Europlant van SC Johnson

SC Johnson gebruikt energie van duurzame bronnen: wind, zon, voedselverspilling en afval

Schone energie is een koud kunstje: Door gebruik te maken van windenergie draaien drie fabrieken van SC Johnson nu voor 100% op duurzame windenergie.
Sinds 2004 heeft SC Johnson zijn grootste fabriek gedeeltelijk van energie voorzien met een verrassende energiebron: Vuilnis.

Energieverbruik over de hele wereld blijft stijgen. Er wordt zelfs verwacht dat dit tegen 2040 met bijna 50% toeneemt. Daarom is SC Johnson al in 2001 begonnen met het toevoegen van nieuwe bronnen aan onze duurzame energiecombinatie. We wisten dat alternatieve energiebronnen een waardevolle investering zouden zijn; om de planeet te beschermen, onze voetafdruk te reduceren en kosten laag te houden.

Nu, meer dan 15 jaar later, hebben we 10 duurzame energie-initiatieven wereldwijd en maken we  gebruik van de energie van wind, zon, palmdoppenafval, rijstvliezen en zelfs vuilnis. Tegenwoordig komt een derde van onze energie wereldwijd uit duurzame bronnen.

Windenergie is de grootste investering in duurzame energie van SC Johnson. Vanaf 2019 draaien drie van onze productielocaties 100% op windenergie, en dat zijn Bay City (Michigan), Mijdrecht (Nederland) en Gorzów (Polen). Twee andere locaties in de Verenigde Staten en Mexico gebruiken gedeeltelijk windenergie.

In 2009 hebben we onze eerste eigen windturbine in Mijdrecht opgestart. In Mijdrecht is onze grootste Europese productielocatie, beter bekend als Europlant. De 80 meter hoge turbine genereert ongeveer de helft van de stroom die nodig is voor de locatie van 278.700 vierkante meter, terwijl de resterende energie gekochte windenergie is.

Huig Maaskant’s “The Boomerang” powered by wind energy.
Foto: Marilène Dubois.
Europlant van SC Johnson in Mijdrecht, Nederland.

Bay City, de thuisbasis van de zakken® van ons merk Ziploc®, en Gorzów, waar vertrouwde internationale merken zoals Glade® en Raid® worden geproduceerd, kopen allebei 100% van hun windenergie bij nabijgelegen windparken.

En dan dat vuilnis. We maken geen grappen. Bij onze grootste productiefaciliteit ter wereld, Waxdale, wordt voor een systeem voor warmtekrachtkoppeling methaangas gebruikt van een nabijgelegen openbare stortplaats om een deel van de elektrische energie voor de faciliteit op te wekken. Een tweede systeem voor warmtekrachtkoppeling gebruikt schoonbrandend natuurlijk gas. Samen leveren ze ongeveer 85% van de energiebehoefte van Waxdale.

De andere energiebron van Waxdale bestaat uit een tweetal 126-meter hoge windturbines die in 2012 zijn opgestart. Zij produceren nu ongeveer 8 miljoen kilowattuur elektriciteit per jaar, genoeg voor 700 huishoudens, en leveren 10 tot 15% van de stroom voor Waxdale. 

Voor de werkzaamheden van SC Johnson in Medan en Surabaya, Indonesië, wordt voedselverspilling als brandstofbron gebruikt om water te verwarmen voor productieprocessen. Medan gebruikt palmdoppenafval en Surabaya rijstvliesafval.

Hoewel het gebruik van windenergie een belangrijk aandachtspunt is bij onze inspanningen op het gebied van duurzame energie, gebruiken we ook andere technologieën. 

We hebben in 2012 een programma voor biobrandstoffen gelanceerd in Surabaya, Indonesië, met rijstvliesafval. Dit wordt gebruikt als een brandstofbron voor het verwarmen van water dat wordt gebruikt bij de productie van muggenspiralen. Deze initiatieven voor biobrandstof in Indonesië hebben jaarlijks een vermindering van meer dan 7.000 ton broeikasuitstoot teweeg gebracht door het vermijden van het gebruik van fossiele brandstof.

Ook helpen zonne-energieprojecten in China, Indonesië, India en Mexico om water te verwarmen voor bedrijfsactiviteiten, waaronder de processen voor de productie van spuitbussen en kwaliteitscontrole.

Gezamenlijk hebben onze duurzame energieprojecten SC Johnson gedurende 2018 in staat gesteld om de broeikasuitstoot van onze fabrieken wereldwijd met 62% te verminderen sinds onze basislijn van 2000. Daarnaast hebben we ons een ander agressief doel gesteld voor 2020, door onze absolute broeikasgassen in de VS met 15% te verminderen ten opzichte van een basislijn van 2015 van 105.353 ton CO2e. In 2018 hebben we onze verminderingsdoelstelling van 15% aanzienlijk overtroffen. Onze totale broeikasuitstoot werd in 2018 met 29,4% teruggebracht tot 74.384 ton (Reikwijdte 1: 50.043 MT CO2-eq en Reikwijdte 2: 24.341 MT CO2-eq) waardoor we onze verminderingsdoelstelling bijna verdubbeld hebben.

Ons streven naar oplossingen voor duurzame energie is nog lang niet over, maar we zijn altijd dankbaar voor de erkenning die we ontvangen voor de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt. In 2018 werden we bekroond met de Climate Leadership Award for Excellence in Greenhouse Gas Management Goal Setting. Het was onze vierde Climate Leadership Award for GHG management. 

Duurzame energieWindenergie drijft de grootste productielocatie van SC Johnsons aan

Duurzame energieInitiatieven voor duurzame energie binnen SC Johnson wereldwijd

MilieuMijlpalen van SC Johnson in milieuleiderschap

ArchitectuurDe "Boemerang" van Europlant van SC Johnson: Inspirerende architectuur blijft terugkeren

BedrijfFactsheet: SC Johnson-faciliteit in Waxdale

Volgende

Volgende

Volgende