Programul Greenlist™ al SC Johnson are patru pași pentru mai bine: un extras din raportul nostru de sustenabilitate aferent anului 2017

Programul Greenlist™ al SC Johnson creează o cale către produsele care sunt sigure pentru sănătatea umană și mediul înconjurător.
„Pentru noi, transparența reprezintă o chestiune de principiu. Suntem interesați să ajutăm oamenii să facă cele mai bune alegeri pentru familiile lor.” – Fisk Johnson

Orice ingredient din orice produs SC Johnson trece prin rigurosul program Greenlist™. Punctul central al acestuia este o evaluare științifică, în patru pași, care analizează atât pericolele, cât și riscurile. Aceasta se bazează pe colectarea de date de top și este determinată de angajamentul nostru de a ne îmbunătăți continuu produsele.

Evaluarea în patru pași pe care se bazează programul Greenlist™ analizează următoarele criterii:

 • Pericolele cronice pentru sănătatea umană, cum ar fi potențialul de a cauza cancer sau boli ale reproducerii
 • Pericolele pe termen lung asupra mediului înconjurător, reprezentând potențialul de a persista, a fi bioacumulativ și toxic pentru mediul înconjurător
 • Pericolele accentuate pentru sănătatea umană și a mediului înconjurător, cum ar fi toxicitatea în cazul mamiferelor sau toxicitatea acvatică
 • Alte potențiale efecte, de exemplu, dacă un ingredient poate cauza o reacție alergică a pielii

În cazul în care un ingredient trece de cele patru etape, însă nu atinge cel mai înalt nivel la fiecare dintre criterii, rezultatele pot fi utilizate de către oamenii de știință din cadrul SC Johnson pentru a căuta opțiuni mai potrivite pentru ingredientul respectiv. Acest lucru îi îndeamnă pe cercetătorii noștri să utilizeze din ce în ce mai bine ingredientele în reformularea produselor existente sau în dezvoltarea de produse noi.

Alegem cu multă grijă ingredientele care trec prin fiecare pas din procesul nostru de evaluare în patru pași. Există un număr mic de cazuri în care cel mai bun ingredient disponibil, cum ar fi ingredientul activ dintr-un insecticid, ar putea să nu treacă de unul dintre acești pași. Într-o astfel de situație, acesta este supus unei evaluări de risc pentru a determina nivelul care este sigur pentru oameni și mediul înconjurător și apoi aplicăm un grad suplimentar de precauție.

Evaluarea de risc folosește un factor de siguranță încorporat care asigură un nivel al concentrației ingredientului este mult mai mic decât cea mai mică concentrație care ar putea avea un impact negativ asupra sănătății umane sau asupra mediului înconjurător.

În unele cazuri, evaluarea poate demonstra că nivelul concentrației ingredientului din produs este mai mic decât nivelul acceptabil, ceea ce face ca ingredientul respectiv să obțină permisiunea pentru utilizare în produsele noastre. În alte cazuri, am putea alege ca, treptat, să eliminăm complet ingredientul respectiv și să căutăm modalități de înlocuire a sa cu unul alternativ, validat științific ca opțiune mai bună. Ambalarea, instrucțiunile de utilizare și alte funcții pot fi modificate, de asemenea, pentru a reduce expunerea.

În domeniul sănătății și în mediile științifice, veți auzi adesea dezbateri cu privire la diferența între pericol și risc. Explicat simplu, „pericolul” se referă la indicarea faptului că un ingredient poate avea un potențial impact asupra sănătății și a mediului înconjurător. „Riscul” se referă la probabilitatea ca, în funcție de expunere, impactul să se producă efectiv.

De exemplu, sarea de masă sau clorura de sodiu. Utilizată excesiv, prezintă pericolul de creștere a tensiunii arteriale. Dacă însă este utilizată cu măsură, riscul ca sarea să afecteze tensiunea arterială este scăzut. Asta pentru că diferența dintre pericol și risc depinde, în general, de concentrația și modul în care un individ/mediul înconjurător este expus la respectivul ingredient.

În timp ce unii susțin standarde bazate pe pericole, în cadrul SC Johnson credem că acesta ar fi o reacție exagerată ‒ la fel cum nu trebui să fiți nevoit să eliminați sarea dacă nu aveți un istoric de hipertensiune arterială. De fapt, sarea este esențială pentru viață. Am muri fără ea. Noi credem, mai degrabă, într-o abordare combinată care ia în calcul pericolul și riscul pentru a putea face alegerile cele mai informate cu privire la utilizarea ingredientului. 

Este important de știut că explorăm o gamă largă de căi posibile de expunere, pentru a stabili un nivel „mai sigur decât cel sigur” al ingredientului în cauză și pentru a minimiza toate preocupările legate de utilizarea acestuia.

De asemenea, nu trecem un ingredient de evaluare doar pentru că așa se obișnuiește în industria noastră sau pentru că acesta are aprobare guvernamentală. Programul Greenlist™ presupune o evaluare științifică pentru a stabili ce este corect, făcând câteodată standardele noastre mai stricte decât cele ale experienței convenționale.
 
Pentru noi, transparența reprezintă o chestiune de principiu. Suntem interesați să ajutăm oamenii să facă cele mai bune alegeri pentru familiile
lor.
Fisk Johnson, președinte și director executiv al SC Johnson

Primul și poate cel mai critic pas din evaluarea Greenlist™ în patru pași analizează dacă există vreo dovadă științifică valabilă care să indice că ingredientul respectiv ar putea cauza afecțiuni cronice în ceea ce privește sănătatea umană. Asemenea afecțiuni pot include cancerul, efectele negative asupra reproducerii sau pentru dezvoltării, potențialul mutagen sau tulburările endocrine. Din cauza gravității acestor efecte și a nivelului ridicat de îngrijorare pe care îl pot provoca consumatorilor, acestea sunt primele evaluate.

Sursele noastre de date pentru pasul 1 includ:

 • Lista California Proposition 65 (CA Prop 65) ‒ o listă întocmită la nivel statal și actualizată anual a substanțelor chimice cunoscute a cauza cancer, malformații congenitale sau alte probleme pentru reproducere
 • Monografiile Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, care include evaluări pentru peste 1.000 de substanțe
 • Clasificarea potențialelor pericole efectuată de către UE și Administrația securității și sănătății la locul de muncă din S.U.A. (OSHA)
 • Studii de laborator de înaltă calitate, precum și modelul predictiv al unor ingrediente specifice ‒ acolo unde sunt disponibile

Fiecare ingredient trece această evaluare dacă îndeplinește criteriile noastre și este clasificat fie ca Acceptabil, fie ca Cel mai bun. Angajamentul nostru pentru perfecționare continuă include căutarea oportunităților de a avansa de la Acceptabil la Cel mai bun, atunci când acest lucru este posibil. Dacă un ingredient nu reușește să atingă unul din aceste niveluri, se declanșează o evaluare a riscului, după cum este explicat mai sus.

Suntem extrem de precauți în ceea ce privește pasul 1, iar marea majoritate a ingredientelor pe care le utilizăm trec de acest pas. Pentru cele foarte puține ingrediente care nu trec de această etapă, care tind să fie ingrediente ale produselor precum insecticidele, am stabilit un factor de siguranță de peste o mie de ori mai mic decât cel mai scăzut nivel care ar putea avea un potențial impact asupra sănătății umane sau asupra mediului înconjurător.

Indicarea unui singur pericol nu înseamnă că un ingredient nu trebuie utilizat. De fapt, multe substanțe chimice din natură conțin componente periculoase, toxice. Prin urmare, evaluarea riscului produsului este un pas necesar pentru a înțelege expunerea și a stabili dacă și cum poate fi atenuat riscul în procesul de dezvoltare a produsului.

După cum a spus Fisk Johnson, președintele și directorul nostru executiv, „Este important să ne amintim că natural nu înseamnă neapărat mai bun.” 

Totul este chimic, indiferent dacă provine dintr-un laborator sau dintr-o pădure. Natura produce substanțe toxice, cum ar fi toxina de botulinică și potențialii agenți cancerigeni precum acetaldehida, care poate fi găsită în cafea. Chiar și lămâia și uleiul de trandafir conțin o mulțime de produse chimice, unele dintre ele aflându-se pe lista CA Prop 65 și identificate ca fiind cancerigene.

Așadar, întrebarea nu ar trebui niciodată să fie: Este natural sau chimic? În schimb, întrebarea ar trebui să fie: Este sigur? Și, chiar mai important, care este nivelul la care un ingredient este sigur și din ce moment devine periculos? Aflați cum stabilim răspunsul. 
Glade® Fresh Citrus Blossoms a fost prima gamă a unei companii importante de bunuri de larg consum pentru care a fost dezvăluită lista completă a ingredientelor.

Susținerea unui dialog despre ce conțin ingredientele

SC Johnson depune eforturi continue și concertate pentru a dezvălui detalii legate de ingredientele din produsele sale. De exemplu, am fost prima mare companie de produse de consum care a dezvăluit integral ingredientele parfumurilor dintr-o colecție de produse, dovedind faptul că formula unui produs cu ingrediente sintetice poate fi dezvoltată pentru a exclude substanțele cancerigene cunoscute care se găsesc în natură.

Al doilea pas al evaluării în patru pași a Greenlist™ evaluează dacă ingredientele au potențialul de a fi persistente, bioacumulative și toxice, cunoscute sub denumirea de substanțe „PBT”. Acest pas caută ingredientele care se depun într-un mediu, se acumulează în interiorul corpului uman sau a altor organisme și sunt toxice pentru viața marină și de apă dulce.

Sursele noastre de date pentru pasul 2 includ:

 • Consiliere din partea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA)
 • Lista SVHC ‒ lista substanțelor de mare îngrijorare a ECHA, care este actualizată cu regularitate
 • Profilul PBT realizat de Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) și criteriile sale pentru evaluarea PBT
 • Lista internă de substanțe a Canadei (DSL) și criteriile pentru evaluarea PBT
 • Instrumente de modelare predictivă, cum ar fi Estimation Programs Interface (EPI) al EPA din SUA

La fel ca în cazul pasului 1, orice indicație a faptului că un ingredient este o substanță PBT va duce la eșecul evaluării, declanșând o evaluare de risc, așa cum este explicat în paginile 8 ‒ 9. Acest lucru are loc și în situația în care este îndeplinit unul singur dintre cele trei criterii (P, B sau T) sau în situația în care este îndeplinit unul dintre criteriile Foarte persistent sau Foarte bioacumulativ (vPvB), atunci când se analizează date din Uniunea Europeană, Statele Unite sau Canada. Criteriile vPvB sunt mai stricte decât criteriile PBT și vizează ingredientele care au un timp de înjumătățire mai lung.

SC Johnson are o listă a ingredientelor interzise sau care sunt permise la un nivel scăzut în produse. Această listă este denumită lista “substanțelor” interzise. Aceasta conține peste 200 de materii prime unice din aproximativ 90 de categorii de materiale și peste 2.400 de ingrediente pentru parfum.

Toate aceste materiale îndeplinesc cerințele legale și de reglementare – și sunt utilizate adesea de către competitori. Dar ele, pur și simplu nu se ridică la standardele SC Johnson, motiv pentru care le utilizăm doar în cantități foarte reduse și încercăm să evităm utilizarea lor acolo unde este posibil.

Unele ingrediente ajung pe listă foarte repede, cum ar fi PVC (policlorura de vinil). Altele necesită o evaluare mai extinsă legată de expunerea potențială și considerentele privind riscurile pentru produse. Lista substanțelor interzise este revizuită periodic pentru a asigura includerea oricărei noi descoperiri științifice sau a oricăror modificări ale politicilor și reglementărilor guvernamentale. 

Deși depunem eforturi pentru a evita utilizarea substanțelor interzise în produsele SC Johnson, ocazional, apar situații în care nu le putem evita. Acest lucru se întâmplă, de obicei, pentru că nu există o alternativă disponibilă care să ofere aceeași performanță sau să îndeplinească cerințele procesului de fabricare sau pentru că opțiunile disponibile sunt prea restrictive din punct de vedere al costului.

