Politica SC Johnson privind mineralele provenite din zonele de conflict

În calitate de companie privată, SC Johnson nu este supusă cerințelor de dezvăluire SEC ale legii Dodd-Frank.
 
Cu toate acestea, ca parte a angajamentului nostru față de respectarea cerințelor de mediu și protejarea drepturilor omului, ne angajăm să ne asigurăm că produsele noastre nu conțin “minerale provenite din zonele de conflict” – metale (tantal, staniu, tungsten sau aur) care au fost obținute și au contribuit la conflictul din Republica Democratică Congo (RDC) și din țările învecinate.
 
Ne așteptăm ca furnizorii noștri de componente care conțin astfel de metale să le obțină numai din zone neconflictuale și să treacă această cerință în lanțul de aprovizionare pentru a asigura aprovizionarea adecvată.
 
Furnizorii vor certifica în relația cu SC Johnson că aceste metale “nu provin din zone de conflict.”

Convingerile noastreDeclarația SC Johnson cu privire la Sclavie și Traficul de ființe umane

CompaniaSC Johnson este o afacere de familie

ComunitateVoluntarii comunitari duc mai departe moștenirea SC Johnson în domeniul implicării civice

Convingerile noastreUn discurs despre valorile companiei care a schimbat SC Johnson pentru totdeauna: „În rest, totul este trecător”

Familia JohnsonHerbert F. Johnson Senior a fost al doilea în linia succesiunii, dar, în rest, nu a avut egal

Familia JohnsonSam Johnson a transformat SC Johnson cu viziunea și principiile sale

În continuare

În continuare

În continuare