Timp de mai bine de un secol, SC Johnson a fost ghidat de anumite principii de bază despre oamenii față de care suntem responsabili și a căror încredere vrem să o câștigăm. Cele mai importante dintre acestea sunt integritatea, responsabilitatea și respectul. Avem o politică de toleranță zero pentru traficul de ființe umane sau pentru sclavie și susținem în mod neechivoc drepturile omului în privința tuturor angajaților noștri și a tuturor angajaților furnizorilor noștri de la nivel mondial.

În conformitate cu acest angajament, susținem Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului, rezoluția socială a CGF cu privire la munca forțată, principiile sale prioritare și standardele esențiale ale Organizației Internaționale a Muncii privind munca forțată, munca copiilor, libertatea de asociere și discriminarea. De asemenea, susținem legea privind transparența în lanțul de aprovizionare din California din 2010 („Legea californiană”) și Legea cu privire la sclavia modernă din Regatul Unit din 2015 („Legea din Regatul Unit”) și intenția acestora de a preveni și elimina sclavia și traficul de ființe umane din lanțurile globale de aprovizionare prin creșterea transparenței. 

Despre legi 
Legislația californiană le impune companiilor care desfășoară activități în California să dezvăluie ce eforturi depun pentru ca în lanțurile lor de aprovizionare să nu se producă aceste încălcări ale drepturilor omului. În mod similar, Legea din Regatul Unit impune companiilor care desfășoară activități comerciale în Regatul Unit să depună o declarație anuală care să indice măsurile pe care le-au luat pentru a se asigura că în lanțurile lor de aprovizionare sau în activitatea lor nu există sclavie și trafic de ființe umane.

SC Johnson abordează aceste preocupări prin standardele, politicile și practicile noastre interne, Codul nostru de conduită pentru furnizori și practicile impuse. 

Codul de conduită pentru furnizori 
Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson specifică cerințele noastre pentru furnizori în patru domenii-cheie: drepturile omului și forța de muncă; siguranță, sănătate și mediul înconjurător; sustenabilitate și etică în afaceri.

Codul a fost elaborat cu respectarea standardelor și a orientărilor globale recunoscute, printre care: Codul de referință al Programului Global de Conformitate Socială, Declarația Organizației Internaționale a Muncii din 1998 privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, Pactul global al Națiunilor Unite și Declarația universală a drepturilor omului. Susținem eforturile unor astfel de organizații, care încearcă să îmbunătățească condițiile de muncă. Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson se referă, printre altele, la următoarele aspecte legate de muncă și drepturile omului:

  • Interzicerea muncii forțate – furnizorii nu trebuie niciodată să folosească munca forțată sau traficul de ființe umane sub nicio formă, indiferent dacă este vorba de închisoare, sclavie, ucenicie, obligație sau altele.
  • Cerința de vârstă minimă – furnizorii nu trebuie să angajeze nicio persoană cu vârsta sub 15 ani sau sub vârsta minimă națională pentru inserție profesională, oricare dintre acestea este mai mare. Dacă vârsta minimă pentru angajare într-o anumită țară este stabilită la 14 ani în conformitate cu standardele Organizației Internaționale a Muncii, se pot face excepții.
  • Cerințe privind remunerația și salariul minim – furnizorii trebuie să ofere fiecărui angajat cel puțin salariul minim pe economie.
  • Beneficii obligatorii prin lege – furnizorii trebuie să ofere fiecărui angajat, cel puțin, toate beneficiile prevăzute prin lege.
  • Numărul maxim de ore de muncă – furnizorii trebuie să respecte programul de muncă, conform legislației
  • Cerințe cu privire la mediul înconjurător, sănătate și siguranță – furnizorii trebuie să instituie ghiduri scrise privind siguranța, sănătatea și mediul înconjurător, să respecte legile și reglementările locale privind siguranța, sănătatea și mediul înconjurător și să furnizeze echipamente de protecție individuală.
  • Legi cu privire la imigrație/dreptul de muncă – furnizorii trebuie să se conformeze cu legile privind imigrația și cu legile aferente aplicabile, pentru a se asigura că angajații pot să lucreze în țara în care aceștia prestează servicii.