În aceste cazuri foarte rare poate fi aprobată o excepție privind utilizarea substanței, însă excepțiile menționate sunt rare și sunt revizuite la fiecare doi ani la cel mai înalt nivel al organizației.
Cu ajutorul programului Greenlist™, căutăm continuu să îmbunătățim produsele noastre având știința drept ghid. Un exemplu recent este galaxolide, un ingredient al parfumurilor. Agenția pentru Protecția Mediului din SUA și Agenția Europeană pentru Produse Chimice nu îl consideră a fi o substanță persistentă, bioacumulativă și toxică (substanță PBT). Iar noi l-am utilizat doar în concentrații de sute până la mii de ori mai mici decât concentrația considerată sigură de agențiile de reglementare din întreaga lume.

Cu toate acestea, unele studii sugerează că galaxolide poate avea un grad de persistență în mediul înconjurător. Din acest motiv, am considerat că este corect să facem o schimbare. Prin intermediul colecției de noi date științifice a programului Greenlist™, am identificat alternative mai bune și, în 2016, am început etapa de tranziție pentru eliminarea ingredientului galaxolide.

Spre deosebire de efectele pe termen lung analizate la pașii 1 și 2, al treilea pas din evaluarea Greenlist™ în patru pași, caută potențialele efecte pe termen scurt. Aceste efecte accentuate se întind de la iritații ale pielii și eliberarea de compuși organici volatili (VOCs) în aer, până la toxicitatea acvatică.

Sursele noastre de date pentru pasul 3 includ:

 • Fișele cu date de securitate emise de furnizori
 • TOXNET ‒ o resursă a Institutului Național pentru Sănătate din SUA pentru căutarea în bazele de date despre toxicologie, pericole și sănătatea mediului înconjurător
 • Liniile directoare ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pentru evaluarea potențialelor efecte ale substanțelor chimice asupra sănătății umane și a mediului înconjurător

Pașii 1, 2 și 4 ai evaluării Greenlist™ acordă clasificările “Acceptabil” și “Cel mai bun”, fapt ce se bazează pe cantitatea de informații științifice avută la dispoziție.

Cu toate acestea, pentru efectele accentuate există un consens științific asupra faptului că există grade ale impactului. În baza acestui lucru, pentru pasul 3, utilizăm trei calificative: “Acceptabil,” “Mai bun” și “Cel mai bun.” Aceste calificative respectă cele mai bune practici științifice. De exemplu, criteriile noastre pentru biodegrabilitate respectă standardele OCDE utilizate la scară largă. Iritarea și coroziunea sunt evaluate pe baza Sistemului global armonizat (GHS) de clasificare și etichetare a substanțelor chimice, care este, de asemenea, un set de date solid și recunoscut la nivel internațional.

Scopul utilizării unora dintre produse noastre influențează, de asemenea, evaluarea ingredientului. De exemplu, vrem ca insecticidele noastre să fie toxice pentru gândaci, dar sigure pentru oameni. Așadar, pentru anumite ingrediente, când sunt utilizate în anumite produse, permitem diferite niveluri ale impactului. 

… SC Johnson va ajuta milioane de consumatori să facă alegeri inteligente în legătură cu substanțele chimice din produsele de curățat care au potențialul de a cauza reacții alergice ale pielii. Astfel, SC Johnson ridică încă o dată ștacheta pentru alte companii. Acest nivel de transparență se extinde la alte industrii și devine rapid noua normalitate pentru companii precum SC Johnson, care pun accent pe a oferi consumatorilor mai mult, mai degrabă decât mai puțin, în privința informațiilor despre ingrediente.
Ken Cook, președinte și co-fondator al Environmental Working Group
Programul Greenlist™ este proiectat pentru o îmbunătățire constantă — atât a produselor, cât și a programului în sine. Pasul final al evaluării în patru pași a Greenlist™ analizează domeniile în care datele și metodologiile sunt încă în curs de dezvoltare și, prin urmare, nu sunt acceptate de organismele de reglementare sau nu beneficiază de consens științific larg pentru a fi utilizate ca metode de evaluare a riscurilor. Pentru acest pas, putem lua în considerare adăugarea pe viitor a unor noi criterii în programul Greenlist™.

În acest moment, pasul 4 se axează pe alergenii pentru piele — o arie unde există câteva activități de reglementare în unele părți ale lumii, însă nu există un consens internațional sau industrial. Am vrut să mergem dincolo de convenție și să oferim o mai mare transparență pentru consumatori, așa că am dezvoltat un proces bazat pe știință, validat extern, pentru a identifica alergenii pentru piele care pot fi găsiți în produsele noastre.

Important de reținut, produsele SC Johnson conțin alergeni pentru piele doar în cantități atât de mici încât ar fi foarte puțin probabil să creeze o nouă alergie a pielii sau să declanșeze o reacție. Așadar, deși ingredientele sunt utilizate doar în cantități care au probabilitate foarte scăzută de a cauza probleme, am simțit că noile criterii ale Greenlist™ adaugă mai multe informații utile pentru consumatori.

Sursele noastre de date pentru evaluarea alergenilor pentru piele o reprezintă lista noastră de 368 de alergeni pentru piele. Facem diferența dintre “Acceptabil” și “Cel mai bun” pe baza disponibilității informațiilor și a prezenței alergenilor. Ingredientele de pe listă sau anticipate a fi alergeni pentru piele pot fi în continuare utilizate în produsele noastre, dar le vom eticheta în consecință.
Alergenii pentru piele sunt un exemplu de situație în care nivelul concentrației este cel care contează cu adevărat. Produsele SC Johnson conțin alergeni pentru piele doar în cantități atât de mici încât ar fi foarte puțin probabil să creeze o nouă alergie a pielii sau să declanșeze o reacție.

Cu toate acestea, cu cât știm mai multe despre alergeni și împărtășim mai mult aceste informații în mod transparent, cu atât mai mult vom ajuta familiile să facă alegeri în cunoștință de cauză. Astfel, în 2017, SC Johnson a făcut un pas important în industrie prin publicarea tuturor celor 368 de alergeni pentru piele care ar putea ajunge în produsele noastre.

În mai 2017, am publicat lista completă a alergenilor pentru piele utilizați în produsele SC Johnson pe site-ul WhatsInsideSCJohnson.com. Am dus această transparență cu un pas mai departe în decembrie 2017, menționând, de asemenea, alergenii specifici pentru piele din fiecare produs.

Această nouă inițiativă privind transparența merge dincolo de reglementările Uniunii Europene, iar în Statele Unite nu există reguli care să ceară transparență în privința alergenilor. Acesta este încă un exemplu care reflectă întreaga noastră filosofie despre transparență.
Raportul de sustenabilitate pe anul 2017
De peste 25 de ani, suntem un exemplu de transparență în industrie, prin raportarea publică a eforturilor și impactului SC Johnson asupra mediului înconjurător. Acum, iată ultimele noastre rezultate.
Vizualizați raportul

GreenlistProgramul Greenlist™ al SC Johnson este evaluat de către o comisie: un extras din raportul nostru de sustenabilitate aferent anului 2017

GreenlistProgramul Greenlist™ al SC Johnson începe cu informații: un extras din raportul nostru de sustenabilitate aferent anului 2017

GreenlistExplicarea programului Greenlist™ al SC Johnson: un extras din raportul nostru de sustenabilitate aferent anului 2017

TransparențăÎncredere provenită dintr-o tradiție a transparenței: Întrebări și răspunsuri pe marginea raportului SC Johnson din 2017 privind sustenabilitatea

Fisk JohnsonAlegeri informate: o scrisoare din partea președintelui și directorului general executiv al SC Johnson cu privire la raportul nostru de sustenabilitate pe 2017

IngredienteTotul este chimie: Motivul pentru care SC Johnson abordează percepțiile negative despre substanțele chimice sintetice

În continuare

În continuare

În continuare