku podatkowym 2016/17 firma SC Johnson przejmuje rolę lidera w dziedzinie przejrzystości: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Firma SC Johnson rozpoczęła swój program przejrzystości składników w 2009 r., aby zapewnić konsumentom dostęp do informacji o produktach, na które się decydują. 
Obecnie z programu przejrzystości produktów firmy SC Johnson może korzystać ponad 5 mld konsumentów w 52 krajach.
Firma SC Johnson chce, aby konsumenci mieli dostęp do pełnych informacji o produktach, z których korzystają w swoich domach. Angażujemy się na rzecz przekazywania konsumentom informacji o składnikach, tak aby mogli podjąć świadome decyzje dla siebie i swoich rodzin. 

W 2009 r. rozpoczęliśmy nasz program przejrzystości składników, aby zapewnić konsumentom SC Johnson dostęp do jak największej ilości informacji o produktach, na które się decydują. Nasza branża się rozwija, a wraz z nią także nasza firma. Oznacza to, że z roku na rok przekazujemy te informacje większej liczbie osób.

Dziś nasza strona ze składnikami WhatsInsideScJohnson.com dostarcza informacji na temat składników ponad 5 miliardom konsumentów w 52 krajach na całym świecie. Informacje te są dostępne w 34 językach i obejmują ponad 5300 produktów. 

Wymagania nigdy nie są zbyt wysokie, jeśli chodzi o przejrzystość w zakresie składników stosowanych przez nas w produktach. Cały czas staramy się rozwijać w tej dziedzinie.  Przed opublikowaniem tego raportu ujawniliśmy szczegółowe informacje na temat programu Greenlist™ firmy SC Johnson wiodącym ekspertom z dziedziny toksykologii dla organizmu ludzkiego i środowiska, aby poddali go niezależnej recenzji. 
„Chcemy, aby wszystkie nasze składniki były transparentne, tak aby klienci mogli podejmować niezależne decyzje o zakupie oparte na wiedzy.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
W 2016 r. staliśmy się pierwszą wiodącą firmą oferującą konsumentom towary pakowane w Europie, która ujawniła składniki zapachowe stosowane w produktach, oprócz szczegółowej listy składników w produktach zamieszczonej w Internecie. Nie poprzestaliśmy jednak na powyższym. W 2017 r. rozszerzyliśmy nasz program przejrzystości składników o region Azja-Pacyfik.

Ostatnia aktualizacja witryny WhatsInsideSCJohnson.com umożliwia konsumentom w 20 krajach regionu Azja-Pacyfik — obejmującego takie kraje jak Australia, Brunei, Wietnam oraz Nowa Zelandia — zapoznanie się ze składnikami zapachowymi w ponad 1500 naszych produktów. Aby dostęp do tych informacji był jak najłatwiejszy, konsumenci mają do wyboru dziewięć języków: język indonezyjski, język malajski, angielski, japoński, koreański, mandaryński, tajski, tradycyjny chiński i wietnamski. Obecnie planujemy dodanie krajów z Ameryki Łacińskiej.
Jesteśmy dumni z globalnego rozwoju naszego programu ujawniania informacji, ale to nie pierwszy raz, gdy wykraczamy poza standardy obowiązujące w branży. W 2017 r. minęło pięć lat od wprowadzenia palety zapachów firmy SC Johnson, która umożliwia konsumentom poznanie składników zapachowych w witrynie WhatsInsideSCJohnson.com.

Wprowadzenie palety w 2012 r. było pierwszym krokiem na drodze do ujawnienia składników określonych produktów, który to cel udało się nam osiągnąć w 2015 r.

Nasz prezes i dyrektor generalny Fisk Johnson powiedział:„Chcemy, aby wszystkie nasze składniki były transparentne, tak aby klienci mogli podejmować niezależne decyzje o zakupie oparte na wiedzy. Ponadto każdego dnia chcemy zdobywać zaufanie konsumentów w stosunku do naszych produktów, ponieważ ciężko pracujemy nad doborem składników i stale staramy się poprawiać nasze produkty”.

Aby stworzyć paletę zapachów SC Johnson, oceniamy potencjalne składniki zapachowe pod kątem szeregu kryteriów. Z około 3700 pojedynczych składników, które są obecnie stosowane w naszej branży, wykluczyliśmy 2400, ponieważ brakuje podstawowych informacji na temat ich bezpieczeństwa lub nie spełniają dostatecznie wysokich standardów.

W związku z tym informujemy nasze zespoły opracowujące produkty, że przy tworzeniu nowego produktu lub unowocześnieniu istniejącego zapach musi pochodzić z naszej ograniczonej palety zapachów składającej się z 1300 komponentów.
OŚ CZASU
Priorytetowa rola przejrzystości
2009 –
2018
Zobaczcie oś czasu
 
 
Naszym celem jest zawsze dobro rodzin, które korzystają z naszych produktów. Takie działania wiążą się jednak z dodatkowymi korzyściami — nasza branża rozwija się w ten sposób oraz przyczynia się to do dialogu na ten temat. Zawsze bardzo się cieszymy, gdy inne firmy podążają naszym śladem. W ubiegłym roku firmy Procter & Gamble, RB oraz Unilever poinformowały opinię publiczną o swoich staraniach na rzecz udostępniania składników zapachowych.

„Sprawiło nam ogromną przyjemność, że promowane przez nas wartości pomogły rozwinąć naszą branżę w kierunku większej przejrzystości”, powiedziała Kelly Semrau, starszy wiceprezes działu spraw międzynarodowych, komunikacji i zrównoważonego rozwoju.„Przejrzystość jest dla nas niezwykle istotnym aspektem prowadzonej działalności”. 

A przecież, gdy pasjonujemy się czymś, chcemy, aby ta idea się rozwijała. Im większa przejrzystość zostanie wprowadzona przez naszą firmę i inne, tym większe korzyści dla konsumentów oraz środowiska.
Raporty zrównoważonego rozwoju 2017 r.
Od ponad 25 lat wyznaczamy standard przejrzystości w branży, publicznie relacjonując wysiłki SC Johnson w kierunku ochrony środowiska oraz wpływ firmy na środowisko. Zobaczmy nasze najnowsze wyniki.
Zapoznajcie się z raportem

TransparentnościZaufanie płynące z tradycji przejrzystego działania: Pytania i odpowiedzi z Raportu zrównoważonego rozwoju 2017 SC Johnson

Fisk JohnsonŚwiadome wybory: List przewodniczącego i dyrektora generalnego SC Johnson na temat naszego Raportu zrównoważonego rozwoju 2017

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

TransparentnościŚcieżka w kierunku przejrzystości składników SC Johnson

Fisk JohnsonFisk Johnson, aktualny prezes i dyrektor generalny SC Johnson

NagrodyNagrody i uznanie SC Johnson na całym świecie

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej