Imogene Powers Johnson, żona lidera firmy w czwartym pokoleniu Sama Johnsona

Gene Johnson: Sumienie firmy SC Johnson, rzecznik dzieci i oświaty

Jako rodzic, doradca, wolontariusz oraz rzecznik oświaty Gene Johnson naprawdę sprawiała, że świat — a także firma SC Johnson — stawały się lepszym miejscem.
Jednym z jej wielu osiągnięć było współzałożenie w 1965 r. Prairie School.

Podczas uroczystości firmowej w 2000 r. lider w czwartym pokoleniu, Sam Johnson, opisał swoją żonę Gene Johnson jako spoiwo trzymające rodzinę razem. „Uwielbia ptaki, skały, zwierzęta, krzyżówki oraz oczywiście dzieci” — powiedział Sam. „Jest wrażliwa i troskliwa w stosunku do innych. Dba o swoje przyjaźnie. Jest świetnym organizatorem i uczciwym doradcą. Gene była sumieniem naszej firmy”.

Był to wspaniały portret wyjątkowej kobiety znajdującej się w sercu SC Johnson przez kilka pokoleń, aż do jej śmierci w 2018 r.

Gene Johnson z Samem Johnsonem
Gene i Sam Johnson byli małżeństwem przez 50 lat. Sam odszedł w 2004 r., a Gene w 2018 r.

Imogene, zdrobniale nazywana „Gene”, poznała Sama Johnsona na Uniwersytecie Cornella w 1948 r. Studiowała matematykę i interesowała się astronomią, która była jej pasją przez całe życie. 

Gene osiągnęła sukces zawodowy, zajmując się matematyką inżynierską w firmie Ryan Aeronautical w San Diego w stanie Kalifornia. Była jednym z pierwszych programistów komputerowych. Pracowała nad pierwszym statkiem powietrznym o wznoszeniu pionowym w czasach, gdy komputery stawiały dopiero pierwsze kroki w świecie biznesu.

Po ślubie w 1954 r. Gene i Sam przeprowadzili się do Racine w stanie Wisconsin, gdzie Gene poświęciła się rodzinie oraz różnorodnym działaniom w ramach wolontariatu i filantropii. Angażowała się również w działalność firmy — była cenionym doradcą Sama, a także swoich dzieci, gdy już dorosły.

GÓRA : Gene, Sam ze swoimi dziećmi podczas wystawy światowej w 1964 r.
DNO : Rodzina Johnsonów w Fortalezie w Brazylii po zakończeniu wyprawy Carnaúba w 1998 r.
Imogene Johnson z Samuelem C Johnsonem oraz dziećmi podczas wystawy światowej w 1964 r

Rzecznictwo i filantropia Gene wpłynęły pozytywnie na los wielu dzieci, jednak do jej najbardziej udanych osiągnięć należy szkoła Prairie School, która została założona m.in. przez nią w 1965 r. w Racine, Wisconsin.

Gene oraz drugi współzałożyciel, Willie Hilpert, uznali, że potrzebna jest szkoła, która rozwijałaby w młodzieży zamiłowanie do nauki, pozwalała skupić się na każdym uczniu, przyjmowała różnorodnych uczniów oraz spełniała wysokie standardy oświaty, wspierając indywidualne osiągnięcia. Ponad pięćdziesiąt lat później szkoła Prairie School kontynuowała ten cel i stała się jedną z najlepszych prywatnych szkół średnich przygotowujących do nauki w college’u w Stanach Zjednoczonych.

Film

Obchody założenia Prairie School

Gene Johnson była współzałożycielką szkoły Prairie School, której celem jest odkrycie potencjału, jaki tkwi w każdym dziecku. Mimo że szkoła istnieje już 50 lat, nadal realizuje ten cel.

Gene była również wielbicielką przyrody oraz zagorzałym obserwatorem ptaków. Zasiadała w zarządzie laboratorium ornitologii na Uniwersytecie Cornella oraz planetarium i muzeum astronomicznego Adler Planetarium. Przez lata opowiadała się za edukacją w zakresie przedmiotów ścisłych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych. 

Na jej filantropijnym przywództwie skorzystały Centrum Ptaków Imogene Powers Johnson oraz Wydział Bioróżnorodności laboratorium ornitologii na Uniwersytecie Cornella, a także fundacja International Crane Foundation i Centrum Przyrodnicze w River Bend.

