SC Johnson — kultura szacunku, stawiająca na włączenie i różnorodność

Kultura szacunku: Komunikat Fiska Johnsona na temat włączenia oraz różnorodności

Od pierwszego dnia w SC Johnson jesteście częścią zespołu osiągającego wspaniałe wyniki oraz odpowiedzialnego społecznie, szczerego i pełnego szacunku. To miejsce, gdzie ludzie są rodziną i gdzie świętujemy fakt, że różnorodność daje nam siłę. 

Ale nie musicie nam wierzyć na słowo. Zobaczcie, co ma do powiedzenia nasz prezes i dyrektor generalny, Fisk Johnson:

„Chcę, by firma SC Johnson była miejscem włączenia. Miejscem, w którym ludzie mogą być sobą i gdzie szacunek jest fundamentalny i płynie od serca.

„Jesteśmy firmą globalną, której pracownicy są przedstawicielami każdej kultury, rasy, wyznania, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku i stopnia sprawności. Nasi konsumenci są tak różnorodni, jak cały świat, więc tacy są również pracownicy SC Johnson. Dostrzegamy szeroki zakres ludzkiego doświadczenia i czynimy wysiłki, by się nim cieszyć.

„Sądzę, że to dlatego firma SC Johnson stale jest uznawana za jedno z najlepszych miejsc pracy na całym świecie. Ponieważ tutaj chcemy, by nasze wartości rodzinne obejmowały wszystkich. Chcemy umożliwiać wszystkim osobom wykonywanie swojej pracy jak najlepiej. Oraz krzewić i utrzymywać kulturę koleżeństwa i wsparcia, w której wyróżniane są zarówno osobiste, jak i zespołowe osiągnięcia.

„Wiele firm postrzega różnorodność przede wszystkim jako coś, co jest korzystne dla firmy. Jednak dla nas jest ona czymś więcej. Już od ponad 100 lat wiemy, że ludzie wykonują pracę najlepiej, gdy są traktowani z szacunkiem, godnością oraz sprawiedliwie. Nie interesuje nas umniejszanie wartości jakiejkolwiek osoby do liczby w arkuszu kalkulacyjnym.

„To ludzie tworzą sukces SC Johnson. Jestem im wdzięczny za wkład i umiejętności, które wnoszą do firmy. Każdy w firmie jest odpowiedzialny za naszą skuteczną kulturę włączenia. Jest to kultura, którą wraz z całym zespołem przywódczym jestem zobowiązany kultywować i chronić.”

Fisk Johnson 
Przewodniczący i dyrektor generalny 
SC Johnson

Dołącz do naszej rodziny
Gdzie wniesiesz swój wkład? Odwiedź naszą stronę karier i wyszukaj lokalizacje oraz dostępne możliwości, od marketingu po badania i rozwój, sprzedaż, dostawy produktów, informatykę i finanse.
Odwiedź stronę karier
Różnorodność dostawców
Dostrzegamy wielką wartość w pracy z dostawcami oferującymi różnorodne perspektywy i doświadczenia. W tym celu utrzymujemy bazę danych różnorodności dostawców. 
Zapisz się

KarieraW SC Johnson nasza kultura szacunku, dumy i włączenia oznacza, że z nami zajdziesz daleko (Go Further With Our Family™)

RóżnorodnośćRóżnorodność dostawców SC Johnson rozpoczyna się od kontaktów z kwalifikującymi się dostawcami

RóżnorodnośćRóżnorodność i włączenie w SC Johnson

Nasze przekonaniaNasze wartości: „W to wierzymy”: Wartości naszej firmy od pięciu pokoleń wyznaczają kierunki działania SC Johnson

KarieraSC Johnson to wspaniałe miejsce pracy

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej