Rozwój firmy SC Johnson w zakresie ochrony środowiska w roku podatkowym 2016/17: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

W roku podatkowym 2016/17 firma SC Johnson rozwinęła się w zakresie swoich celów ochrony środowiska, angażując się w innowacyjne programy w tej dziedzinie.
Firmie SC Johnson udało się obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 55% (powiązaną z produkcją), w porównaniu z wartością początkową z roku 2000.
Firma SC Johnson angażuje się na rzecz prowadzenia działalności w sposób uwzględniający ochronę środowiska. Oznacza to, że analizujemy naszą działalność operacyjną i szukamy sposobu, aby zmniejszyć negatywny wpływ, redukując globalne odpady produkcyjne oraz emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększając zastosowanie odnawialnych źródeł energii na całym świecie.

W roku podatkowym 2016/17 firma SC Johnson rozwinęła się w zakresie swoich celów ochrony środowiska, angażując się w innowacyjne programy w tej dziedzinie.
W ciągu ostatnich 13 lat firma SC Johnson korzystała z odnawialnych źródeł energii na całym świecie, aby dostarczać energię do naszych zakładów. W roku podatkowym 2016/17 35% naszej energii na całym świecie pochodziło z odnawialnych źródeł. Ta energia była pozyskiwana m.in. za pomocą turbin wiatrowych w naszym największym zakładzie produkcyjnym w Mount Pleasant w stanie Wisconsin oraz w naszym zakładzie w Holandii, z paneli słonecznych w Chinach, odpadów produkcyjnych przekształcanych w biogaz, będący źródłem paliwa, w Indonezji, a także z zakupu punktów energii odnawialnej (Renewable Energy Credit, REC).

Ponadto w maju 2017 r. nasz zakład produkcyjny w Bay City w stanie Michigan jako trzeci już spośród naszych fabryk osiągnął cel 100% pozyskiwania energii elektrycznej z energii wiatru. Zakład w Bay City produkuje markę torebek z tworzywa sztucznego Ziploc®.

W tym roku podatkowym udało się nam obniżyć emisję gazów cieplarnianych (powiązaną z produkcją) o 55% w porównaniu z wartością wyjściową z roku 2000.

W oparciu o powyższe oraz o fakt, iż stale korzystamy z ekologicznych źródeł energii, w 2016 r. otrzymaliśmy nagrodę Green Power Leadership Award (nagroda za przejęcie roli lidera w dziedzinie energii ekologicznych) przyznawaną przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Nagroda Excellence in Green Power Use (nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zastosowania energii ekologicznej) jest wyrazem uznania dla naszego zaangażowania oraz wkładu w rozwój dobrowolnego rynku ekologicznych energii w Stanach Zjednoczonych.
SC Johnson zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie energii wiatrowej
Firma SC Johnson obniżyła emisję gazów cieplarnianych o 55% (powiązaną z produkcją), w porównaniu z wartością początkową z roku 2000.
Turbiny wiatrowe SC Johnson są przyjazne dla środowiska i zwiększają zużycie energii odnawialnej
W trzech zakładach produkcyjnych będących własnością firmy SC Johnson 100% zapotrzebowania na energię elektryczną jest obecnie pokrywane przez energię wiatru.
Innym ważnym aspektem naszych wysiłków na rzecz ochrony środowiska jest globalne zmniejszenie ilości odpadów. Naszym głównym celem jest całkowite wyeliminowanie odpadów. Jednak gdy nie jest to możliwe, staramy się unikać oddawania odpadów stałych i ciekłych na wysypiska. Zamiast tego szukamy bardziej odpowiedzialnych sposobów pozbywania się ich.

W roku 2016/17 kolejnych sześć zakładów produkcyjnych dołączyło do naszej rosnącej listy zakładów w ogóle nieprzekazujących odpadów produkcyjnych na wysypiska, co łącznie daje liczbę 17. Pięć z nich poszło o krok dalej i nie przekazało na wysypiska w ogóle żadnych odpadów, w tym pochodzących ze stołówek oraz budynków biurowych. Są to zakłady w Toluca w Meksyku, w Ho Chi Minh w Wietnamie, w Rosslyn w RPA, w Kijowie na Ukrainie oraz w Nairobi w Kenii. Obecnie już kilkanaście zakładów SC Johnson nie odprowadza odpadów na wysypiska.

Realizacja naszego celu, jakim jest wyeliminowanie odpadów wysypiskowych, wymaga zaangażowania i pomysłowości ze strony pracowników firmy SC Johnson na całym świecie. Często rozpoczyna się to od stworzenia procesu segregacji odpadów oraz materiałów podlegających recyklingowi. Niektóre zakłady kompostują odpady żywnościowe, które są następnie używane do nawożenia. W innych ścieki są uzdatniane, tak aby mogły służyć za nawóz w parkach i innych naturalnych przestrzeniach.
Najważniejsza jest praca zespołowa. Nie udałoby się nam osiągnąć naszych celów, gdyby nie zaangażowanie i sumienna praca zespołów firmy SC Johnson w każdym z zakładów, które starały się znaleźć innowacyjne rozwiązania zmniejszenia ilości odpadów.
Firma SC Johnson ma 17 zakładów produkcyjnych, które w ogóle nie przekazują odpadów produkcyjnych na wysypiska
Firma SC Johnson ma 17 zakładów produkcyjnych, które w ogóle nie przekazują odpadów produkcyjnych na wysypiska.
Raporty zrównoważonego rozwoju 2017 r.
Od ponad 25 lat wyznaczamy standard przejrzystości w branży, publicznie relacjonując wysiłki SC Johnson w kierunku ochrony środowiska oraz wpływ firmy na środowisko. Zobaczmy nasze najnowsze wyniki.
Zapoznajcie się z raportem

TransparentnościZaufanie płynące z tradycji przejrzystego działania: Pytania i odpowiedzi z Raportu zrównoważonego rozwoju 2017 SC Johnson

Fisk JohnsonŚwiadome wybory: List przewodniczącego i dyrektora generalnego SC Johnson na temat naszego Raportu zrównoważonego rozwoju 2017

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

SkładnikiProgram Greenlist™ SC Johnson: Taki wybór składników produktów, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej