SC Johnson’ın Hayvan Testleri Konusundaki Bakış Açısı

SC Johnson’da, hayvan testlerine son verme konusunda çok düşünmüş bulunuyoruz. Henüz hedefimize ulaşamadık, ancak bunun için çalışıyoruz. Ürünlerimiz tüm dünyadaki aileler tarafından kullanıldığı için, ürünlerin güvenli şekilde ve çevreye minimum etki ile kullanılabileceğinden emin olunmasını sağlayan toksikoloji çalışmalarına yönelik önemli bir ihtiyacın söz konusu olduğunu görüyoruz. Ayrıca, SC Johnson, dünya genelinde belli ürünler için testler yapılmasını yasalarla zorunlu kılan ülkelerin katı yasa ve yönetmeliklerinin gerekliliklerine de uymak zorunda. Aynı zamanda, Russell ve Burch’ün “üç R” yaklaşımında özetlediği gibi, hayvan testlerinin azaltılması; acı çekmeyi en aza indirecek şekilde geliştirilmesi ve nihayetinde, yerine başka testlerin gelmesi (Reduced-Refined-Replaced) gerektiğini kabul ediyoruz.

Bu inanışlar ışığında ilk adımımız, mümkün olan durumlarda daha önceden test edilmiş içerikleri kullanmak oldu. Bu sayede ek testler yapmak zorunda kalmıyor, ancak aynı zamanda içeriklerin insan sağlığına ve çevreye etkilerini biliyoruz. Yapabildiğimiz her yerde bundan sonra testler yapılmasını en aza indirmek için geçmişteki test verilerini içeren kapsamlı veri tabanları topladık.

Ayrıca, korozivite tahlilleri ve insan dokusuna eşdeğer modeller gibi, ürünlerimizi test ederken kullanılan hayvan sayısını önemli ölçüde azaltan alternatif test yöntemleri geliştirme, doğrulama ve uygulama konusunda da aktif çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra, alternatif test yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan In Vitro Sciences Enstitüsü’nün aktif bir üyesiyiz. Daha fazla ilerleme kaydedebileceğimiz başka yollar aramaya da devam ediyoruz.

Ancak bu konu, tek bir şirketten ve bizim tercihlerimizden çok daha büyüktür çünkü çoğu durumda tercihlerimizi yasal gerekliliklere göre yapmak durumunda kalıyoruz. Örneğin, yasalar gereği sivrisinek kovucuların Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere birçok coğrafyada satılabilmesi için (hayvan testlerini içerebilecek) toksikolojik değerlendirmeden geçmesi gerekiyor.

Hepimiz hayvan testlerinden kaçınmak istesek de, sivrisinek kovucular insanları sıtma, dang humması ve Doğu Nil virüsü gibi sivrisineklerin yol açtığı tehlikeli hastalıklardan korumada kilit bir rol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu ürünler ölümcül olabilecek Laym Hastalığına yol açabilen geyik keneleri için de kovucu görevi görüyor. Dolayısıyla, hükümetler bu ürünlerin öncelikle test edilmesini şart koşsa da, bu ürünlerin üretilmeye ve satılmaya devam etmesi önem taşıyor. Ayrıca bu ürünleri satan her şirket aynı kısıtlamalara tabi oluyor.

Bazı durumlarda testler, ürünlerin tüketiciler tarafından güvenli şekilde kullanılabileceğinden veya ürünlerdeki kimyasalların çevre üzerinde uzun vadeli etkilere yol açmayacağından emin olunması için de önemli olabiliyor. Hatta, Avrupa’da REACH ve Birleşik Devletler’de Toksik Maddeleri Denetleme Kanunu ve Federal Böcek İlacı, Mantar İlacı ve Kemirgen Öldürücü Kanunu gibi düzenlemeler, testlerin azaltılması değil aksine daha fazla test yapılması için ısrar ediyor.

Örneğin, bazı tüketici hakları grupları, ürünlerin kanserojen etkileri veya endokrin bozucu özellikleri için hayvan testlerini de içerebilecek daha katı testlerden geçirilmesini talep ediyor. Bu nedenle, SC Johnson gibi şirketler doğru dengeyi bulmaya çalışıyor. Ürünlerin bugün tüketiciler için ve gelecek nesillerde gezegenimiz için güvenli olması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz; amacımız, bunu mutlak suretle gereken minimum hayvan testleriyle sağlamak.

Bazı şirketlerin “hayvanlar üzerinde deney yapmadıklarını” söylediklerinin farkındayız. Açıkçası bu konuda şüphelerimiz var, ancak bu iddia doğruysa bile bu yeni bir şey yapmadıkları anlamına geliyor. Örneğin çevreye etkilerin daha düşük olmasını sağlayan yeni ürün inovasyonları, yeni kimyasalların kullanılması veya mevcut içeriklerin yeni yollarla kullanılması nedeniyle testler gerektirebilir. İnovasyon yapmayan bir şirketin böyle bir ihtiyacı olmayabilir, ancak yine de hayvan testleri gerektirebilecek yeni yasal gereklilikleri yerine getirmesi zorunlu olacaktır.  

Hayvanlar üzerinde hiç test yapmadıklarını iddia eden diğer şirketler, yalnızca gerçekleri çarpıtıyor olabilir. Bu, kullandıkları içeriklerin test edilmediği anlamına gelmez, hatta muhtemelen test edilmektedir. Ürünlerde kullanılan kimyasalların büyük çoğunluğu toksisite testlerinden geçer. Ancak bazı şirketler, ham maddeleri onları satın aldıkları tedarikçiler tarafından veya bu tedarikçilerin kullandığı diğer tedarikçiler tarafından test edildiği için bu konuya değinmezler. Dolayısıyla, iddiaları yalnızca kendilerinin bizzat belli bir ürün formülünü test edip etmediklerine dayanmaktadır...ürünün geçmişinde test bulunup bulunmadığına değil.

SC Johnson’da, iddialarımızda dürüstlüğe ve şeffaflığa önem veriyoruz. Bu nedenle, gerçeklerden başka bir şey ima eden büyük, kapsamlı iddialarda bulunmayacağız. Bunun yerine, bir anlamı olduğu zaman, o ürünü hayvanlar üzerinde test etmediğimizi belirtecek şekilde ürünlerimizi net bir ifadeyle etiketleyebiliriz.  
 
Sonuçta, ürünlerimiz için hükümet, güvenlik ve çevre gerekliliklerini yerine getirmek zorundayız, ancak bunu hayvan testlerini sürekli olarak en aza indirerek yapmanın yollarını arıyoruz.

Bazı insanların bu konudaki tutkuları nedeniyle SC Johnson ürünlerini almamayı tercih edebileceğini biliyoruz. Ancak, bu alanda gelişme sağlamak için çok çalışan şirketlerden biri olmaya devam ettiğimiz için bize bir şans vereceğinizi umuyoruz. Lütfen etiketlerinde hayvanlar üzerinde test edilmediğini belirttiğimiz ürünlerimizi arayınız. Bundan daha fazlasını istiyor olabilirsiniz, ancak doğruluğuna inanabilirsiniz.

Tedarik ZinciriSC Johnson Tedarikçi Davranış Kuralları: Hayatı Daha İyi Hale Getirmek İçin Birlikte Çalışma Standartlarımız

İçerik MaddeleriHer şey kimyadır: SC Johnson Neden Sentetik Kimyasallar Hakkındaki Negatif Algılar ile Mücadele Ediyor

ŞeffaflıkSC Johnson İçerik Şeffaflığı Serüveni

GreenlistSC Johnson Greenlist™ Programı Hakkında: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

Fisk JohnsonBilgilendirilmiş Kararlar: SC Johnson’ın Başkan ve CEO’sundan 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuz Hakkında Bir Mektup

ŞeffaflıkBir Şeffaflık Geleneğinden Kaynaklanan Güven: SC Johnson’ın 2017 Sürdürülebilirlik Raporu’ndan Soru ve Cevaplar

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki