Zakelijk activisme: The Consumer Goods Forum, The Charter for Sustainable Cleaning

Bij SC Johnson geloven wij in leidend handelen binnen onze industrie en deelnemen aan actie voor een betere wereld. Een voorbeeld is ons lidmaatschap van The Consumer Goods Forum, een andere is onze deelname aan het American Cleaning Institute's Charter for Sustainable Cleaning.

The Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum is een wereldwijd netwerk van CEO's en senior managers van meer dan 400 verkopers, producenten, dienstverleners en andere belanghebbenden. De visie van het Forum is “Betere levens door betere business” en wij zijn er trots op hiervan deel uit te maken. Onze voorzitter en CEO, Fisk Johnson, is lid van de raad van toezicht van The Consumer Goods Forum.

Activiteiten van SC Johnson als lid van het Forum:

Wij nemen deel aan het Global Social Compliance Programme, een bedrijfstakoverkoepelend platform dat grote verkopers, merken en andere belanghebbenden samenbrengt om samen te werken aan de harmonisatie van het na te leven standaarden en tegelijkertijd inspanningen ondersteunen voor het bouwen van capaciteit op het leveranciersniveau. SC Johnson helpt bij het werken aan referentiemodellen voor de implementatie van de milieumodule.

Het doel van dit werk is om gezamenlijke benaderingen voor naleving van milieucontrole en het bouwen van capaciteit te ontwikkelen. Om dit te doen, bouwen we reproduceerbare en schaalbare modellen om de milieuvereisten en methodologie zoals aangeleverd door de GSCP te implementeren om prestaties en impact’ van fabrieken  te beheren (de GSCP Environmental Module).  In samenwerking met andere bedrijven en belanghebbende werken we aan het creëren van een allesomvattende toolkit voor leveranciers om milieurentmeesterschap te bereiken, van naleving tot leiderschap.

Voor meer informatie over deze werkzaamheden, gaat u naar http://gscpnet.com/capacity-building/env-sustainability-models.html

We dragen ook bij aan het Wereldwijd verpakkingsproject (Global Packaging Project)  en het Wereldwijd protocol over duurzame verpakkingen 2.0 (Global Protocol on Packaging Sustainability), welke in september 2011 werd gelanceerd.

En zijn we toegewijd aan de Resolutie over ontbossingvan het Forum dat helpt bronnen te mobiliseren om nul-ontbossing te bereiken tegen 2020. De Forum Board heeft de resolutie over ontbossing in november 2010 aangenomen. Als een gebruiker van relatief kleine hoeveelheden palmolie en daarvan afgeleide producten, is SC Johnson toegewijd aan het helpen bereiken van dit doel. Onze overtuigingen met betrekking tot de verantwoordelijke productie voor papier, pulp, verpakking en palmolie kunt u hier vinden.

Kom hier meer te weten over The Consumer Goods Forum.

Charter for Sustainable Cleaning

SC Johnson is lid van het American Cleaning Institute's (ACI) Charter for Sustainable Cleaning, een vrijwillig initiatief voor de industrie voor schoonmaakmiddelen om constante verbetering in het duurzaamheidsprofiel van de industrie te promoten en demonstreren. 

Via het Charter heeft SC Johnson zich verbonden met de ACI Principles for Sustainability, neemt het deel aan ACI's Sustainability Metrics Program en implementeert het een aantal Essential Sustainability Procedures and Activities die gericht zijn op de beste praktijken op het gebied van bijvoorbeeld grondstofselectie, bronmanagement, productveiligheid en productie, verpakkingsontwerp, gezondheid en veiligheid op het werk en duurzaamheidsrapportage.

Het ACI Charter for Sustainable Cleaning biedt een frame voor constante evaluatie, beoordeling en verbetering in duurzame prestaties bij belangrijke stappen in de productlevenscyclus.

Meer informatie over ACI hier

MilieuBeleid omtrent productveiligheid, gezondheid en milieu van SC Johnson Global

BosbeschermingBehoud van biodiversiteit: SC Johnson ondersteunt Caatinga Association in Brazilië om bossen te beschermen, ecosfeer

MilieuMijlpalen van SC Johnson in milieuleiderschap

BosbeschermingSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

IngrediëntenAlles is chemie: Waarom SC Johnson de negatieve percepties over synthetische chemicaliën aanpakt

IngrediëntenSteun aan chemische en huishoudelijke veiligheid: SC Johnson helpt TSCA (Toxic Substances Control Act - Wet voor giftige stoffen) in de Verenigde Staten te hervormen

Volgende

Volgende

Volgende