Modul în care verificăm conformitatea 
Furnizorii SC Johnson trebuie să rămână la curent cu cele mai bune practici și să păstreze toată documentația și înregistrările necesare pentru a demonstra conformitatea cu standardele din Codul nostru de conduită pentru furnizori. De asemenea, aceștia trebuie să se supună auditurilor sau inspecțiilor solicitate de SC Johnson și să certifice conformitatea acestora cu Codul.

Pe lângă procesele noastre interne și informațiile furnizate de furnizori, colaborăm cu Suppliers Ethical Data Exchange (SEDEX) pentru a identifica, a evalua și a gestiona orice risc social sau etic în lanțul nostru de aprovizionare. Utilizăm firme terțe independente de audit, pentru a efectua audituri la fața locului, pe baza protocolului pilon SMETA 4. Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson ne permite să efectuăm audituri fără notificare prealabilă, fie cu personalul SC Johnson, fie cu terți independenți. Oferim, de asemenea, o linie telefonică gratuită de etică și de conformitate, prin care se pot raporta preocupări în mod anonim, dacă se dorește. Linia telefonică gratuită permite oricărei persoane care are o preocupare cu privire la Codul nostru de conduită pentru furnizori să o raporteze nonstop. 

Certificare 
Furnizorii majori sunt obligați contractual să respecte Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson, conform contractelor noastre de furnizare. De asemenea, intenționăm să continuăm să creștem proporția achizițiilor noastre care intră în mod contractual sub incidența Codului. În plus, comenzile noastre de achiziție conțin cerințe conform cărora furnizorii trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile. Furnizorii care și-au asumat angajamentul contractual de a respecta Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson trebuie să certifice că produsele și serviciile pe care le furnizează companiei noastre sunt fabricate în conformitate cu aceste standarde și cu toate legile și reglementările aplicabile în jurisdicțiile în care sunt produse. Vom solicita recertificarea periodică de către furnizori. 

Responsabilitate internă și instruire 
A face ceea ce trebuie și a acționa cu integritate reprezintă responsabilitatea personală a tuturor celor de la SC Johnson. Echipa noastră globală de achiziții publice depune eforturi pentru a analiza furnizorii printr-o abordare bazată pe riscuri și le impune acestora să se supună auditurilor sau inspecțiilor și să-și certifice activitatea în funcție de necesități. Dacă un furnizor nu respectă un aspect al Codului, îi solicităm furnizorului să ia măsurile corective adecvate. Dacă problema este suficient de gravă sau dacă acțiunile corective adecvate nu sunt luate în timp util, SC Johnson poate înceta relația cu furnizorul. SC Johnson se așteaptă ca fiecare angajat să acționeze în mod legal și etic, în concordanță cu Convingerea noastră, politicile companiei și legislația. Anual, fiecare angajat din conducere își declară conformitatea cu standardele de conduită ale companiei noastre. În plus, oferim instruire pe tema Codului de conduită pentru furnizori al SC Johnson și a programului nostru de aprovizionare responsabilă acelor persoane responsabile pentru zonele cu cel mai mare risc. 

Lucrăm cu toții împreună
Protecția drepturilor omului necesită colaborare și transparență la fiecare pas. Aceasta este o așteptare în raport cu fiecare angajat și furnizor SC Johnson și este un angajament la care lucrăm intens spre a-l proteja prin standardele, politicile și practicile noastre. Aflați mai multe despre ceea ce facem și despre modul în care facem aceste lucruri în Raportul nostru privind sustenabilitatea  și în secțiunea Transparența lanțului de aprovizionare de pe site-ul nostru.