Czuję się zaszczycony, że mogę uznać zasługi mojej matki… Przez kilkadziesiąt lat promowała edukację oraz różne gałęzie nauki.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

W 2017 r. firma SC Johnson zmieniła nazwę swojego flagowego centrum badań entomologicznych w Racine w stanie Wisconsin, aby uczcić zasługi Gene. Założone w 1957 r. SC Johnson Institute of Insect Science for Family Health jest obecnie jednym z największych prywatnych, miejskich centrów badań entomologicznych na świecie. Nasi naukowcy przeprowadzają badania i rozwijają wiedzę o biologii, fizjologii, ekologii, toksykologii i zachowaniach owadów. 

Jak wyjaśnia Fisk, „Jestem zaszczycony, że mogę uznać zasługi mojej matki, nazywając nasze centrum badawcze w Racine na jej cześć. Przez kilkadziesiąt lat promowała edukację oraz różne gałęzie nauki, w szczególności w społeczności miasta Racine”.

Z kolei w firmie Gene była uwielbianym uczestnikiem wydarzeń, takich jak coroczne obchody Dnia Dzielenia się Zyskami. Uwielbialiśmy ją w roli „zastępczej mamy”. Była znana z żartobliwych prezentów edukacyjnych, które miała w zwyczaju przygotowywać dla szczęśliwych uczestników w ramach nagrody — skamieniałych odchodów dinozaura. 

Takie ekskrementy nazywamy fachowo koprolitami. W rzeczywistości to rodzaj skamieniałości śladowej, który doskonale ukazuje zamiłowanie Gene do nauki. Sądzimy jednak, że rozdawała je również dlatego, że to sympatyczny żart. 

Imogene Powers Johnson przemawia podczas corocznych obchodów Dnia Dzielenia się Zyskami w firmie SC Johnson
Gene Johnson przemawia podczas obchodów Dnia Dzielenia się Zyskami w SC Johnson.

W 2014 r. podczas obchodów 50. rocznicy założenia szkoły Prairie School Gene mówiła na temat jej celu. Zauważyła, że „wiele się zmieniło przez lata. Jesteśmy znacznie większą i o wiele lepszą szkołą pod wieloma względami. Jedna rzecz jednak nie uległa zmianie — nasz cel. Chcemy, aby było to miejsce, które inspiruje dzieci do nauki oraz w którym dobrze rozwijają się jako indywidualności, miejsce pełne młodych ludzi, którzy dbają o siebie nawzajem oraz chcą ulepszać świat”.

Gdy odeszła w 2018 r., Fisk wraz z rodzeństwem opisali Gene jako „niezwykłą kobietę, której inteligencja, pokora, wdzięk i piękno były nie mniejsze niż jej siła charakteru, niewyczerpane współczucie oraz życiowa pasja do edukacji i nauki. Była kochającą córką i siostrą, oddaną żoną oraz najlepszą na świecie mamą, babcią i prababcią”.

Jako rodzic, doradca, wolontariusz oraz rzecznik oświaty Gene Johnson naprawdę sprawiała, że świat – a także SC Johnson – stawały się lepszym miejscem. Jej najcenniejszym dziedzictwem jest zaangażowanie wobec rodziny oraz innych ludzi.

CarnaúbaWyprawa Sama Johnsona do Brazylii w 1998 r. przynosi odkrycie: Nasze rodziny nas ratują

Rodzina JohnsonówSam Johnson odmienił SC Johnson według swojej wizji i zasad

Sam JohnsonFotografia Sama Johnsona: Oglądanie świata jego oczami

Ochrona środowiskaEliminacja chlorofluorowęglowodorów (CFC) z aerozoli: jak Sam Johnson poprowadził SC Johnson do aktywizmu środowiskowego

Produkty wysokiej jakościSam Johnson sprawił, że SC Johnson wprowadziła na rynek wiodące marki – od sprayu na owady Raid® do odświeżacza powietrza Glade® i inne

CarnaúbaOdnalezienie samolotu Sikorsky S-38: Poszukiwanie samolotu Carnaúba H.F. Johnsona odkrywa coś więcej

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej