SC Johnson Supports STEM Education

SC Johnson ondersteunt de financiering van het bèta-onderwijs, alfabetisme en de vernieuwers van morgen

SC Johnson is afhankelijk van toekomstige grote breinen om onze producten verder te kunnen blijven ontwikkelen. Daarom investeren we in bèta-onderwijs.
"Alfabetisme is de basis voor de succesvolle toekomst van de jeugd van onze gemeenschap en de komende generaties." Fisk Johnson
Als het uw doel is om de wereld een betere plek te laten zijn met producten die het leven schoner, gezonder en beter maken, is wetenschap een fundamenteel onderdeel van uw bedrijf. Bij SC Johnson werken chemici, ingenieurs, technici, toxicologen, informatiedeskundigen, systeemingenieurs, programmeurs, accountants, analisten en anderen dagelijks samen om ons bedrijf tot leven te brengen.   
 
Daarom geloven wij dat wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, ook bekend als bètavakken, van essentieel belang zijn voor het succes van ons bedrijf en de gemeenschappen waarin we werken. En dan noemen we nog niet eens dat bètabanen beter worden betaald, er elk jaar meer mogelijkheden voor bèta's zijn en dat bèta-expertise nodig zal zijn om enkele van de meest uitdagende problemen van de wereld op te lossen.
 
Deze vakken bevorderen innovaties, en dat geldt niet alleen bij SC Johnson, maar over de hele wereld en in het belang van iedereen. En daarom investeren we al decennia lang in onderwijs en verruimen we daarmee het blikveld al even zo lang, en dan met name in de thuisstad van ons hoofdkantoor.
In 1979 lanceerden we in de thuisstad van ons hoofdkantoor, Racine, Wisconsin, een onderwijsprogramma genaamd Kaleidoscope Education Series (KES). Het programma, bedoeld voor basisschoolleerlingen, was gericht op het ondersteunen van lesprogramma's met aanvullende programma's over wetenschap, wiskunde, kunst en theater. In het eerste jaar werden er via Kaleidoscope 13 programma's aangeboden en bijna 9.000 leerlingen en docenten verwelkomd. 
 
Vandaag de dag bereikt het programma jaarlijks meer dan 25.000 kinderen in het zuidoosten van Wisconsin. We hebben het curriculum en onze toewijding uitgebreid, en brengen de kinderen zelfs met bussen naar de campus, zodat transport nooit een belemmering zal zijn. In totaal hebben meer dan 650.000 lokale leerlingen hun ogen geopend en hun kennis verdiept. 
Lezen opent de wereld voor kinderen en legt de basis voor toekomstig educatief succes.

Fisk Johnson, voorzitter en CEO van SC Johnson

Wij erkennen dat alfabetisme een bron van succes is in het onderwijs van elke persoon. Daarom hebben we in 2011 een programma gelanceerd om een dialoog te starten over het belang van lezen en het aanmoedigen van alfabetisme, ook in de gemeenschap van ons hoofdkantoor.
 
We daagden lokale basisschoolleerlingen uit om tijdens het schooljaar een miljoen boeken te lezen, een gemiddelde van 100 boeken per kind. De kinderen gingen de uitdaging aan door het nationale gemiddelde meer dan te verviervoudigen en 180 boeken per leerling, in totaal 1,8 miljoen boeken, te lezen. 
 
Daarnaast hebben we in 2011 en wederom in 2017 mobiele bibliotheken voor Racine gefinancierd, waardoor bibliotheekboeken de lezers die ver weg wonen bereiken, onze band met omliggende gemeenschappen wordt versterkt en het lezen wordt aangemoedigd.
Openbare bibliotheek van Racine Bibliotheekbus
SC Johnson heeft de "bibliotheekbus" van Racine twee keer gefinancierd om ervoor te zorgen dat de bibliotheekboeken meer mensen bereiken.
In 2017 kondigde SC Johnson een donatie van USD 500.000 aan ter ondersteuning van de renovatie van het geïntegreerde onderzoekslaboratorium van de University of Wisconsin-Parkside in Kenosha, Wisconsin, in de buurt van de thuisstad van ons hoofdkantoor.
 
De donatie was het resultaat van een samenwerking tussen SC Johnson en de Racine Community Foundation. Het ondersteunt het initiatief voor geïntegreerd wetenschappelijk en toegepast onderwijs van Parkside en het zal de universiteit helpen bij het creëren van aanvullende mogelijkheden voor studenten, zoals onderzoeksbeurzen, wetenschappelijke loopbaanverkenning en ontwikkelingsactiviteiten.
 
