SC Johnson promoot manieren om ontbossing te stoppen

Bosbescherming: SC Johnson gaat verder met inspanningen om ontbossing te stoppen

SC Johnson is toegewijd aan beleid dat bossen beschermt en aan het vinden van manieren om ontbossing te voorkomen.
Als lid van het Consumer Goods Forum deelt SC Johnson hun toewijding aan netto-nul ontbossing voor 2020.
Bij SC Johnson begrijpen we dat de keuzes die we maken veel zeggen over ons. Dat zouden ze moeten. Dus wij willen dat u weet dat wij er hard aan werken om op manieren te handelen die zowel duurzaam als ethisch zijn. En als het gaat om onze impact op de planeet, maken we zorgvuldige keuzes. 
 
Van het investeren in duurzame energie, tot het reduceren van afval bij onze werkzaamheden, tot het najagen van netto-nul ontbossing, wij werken er actief aan om keuzes te maken die helpen de planeet voor toekomstige generaties te beschermen.
Als lid van het Consumer Goods Forum (CGF) delen wij hun toewijding aan het bereiken van netto-nul ontbossing voor 2020 via het duurzaam verkrijgen van pulp, verpakking en palmolie. 

Wij werken samen met onze leveranciers, belanghebbenden en partners om dit doel te bereiken, volgens het hieronder omschreven beleid.
Als lid van de CGF hebben wij onze verplichtingen voor 2020 en intern beleid volledig afgestemd op de CGF Pulp, Paper and Packaging-richtlijnen. Hier kunt u daarover lezen.
 
SC Johnson zal:
 
 • uiterlijk 2020 100% van ons pulp, papier en verpakking halen uit gecertificeerde, duurzaam beheerde hulpbronnen (FSC, PEFC of andere betrouwbare standaarden) of van gerecycled materiaal.
 • pulp- en papierproducten die vezels bevatten uit controversiële bronnen elimineren, zoals vezels uit beschermde gebieden en conflictgebieden (hout dat op zo'n manier wordt verhandeld dat dit leidt tot gewelddadige conflicten of nationale of regionale stabiliteit bedreigt).
 • onze verpakking optimaliseren om de impact van onze kartonnen verpakking te minimaliseren.
 • de impact van de volledige levenscyclus en impact op biodiversiteit met betrekking tot vezelkeuzes in overweging nemen.
 • de bronnen van leveranciers van vezels uit regio's of landen met hoog risico verifiëren door verplichte verificatie door voornamelijk regionale of wereldwijde bosbouwcertificatieschema's.
 • samenwerken met onze leveranciers om progressieve verbetering te bereiken en zal de vooruitgang meten, met behulp van een zelfbeoordelingsmethode voor leveranciers, geverifieerd via regelmatige, onafhankelijke audits.
 
Wij zullen ook pulp, papier en verpakkingsproducten kopen van leveranciers die:
 
 • zich houden aan de Leveranciersgedragscode van SC Johnson (Supplier Code of Conduct)
 • duurzame bosmanagementpraktijken toepassen die economisch haalbaar, milieuverantwoord en maatschappelijk verantwoord zijn.
 • geen vezels verkrijgen uit bossen die beschermd zijn (HVC - High Conservation Value).
 • op legale wijze grondstoffen oogsten en verhandelen in overeenstemming met betreffende nationale en internationale wetten en verdragen.
 • een wederzijdse dialoog met ons aangaan om te helpen bij het promoten van constante verbetering van hun processen.
Bij SC Johnson gebruiken we relatief kleine hoeveelheden palmolie, palmpitolie of afgeleide stoffen, maar wij erkennen de impact die niet-duurzame palmolieproductie heeft op de planeet en op bosbescherming voor toekomstige generaties.

Om bosbescherming te ondersteunen hebben wij niet-duurzame palmolie voor nieuwe gebruiken in onze producten beperkt en werken wij wereldwijd aan het elimineren van het gebruik van niet-duurzame palmolie in producten van SC Johnson wanneer er herformuleringen plaatsvinden. Beperkte materialen mogen niet worden gebruikt in onze producten of kunnen alleen worden gebruikt na akkoord van senior management met daarbij een overeengekomen exit datum.


Om deze doelen te bereiken, zal SC Johnson:

 • leveranciers betrekken in gesprekken en de productie- en verkrijgingspraktijken van hun palmolie, palmpitolie of afgeleide producten beoordelen.
 • aankopen van palmolie van leveranciers die bewust bijdragen aan ontbossing of negatieve of sociale kwesties of impact creëren door de productie van palmolie, opschorten of stopzetten.
 • constant beleid en praktijken beoordelen en herzien om een duurzame productieketen te verhogen.

Wij weten dat echte vooruitgang niet alleen kan worden bereikt. Wij geloven dat samenwerking, ongeacht of dit met leveranciers, bedrijven of andere organisaties is, een essentiële stap is voor het aanpakken van wereldwijde kwesties, zoals ontbossing.
 
Door actief de missie van het Consumer Goods Forum te delen, nemen wij het standpunt in om bossen te beschermen en proberen wij andere bedrijven aan te moedigen ons hierin te volgen. 
 
De afgelopen tien jaar hebben wij ook een aantal initiatieven van Conservation International (CI) ondersteund om bewustzijn te verhogen en geld in te zamelen om het Amazone regenwoud te beschermen en herbebossing te stimuleren
 
Samen hebben wij de mogelijkheid om nieuwe hoogtes te bereiken en elkaar verantwoordelijk te houden terwijl wij werken naar een meer duurzame toekomst. 

MilieuMijlpalen van SC Johnson in milieuleiderschap

BosbeschermingBehoud van biodiversiteit: SC Johnson ondersteunt Caatinga Association in Brazilië om bossen te beschermen, ecosfeer

MilieuAfval minimaliseren: Vrachtwagenlaadvermogen-project vermindert broeikasuitstoot en brandstofverbruik

MilieuZero-wastemanagement: 100% van de productielocaties van SC Johnson brengen nul productieafval naar stortplaatsen

BosbeschermingMilieupartnerschap SC Johnson en Conservation International werken samen tegen ontbossing

BosbeschermingSC Johnson ondersteunt Conservation International en de inspirerende virtual reality-tour van de Amazone

Volgende

Volgende

Volgende