Program Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Zewnętrzni eksperci weryfikują podstawę naukową oraz kryteria programu SC Johnson Greenlist™.
Recenzja naukowa: „Metodologia Greenlist™ firmy SC Johnson jest solidna, spójna, oparta na ścisłych przesłankach naukowych, elastyczna i innowacyjna”. 
Przed opublikowaniem tego raportu ujawniliśmy szczegółowe informacje na temat programu Greenlist™ firmy SC Johnson wiodącym ekspertom z dziedziny toksykologii dla organizmu ludzkiego i środowiska, aby poddali go niezależnej recenzji. 

Opinia zwrotna potwierdziła zasadność programu Greenlist™, jego kryteria i stosowane przez nas dane, a także nasze oparte na nauce podejście do wyboru składników, biorące pod uwagę zarówno zagrożenia, jak i ryzyko.
Stwierdziłem, że cały proces ma solidną podstawę naukową oraz opiera się na wysokiej jakości danych. Proces ten obejmuje ocenę surowców oraz komponentów pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska.
dr John P. Carbone

Poniżej prezentujemy członków grupy ekspertów zajmującej się recenzją:

  • dr Paul Anastas jest dyrektorem Centrum Chemii Ekologicznej i Inżynierii Uniwersytetu Yale. Wcześniej piastował stanowisko zastępcy administratora amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz doradcy ds. nauki w agencji.
  • dr John P. Carbone jest dyrektorem Ecotoxicology and Environmental Risk Assessment Consulting, LLC. Wcześniej piastował stanowisko wybitnego naukowca w firmie Rohm and Haas Company oraz starszego konsultanta ds. ochrony środowiska w firmie Dow Chemical Company. Ma ponad 30 lat doświadczenia i jest członkiem Organizacji ds. Toksyczności i Chemii Środowiskowej (Society of Environmental Toxicity and Chemistry, SETAC)
  • dr Alexandra Maertens jest toksykologiem w Konsorcjum Zarządzania Ryzykiem dla Środowiska (Consortium of Environmental Risk Management, CERM), gdzie specjalizuje się w toksykologii obliczeniowej oraz ocenie zagrożeń. Ponadto jest naukowcem w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, gdzie nadzoruje inicjatywę „Zielona toksykologia”. Jest również wykładowcą prywatnego uniwersytetu Brandeis University.
  • dr Julie M. Schoenung jest profesorem inżynierii chemicznej oraz materiałoznawstwa w Instytucie Inżynierii im. Henry’ego Samueli Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine. Jako ekspert w dziedzinie wyboru materiałów w oparciu o ich wpływ na środowisko oraz toksyczność jest członkiem panelu Green Ribbon Science Panel Departamentu Kontroli Substancji Toksycznych stanu Kalifornia, gdzie wspiera inicjatywę stanową mającą na celu wprowadzenie prawa w zakresie produktów bezpieczniejszych dla konsumentów oraz ekologicznej chemii.
  • dr Donald Versteeg jest dyrektorem w firmie EcoStewardship, LLC. Przez 30 lat był specjalistą ds. oceny ryzyka środowiskowego oraz ekspertem ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Procter & Gamble. Jako członek SETAC był redaktorem działu toksykologii organizmów wodnych w magazynie Environmental Toxicology and Chemistry, a także był członkiem rady dyrektorów oraz piastował stanowisko sekretarza i skarbnika.
Metodologia Greenlist™ SC Johnson jest solidną, spójną, rygorystyczną naukowo, elastyczną i innowacyjną metodologią przyświecającą firmie w ciągłym ulepszaniu profilu bezpieczeństwa jej preparatów. Metodologia ta obejmuje wszechstronną analizę danych, jasną formułę oceny jakości danych oraz ostrożne wyważenie zagrożeń w kontekście oczekiwanej ekspozycji, a co za tym idzie, ryzyka.
dr Alexandra Maertens
Byłam pod wrażeniem surowych wytycznych opartych na przesłankach naukowych, które firma SC Johnson stosuje w procesie rozwoju produktów oraz w odniesieniu do kryteriów Greenlist™. Miło zobaczyć, że firma uwzględnia zarówno ocenę zagrożenia, jak i ryzyka, w oparciu o zasady i dane naukowe.
dr Julie M. Schoenung
Raporty zrównoważonego rozwoju 2017 r.
Od ponad 25 lat wyznaczamy standard przejrzystości w branży, publicznie relacjonując wysiłki SC Johnson w kierunku ochrony środowiska oraz wpływ firmy na środowisko. Zobaczmy nasze najnowsze wyniki.
Zapoznajcie się z raportem

GreenlistProgram Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson składa się z czterech kroków:

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson ustanawia standardy bezpieczeństwa: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistInformacje o programie Greenlist™ SC Johnson: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

TransparentnościZaufanie płynące z tradycji przejrzystego działania: Pytania i odpowiedzi z Raportu zrównoważonego rozwoju 2017 SC Johnson

Fisk JohnsonŚwiadome wybory: List przewodniczącego i dyrektora generalnego SC Johnson na temat naszego Raportu zrównoważonego rozwoju 2017

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej