Programul Greenlist™ al SC Johnson începe cu date concrete: un extras din raportul nostru de sustenabilitate aferent anului 2017

Programul Greenlist™ al SC Johnson este bazat pe un efort riguros și continuu de a colecta cele mai bune informații. 
Sursele de date științifice ale SC Johnson includ Agenția Europeană pentru Produse Chimice și Institutul Național pentru Sănătate din SUA. 
Programul Greenlist™ este bazat pe un efort riguros și continuu de a colecta cele mai bune date despre ingrediente și despre impactul potențialul al acestora asupra sănătății umane și a mediului înconjurător. Acest lucru include evaluarea informațiilor de la furnizori și completarea oricăror lacune cu date riguroase din punct de vedere științific, disponibile public.

Fiecare ingredient este evaluat pentru fiecare criteriu din evaluarea noastră în patru pași. Evaluarea pericolelor este coordonată de către o comisie externă de experți care oferă o evaluare științifică nepărtinitoare a fiecărui ingredient.

Toate aceste lucruri sunt luate în considerare pentru a dezvolta produse noi sau pentru a le îmbunătăți pe cele existente. În plus, realizăm în permanență actualizări, pe măsură ce sunt disponibile informații științifice noi.
Selecția ingredientelor SC Johnson are la bază evaluări științifice și date colectate de cercetători independenți
Fiecare capitol al programului Greenlist™ este bazat pe cele mai bune date științifice.

Informații de la furnizori

Informațiile de la furnizori reprezintă datele completate de furnizori în chestionarul nostru despre materiile prime și/sau fișele cu date de securitate. Comparăm aceste date cu cele furnizate de către alți furnizori.

Date disponibile public

O altă sursă de informații o reprezintă cea a datelor disponibile public provenite din surse precum următoarele:

  • ECHA – Agenția Europeană pentru Produse Chimice ‒ pentru informații despre substanțele chimice
  • TOXNET – baza de date a Institutului Național pentru Sănătate din SUA dedicată toxicologiei, substanțelor chimice periculoase, sănătății mediului înconjurător și scurgerilor de substanțe toxice
  • Portalul eChem – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ‒ pentru date referitoare la proprietățile substanțelor chimice
  • CA Prop 65 – lista California Proposition 65 a substanțelor cunoscute a cauza cancer, malformații congenitale sau alte probleme pentru reproducere
  • INCHEM – site-ul programului internațional pentru siguranță chimică ‒ pentru informații privind siguranța chimică provenite de la organizații inter-guvernamentale
  • ToxCast/EDSP 21 – programul de testare a tulburărilor endocrine al Agenției pentru Protecția Mediului din SUA

Evaluarea datelor colectate ia în considerare:

  • Forța probatorie a datelor bazată pe informațiile disponibile
  • Fiabilitatea și aplicabilitatea datelor disponibile (de ex., punctajul Klimisch)
  • Estimările predictive, care sunt estimări bazate pe proprietățile fizico-chimice, citirea din materialul surogat și/sau modelul structură-activitate

Pentru a înțelege următorul pas al programului Greenlist™, citiți modalitatea în care am stabilit standardele pentru siguranță.
Raportul de sustenabilitate pe anul 2017
De peste 25 de ani, suntem un exemplu de transparență în industrie, prin raportarea publică a eforturilor și impactului SC Johnson asupra mediului înconjurător. Acum, iată ultimele noastre rezultate.
Vizualizați raportul

GreenlistProgramul Greenlist™ al SC Johnson este evaluat de către o comisie: un extras din raportul nostru de sustenabilitate aferent anului 2017

GreenlistExplicarea programului Greenlist™ al SC Johnson: un extras din raportul nostru de sustenabilitate aferent anului 2017

TransparențăÎncredere provenită dintr-o tradiție a transparenței: Întrebări și răspunsuri pe marginea raportului SC Johnson din 2017 privind sustenabilitatea

Fisk JohnsonAlegeri informate: o scrisoare din partea președintelui și directorului general executiv al SC Johnson cu privire la raportul nostru de sustenabilitate pe 2017

IngredienteTotul este chimie: Motivul pentru care SC Johnson abordează percepțiile negative despre substanțele chimice sintetice

IngredienteProgramul Greenlist™ al SC Johnson: Alegerea ingredientelor din produse pentru o mai bună protecție a sănătății umane și a mediului

În continuare

În continuare

În continuare