– H. Fisk Johnson, președinte și director executiv

Această declarație este publicată în martie 2019, în conformitate cu Secțiunea 54 a Legii din Regatul Unit pentru SC Johnson Europe Sarl, SC Johnson Limited, SCJ UK Finco Ltd și SC Johnson Professional Ltd.

 
Despre legi 
Legislația californiană le impune companiilor care desfășoară activități în California să dezvăluie ce eforturi depun pentru ca în lanțurile lor de aprovizionare să nu se producă aceste încălcări ale drepturilor omului. În mod similar, legislația britanică le impune companiilor care desfășoară activități comerciale în Regatul Unit să depună o declarație anuală care să indice măsurile pe care le-au luat pentru a se asigura că în lanțurile lor de aprovizionare sau în activitatea lor nu există sclavie și trafic de ființe umane.

SC Johnson abordează aceste preocupări prin standardele, politicile și practicile noastre interne; prin Codul nostru de conduită pentru furnizori și prin practicile impuse de acestea.

Codul de conduită pentru furnizori 
Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson specifică cerințele noastre pentru furnizori în patru domenii-cheie: drepturile omului și forța de muncă; siguranță, sănătate și mediul înconjurător; sustenabilitate și etică în afaceri.

Codul a fost elaborat cu respectarea standardelor și a orientărilor globale recunoscute, printre care: Codul de referință al Programului Global de Conformitate Socială, Declarația Organizației Internaționale a Muncii din 1998 privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, Pactul global al Națiunilor Unite și Declarația universală a drepturilor omului. Susținem eforturile unor astfel de organizații, care încearcă să îmbunătățească condițiile de muncă. Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson se referă, printre altele, la următoarele aspecte legate de muncă și drepturile omului:

  • Interzicerea muncii forțate – furnizorii nu trebuie niciodată să folosească munca forțată sau traficul de ființe umane sub nicio formă, indiferent dacă este vorba de închisoare, sclavie, ucenicie, obligație sau altele.
  • Cerința de vârstă minimă – furnizorii nu trebuie să angajeze nicio persoană cu vârsta sub 15 ani sau sub vârsta minimă națională pentru inserție profesională, oricare dintre acestea este mai mare. Dacă vârsta minimă pentru angajare într-o anumită țară este stabilită la 14 ani în conformitate cu standardele Organizației Internaționale a Muncii, se pot face excepții.
  • Cerințe privind remunerația și salariul minim – furnizorii trebuie să ofere fiecărui angajat cel puțin salariul minim pe economie.
  • Beneficii obligatorii prin lege – furnizorii trebuie să ofere fiecărui angajat, cel puțin, toate beneficiile prevăzute prin lege.
  • Numărul maxim de ore de muncă – furnizorii trebuie să respecte programul de muncă prevăzut prin lege.
  • Cerințe cu privire la mediul înconjurător, sănătate și siguranță – furnizorii trebuie să instituie ghiduri scrise privind siguranța, sănătatea și mediul înconjurător, să respecte legile și reglementările locale privind siguranța, sănătatea și mediul înconjurător și să furnizeze echipamente de protecție individuală.
  • Legi cu privire la imigrație/dreptul de muncă – furnizorii trebuie să se conformeze cu legile privind imigrația și cu legile aferente aplicabile, pentru a se asigura că angajații pot să lucreze în țara în care aceștia prestează servicii.
Modul în care verificăm conformitatea 
Furnizorii SC Johnson trebuie să rămână la curent cu cele mai bune practici și să păstreze toată documentația și înregistrările necesare pentru a demonstra conformitatea cu standardele din Codul nostru de conduită pentru furnizori. De asemenea, aceștia trebuie să se supună auditurilor sau inspecțiilor solicitate de SC Johnson și să certifice conformitatea acestora cu Codul.

Pe lângă procesele noastre interne și informațiile furnizate de furnizori, colaborăm cu Suppliers Ethical Data Exchange (SEDEX) pentru a identifica, a evalua și a gestiona orice risc social sau etic în lanțul nostru de aprovizionare. Utilizăm firme terțe independente de audit, pentru a efectua audituri la fața locului, pe baza protocolului pilon SMETA 4. Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson ne permite să efectuăm audituri fără notificare prealabilă, fie cu personalul SC Johnson, fie cu terți independenți. Oferim, de asemenea, o linie telefonică gratuită de etică și de conformitate, prin care se pot raporta preocupări în mod anonim, dacă se dorește. Linia telefonică gratuită permite oricărei persoane care are o preocupare cu privire la Codul nostru de conduită pentru furnizori să o raporteze nonstop.
Certificare 
Furnizorii majori sunt obligați contractual să respecte Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson, conform contractelor noastre de furnizare. De asemenea, intenționăm să continuăm să creștem proporția achizițiilor noastre care intră în mod contractual sub incidența Codului. În plus, comenzile noastre de achiziție conțin cerințe conform cărora furnizorii trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile. Furnizorul care și-a asumat angajamentul contractual de a respecta Codul de conduită pentru furnizori al SC Johnson trebuie să certifice că produsele și serviciile pe care le furnizează companiei noastre sunt realizate în conformitate cu aceste standarde și cu toate legile și reglementările aplicabile în jurisdicțiile în care sunt produse. Vom solicita recertificarea periodică de către furnizori.
Responsabilitate internă și instruire 
A face ceea ce trebuie și a acționa cu integritate reprezintă responsabilitatea personală a tuturor celor de la SC Johnson. Echipa noastră globală de achiziții publice depune eforturi pentru a analiza furnizorii printr-o abordare bazată pe riscuri și le impune acestora să se supună auditurilor sau inspecțiilor și să-și certifice activitatea în funcție de necesități. Dacă un furnizor nu respectă un aspect al Codului, îi solicităm furnizorului să ia măsurile corective adecvate. Dacă problema este suficient de gravă sau dacă acțiunile corective adecvate nu sunt luate în timp util, SC Johnson poate înceta relația cu furnizorul. SC Johnson se așteaptă ca fiecare angajat să acționeze în mod legal și etic, în concordanță cu Convingerea noastră, politicile companiei și legislația. Anual, fiecare angajat din conducere își declară conformitatea cu standardele de conduită ale companiei noastre. În plus, oferim instruire pe tema Codului de conduită pentru furnizori al SC Johnson și a programului nostru de aprovizionare responsabilă acelor persoane responsabile pentru zonele cu cel mai mare risc.

Lucrăm cu toții împreună
Protecția drepturilor omului necesită colaborare și transparență la fiecare pas. Aceasta este o așteptare din partea fiecărui angajat și furnizor al SC Johnson și este un angajament pe care lucrăm intens spre a-l proteja prin standardele, politicile și practicile noastre. Aflați mai multe despre ceea ce facem și despre modul în care facem aceste lucruri în Raportul nostru privind durabilitatea și în secțiunea Transparența lanțului de aprovizionare, de pe site-ul nostru.

– H. Fisk Johnson, președinte și director executiv

Această declarație este publicată în conformitate cu Secțiunea 54 a Legii din Regatul Unit pentru SC Johnson Europe Sarl, SC Johnson Limited și SC Johnson BAMA.

Convingerile noastrePolitica SC Johnson privind mineralele provenite din zonele de conflict

CompaniaSC Johnson este o afacere de familie

ComunitateVoluntarii comunitari duc mai departe moștenirea SC Johnson în domeniul implicării civice

Familia JohnsonSam Johnson a transformat SC Johnson cu viziunea și principiile sale

Familia JohnsonHerbert F. Johnson Senior a fost al doilea în linia succesiunii, dar, în rest, nu a avut egal

Convingerile noastreConvingerea noastră: valorile noastre au ghidat SC Johnson timp de cinci generații

În continuare

În continuare

În continuare