Granturi SC Johnson: liniile noastre directoare și domeniile de interes

Filantropia corporativă a SC Johnson are ca scop susținerea comunităților, serviciilor sociale, sănătății, sustenabilității sau altor zone de interes.
SC Johnson nu acordă granturi persoanelor fizice și nu sprijină organizațiile care au politici discriminatorii, indiferent dacă acestea sunt doar scrise sau și puse în practică.
În cadrul SC Johnson, suntem mândri de moștenirea noastră în domeniul filantropiei corporative – este o parte a modului în care aplicăm valorile noastre corporative. Dacă sunteți interesat să aplicați pentru un grant oferit de SC Johnson, începeți prin a consulta secțiunea de întrebări frecvente privind donațiile acordate de compania noastră. 

R Liniile directoare și legile referitoare la donațiile în scop caritabil pot varia de la o țară la alta, dar în general organizațiile beneficiare trebuie să fie recunoscute sau înregistrate ca organizații caritabile/non-profit sau să fie entități guvernamentale (de ex. școli, biblioteci sau agenții publice).
- +

R • Persoanele fizice. 

•Cauzele politice, organizațiile sociale, sportive, de veterani, de muncă, fraternitățile sau instituțiile religioase. SC Johnson poate sprijini anumite programe din partea acestor organizații, dar numai dacă acestea aduc beneficii întregii comunități (de ex. programe de asigurare a micului dejun sau de oferire de adăpost). 

• Salarii sau sprijin financiar pentru angajații sau personalul din administrație, altele decât cele care ar putea fi necesare pentru administrarea anumitor programe sau proiecte. 

•Putem acorda sprijin operațional general organizațiilor care sunt susținute deja intens de alte organizații mari, cum ar fi United Way, însă vom acorda atenție programelor specifice care nu sunt finanțate de aceste organizații.

•Putem sponsoriza anumite evenimente pentru a susține strângerile de fonduri ale unor organizații de caritate/non-profit, dar este posibil ca SC Johnson să sprijine și cauza în sine.
 
• Orice program, inițiativă sau efort care ar putea reprezenta un posibil conflict de interese pentru SC Johnson sau oricare dintre afacerile sale (de ex. programe care oferă beneficii directe unei companii).

•SC Johnson nu susține organizațiile cu politici discriminatorii bazate pe rasă, culoare, religie (credință), sex, exprimare sau identitate sexuală, vârstă, origine etnică, dizabilități, stare civilă, orientare sexuală sau statut militar, indiferent dacă aceste politici sunt doar scrise sau și puse în practică. Politica noastră este să nu acordăm granturi unor organizații care susțin astfel de politici.
- +

R Nu. Majoritatea unităților operaționale SC Johnson din lume decid să acorde donații pe baza evaluării nevoilor locale și impactului asupra organizației. Doar în câteva țări, cum ar fi Statele Unite ale Americii, există un proces formal de acordare a granturilor. Dacă aveți întrebări pentru unitatea operațională SC Johnson locală, vă rugăm să o contactați aici
- +

Domenii de interes pentru donațiile filantropice ale SC Johnson

R SC Johnson sprijină în mod predominant instituțiile sau organizațiile care deservesc sau au un impact direct asupra comunităților în care desfășurăm activități majore. Domeniile noastre de interes pentru donații includ:

• Comunitate și Dezvoltare economică ‒ Programe care îmbunătățesc calitatea vieții în zonele de infrastructură economică și comunitară, creșterea capacității, dezvoltare economică, cartiere sigure, experiențe culturale și formare profesională.

• Servicii Sociale ‒ Programe care oferă servicii de susținere pentru persoane sau familii cu venituri mici/aflate în situații dificile, pentru a-i ajuta pe aceștia să își asigure un trai decent; servicii pentru familii, cetățeni în vârstă sau persoane cu dizabilități, prevenirea dezastrelor domestice, adăpost temporar și susținerea persoanelor dezavantajate sau care trăiesc în sărăcie.

• Sănătate și Bunăstare ‒ Programe care ajută la educarea oamenilor cu privire la bolile transmise de țânțari și combaterea acestora, sau încurajează educația publică în domeniul sănătății și bunăstării și accesul echitabil la servicii pentru sănătate.

• Educație ‒ Programe care îmbunătățesc realizările academice ale elevilor și studenților, în domenii precum educația preșcolară, cele 12 clase, școlile postliceale, tehnice și vocaționale, cu accent pe dezvoltare și avansare academică.

• Sustenabilitate și Programe pentru Mediu ‒ Programe care încurajează sustenabilitatea prin administrarea optimă a ecosistemelor comunităților, combaterea poluării, conservarea resurselor naturale, înfrumusețarea mediului, energie regenerabilă și protejarea vieții sălbatice.

• Donații în produse 
- +

FilantropieSC Johnson ajută copiii să învețe să înoate, finanțând centrul acvatic din comunitatea sa de origine

FilantropieSC Johnson ajută copiii să învețe să înoate, finanțând centrul acvatic din comunitatea sa de origine

FilantropieGranturile și donațiile de produse ale SC Johnson ajută la îmbunătățirea comunităților

FilantropieGranturile și donațiile de produse ale SC Johnson ajută la îmbunătățirea comunităților

Scopul nostruGranturi SC Johnson: liniile noastre directoare și domeniile de interes

FilantropieGranturi SC Johnson: Cum să aplicați pentru o donație din partea unei companii americane

În continuare

În continuare

În continuare