Bij de aankondiging van het nieuws zei onze voorzitter en CEO Fisk Johnson: “We zijn blij dat het nieuwe geïntegreerde onderzoekslaboratorium van SC Johnson toekomstige wetenschappelijke professionals zal helpen zich beter voor te bereiden op het arbeidspotentieel en zal helpen te voldoen aan de toekomstige eisen voor wat het personeel van de regio betreft.”
 
Verbeteringen aan het gebouw omvatten volledig opnieuw ontworpen onderzoekslaboratoria met de meest moderne technologie, precies zoals wat er gebruikt wordt in onderzoeksfaciliteiten en op wetenschappelijke werkplekken. Er zijn ook plannen om het laboratorium uit te breiden om grotere ruimtes te bieden voor geavanceerd en onafhankelijk onderzoek. 
BOVENKANT : SC Johnson hielp het Gateway Technical College een nieuwbouwproject van ruim 1.670 vierkante meter te bouwen, waaronder het eerste productielaboratorium van de universiteit.
BODEM : Het college biedt opleidingen in lassen, metaalproductie, geautomatiseerde productiesystemen en industriële robotica.
Bijdragen voor het productielaboratorium van het Gateway Technical College
Als het gaat om het leren van moderne technologieën en technische vaardigheden, is er maar een simpele waarheid: praktijkervaring is essentieel.
 
Daarom werkt SC Johnson al meer dan 20 jaar samen met het Gateway Technical College, dat meer dan 65 onderwijsprogramma's aanbiedt voor carrières in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, de productie en techniek en de dienstverlening.
 
Naast financiële ondersteuning voor het programma van Gateway dat de technische competentie in de gemeenschap rond onze grootste internationale productiefaciliteit verhoogt, hebben we USD 1,7 miljoen bijgedragen om het iMET Center van Gateway te helpen uitbreiden. Het is gericht op het opleiden van productiemedewerkers, en de programma's omvatten praktijk- en vaardigheidstrainingen voor carrières op het gebied van elektronica en techniek.  
 
Bovendien kondigde SC Johnson in 2016 samen met onze voorzitter en CEO Fisk Johnson een gecombineerde donatie van USD 700.000 aan Gateway aan om de Gateway Promise te ondersteunen, waarmee de kloof tussen de door de studenten ontvangen financiële steun en de kosten van het collegegeld voor Gateway wordt opgevuld. Dit biedt educatieve mogelijkheden die anders misschien niet beschikbaar zijn voor studenten met een lager inkomen.
Wetenschap technologie techniek en wiskunde
Het ondersteunen van het onderwijs is over de hele wereld een filantropische prioriteit voor de activiteiten van SC Johnson.
Terwijl het ondersteunen van onderwijs een prioriteit is in de gemeenschap van ons hoofdkantoor, waar zich ook onze grootste internationale productiefaciliteit bevindt, is onderwijs voor SC Johnson ook wereldwijd een belangrijke prioriteit. In 2016/17 maakte educatieve ondersteuning zelfs 13% van onze wereldwijde filantropie uit.
 
Als voorbeeld steunt SC Johnson al meer dan 20 jaar het Teenage Environmental Education Fund in Shanghai, dat goede milieupraktijken leert aan de jeugd van China. In het Verenigd Koninkrijk heeft de ondersteuning van The Princes Trust jonge mensen geholpen de overstap te maken naar werk, opleiding of onderwijs. SC Johnson in Duitsland heeft ondersteuning gegeven aan NeanderLAB, een organisatie die labruimte biedt aan kinderen van 24 regionale scholen, om op die manier meer belangstelling voor de wetenschap te creëren.
 
En dat zijn slechts een paar voorbeelden. Waar we ook actief zijn in de wereld, bij SC Johnson streven we ernaar de toegang tot en betrokkenheid bij het onderwijs te bevorderen. Voor ons is het gewoon het juiste om te doen. De toekomstige grote bèta's zullen het leven voor iedereen beter maken, en wij willen hen helpen daar te komen.

OnderwijsHet opbouwen van bètavaardigheden: SC Johnson ondersteunt onderwijs en economische ontwikkeling met de uitbreiding van de technische hogeschool

OnderwijsPraktijkgerichte wetenschap: Het Mr Muscle onderzoekslaboratorium ondersteunt bèta-onderwijs in Zuid-Afrika

OnderwijsWetenschappelijk onderwijs komt tot leven met de ondersteuning van SC Johnson aan NeanderLAB in Duitsland

OnderwijsSC Johnson gaat door met een decennialange erfenis in Brazilië en helpt kinderen om bètascholing na te streven

FilantropieCornell SC Johnson College of Business ontvangt donatie van USD 150 miljoen van Fisk Johnson en het bedrijf.

OnderwijsCollegegeldvrij: De CEO van SC Johnson ondersteunt de gemeenschapsschool en carrières met fondsen voor de Gateway Promise

Volgende

Volgende

Volgende