Program Greenlist™ firmy SC Johnson ustanawia standardy bezpieczeństwa: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Firma SC Johnson ocenia wszystkie składniki, z których korzysta, aby określić stopień ich bezpieczeństwa. 
Firma SC Johnson bierze pod uwagę najszersze możliwe zastosowanie produktu i wykracza poza nie, wybierając stosowane składniki oraz ich ilość.
Każdy potencjalny składnik na Ziemi – w tym tlen i woda – może okazać się toksyczny w określonej ilości. Tak więc każdy składnik produktów SC Johnson musi zostać oceniony w celu ustalenia, jakie ilości są, a jakie nie są bezpieczne. Oczywiście istnieją branżowe standardy bezpieczeństwa. Jednak w SC Johnson wykraczamy poza nie.

Rozpoczynamy od oceny zagrożeń, korzystając z informacji zgromadzonych w ramach stałego zbierania danych. W przypadku potencjalnego zagrożenia oceniamy składnik, aby określić, w jakim stężeniu można go stosować, jeśli w ogóle, bez żadnego znanego niekorzystnego wpływu na ludzkie zdrowie bądź środowisko. Jest to bezpieczny poziom.

Następnie przeprowadzamy dodatkową ocenę, która koncentruje się na ekspozycji. Naukowcy z firmy SC Johnson analizują, jakie jest przeznaczenie produktu oraz jak konsumenci mogą go używać. Bierzemy pod uwagę najszersze możliwe zastosowanie i wykraczamy poza nie, wybierając składniki, jakie zastosujemy oraz ich ilość.

Przykładowo produkt do czyszczenia jest zazwyczaj używany raz w tygodniu, ale my zwielokrotniamy tę wartość. Oceniamy możliwy poziom ekspozycji na składnik, zakładając, że nie będzie używany raz, ale kilkukrotnie w ciągu dnia. 

Bierzemy również pod uwagę różne sposoby, przy pomocy których konsument może używać produktu lub wchodzić z nim w kontakt. Takim produktem może być środek do czyszczenia szkła używany do mycia blatu kuchennego, na którym konsument przygotowuje posiłki. Bierzemy pod uwagę wszystkie te scenariusze zastosowania i zwiększamy je jeszcze bardziej tak aby, powstał jeszcze większy i bardziej surowy współczynnik bezpieczeństwa. 

W przypadku każdego scenariusza naszym celem jest ustalenie „najbardziej ostrożnego” poziomu bezpieczeństwa. Ta wartość staje się dopuszczalnym stężeniem, które naukowcy z firmy SC Johnson stosują do dalszego rozwoju produktu.
Każdy potencjalny składnik na Ziemi może się okazać toksyczny w określonej ilości. Dlatego każdy składnik w produktach firmy SC Johnson musi zostać poddany ocenie.

Ocena zagrożenia

Nasza ocena zaczyna się od analizy zagrożenia:

  • Identyfikacja zagrożenia — stosujemy kryteria Greenlist™, aby określić, czy występuje zagrożenie, które należy ocenić, np. czy dany składnik jest toksyczny dla ludzi lub środowiska?
  • Ustalenie reakcji — stosujemy źródła danych Greenlist™ (od dostawców oraz dane dostępne publicznie), aby ustalić, jaka ilość składnika może być stosowana bez powodowania ryzyka.

Zastosowanie podczas rozwoju produktu

W oparciu o zakończoną ocenę ustalamy najwyższe dopuszczalne stężenie składnika w produkcie. Z tej informacji korzystają następnie naukowcy z firmy SC Johnson podczas opracowywania nowych produktów oraz ulepszania już istniejących.

Aby zrozumieć następny etap programu Greenlist™ firmy SC Johnson, zapoznajcie się z naszą czteroetapową oceną zagrożenia i ryzyka.

Raporty zrównoważonego rozwoju 2017 r.
Od ponad 25 lat wyznaczamy standard przejrzystości w branży, publicznie relacjonując wysiłki SC Johnson w kierunku ochrony środowiska oraz wpływ firmy na środowisko. Zobaczmy nasze najnowsze wyniki.
Zapoznajcie się z raportem

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistInformacje o programie Greenlist™ SC Johnson: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

TransparentnościZaufanie płynące z tradycji przejrzystego działania: Pytania i odpowiedzi z Raportu zrównoważonego rozwoju 2017 SC Johnson

Fisk JohnsonŚwiadome wybory: List przewodniczącego i dyrektora generalnego SC Johnson na temat naszego Raportu zrównoważonego rozwoju 2017

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej