Uważamy, że ludzie powinni mieć dostęp do informacji, jakich potrzebują do świadomego wybierania produktów dla swoich rodzin i właśnie dlatego od dekady jesteśmy liderem naszej branży pod względem przejrzystości w zakresie składników. 

Większa przejrzystość produktów

Nieustannie wpływamy na branżę, aby zwiększyć przejrzystość w zakresie produktów oraz udostępniamy informacje o składnikach naszych produktów ponad 5 miliardom ludzi.

Przejrzystość składników

Przejrzystość składników i zapachów SC Johnson

Budowanie zaufania

W 2012 r. firma SC Johnson opublikowała listę składników zapachowych w swojej witrynie internetowej
Dlaczego przejrzystość jest ważna? Firma SC Johnson podjęła współpracę z GlobeScan celem przeprowadzenia ankiety wśród ponad 30 globalnych liderów myśli na potrzeby opracowania dokumentu „Building Trust: Why Transparency Must Be Part of the Equation” („Budowanie zaufania: przejrzystość jest warunkiem koniecznym”).

Kierują nami zasady

Od składników, jakie umieszczamy w produktach, po sposób prowadzenia naszych fabryk, codziennie wkładamy wysiłek we właściwe postępowanie.
Zobacz nasz cel   

Perspektywa rodzinna

Podchodzimy do decyzji tak, jakby ich konsekwencje miały być omawiane z nami przy obiedzie przez kolejne lata.
Co oznacza bycie firmą rodzinną